NEWSLETTER IANUARIE 2023
 
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
 
 
Știri ◾ CONFERINȚA „EVALUAREA PENTRU RAPORTARE FINANCIARĂ ȘI PENTRU IMPOZITARE” - BUCUREȘTI, 22 FEBRUARIE 2023 ◾ ADUNĂRILE GENERALE ALE FILIALELOR ANEVAR - 2-10 MARTIE 2023 ◾ Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a – 31 ianuarie 2023 ◾ Follow Up - CONFERINŢA „EVALUAREA PENTRU RAPORTARE FINANCIARĂ ȘI PENTRU IMPOZITARE” - CLUJ-NAPOCA, 14 IANUARIE 2023 ◾ MODIFICAREA COR (CLASIFICAREA OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA) CU PRIVIRE LA PROFESIA DE EVALUATOR AUTORIZAT ◾ SESIUNE EXTRAORDINARĂ DE EXAMENE DE FINALIZARE CURSURI DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 2021-2022
 
Evenimente viitoare
 
Poziția oficială ANEVAR
 
Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de social media
 

CONFERINȚA „EVALUAREA PENTRU RAPORTARE FINANCIARĂ ȘI PENTRU IMPOZITARE” - BUCUREȘTI, 22 FEBRUARIE 2023

CONFERINȚA „EVALUAREA PENTRU RAPORTARE FINANCIARĂ ȘI PENTRU IMPOZITARE” - BUCUREȘTI, 22 FEBRUARIE 2023

Interesul mare pentru subiectele prezentate în cadrul întâlnirii noastre de la Cluj-Napoca - orașul gazdă, timp de 16 ediții, al acestui eveniment – ne-a oferit prilejul de a organiza și la București conferința „Evaluarea pentru raportare financiară și pentru impozitare”. Acest demers oferă posibilitatea cât mai multor evaluatori, din toată țara, de a avea acces la cele mai recente informații din zona celor două tipuri de evaluare.

Vă așteptăm în data de 22 februarie, la Universitatea Politehnică din București, amfiteatrul AN010, ora 14.00, cu informații noi, studii de caz și networking de calitate.

Speakerii acestei ediții:

Radu TIMBUȘ - Președinte ANEVAR | Director EVAL TRANSILVANIA CONSULTING S.R.L.

Adrian VASCU - Preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională | Președinte ANEVAR 2008-2009 și 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L.

Sorin PETRE - Președinte ANEVAR 2020-2021| Partner PricewaterhouseCoopers

Filip STOICA - Președinte ANEVAR 2010-2011 | Director ELF EXPERT SRL

Daniel MANAŢE - Preşedinte ANEVAR 2016-2017 | Președinte Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR

Ioan BERCU - Lector ANEVAR | Director General NEOCONSULT VALUATION SRL

Detalii, aici.

ADUNĂRILE GENERALE ALE FILIALELOR ANEVAR - 2-10 MARTIE 2023

ADUNĂRILE GENERALE ALE FILIALELOR ANEVAR - 2-10 MARTIE 2023

Adunările general e ale celor 8 filiale ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România se organizează la distanță la următoarele date:

 • FILIALA VEST: 2 martie 2023, ora 09:00

 • FILIALA SUD-EST: 2 martie 2023, ora 13:00

 • FILIALA SUD-VEST: 6 martie 2023, ora 13:00

 • FILIALA CENTRU: 7 martie 2023, ora 09:00

 • FILIALA BUCUREȘTI: 7 martie 2023, ora 13:00

 • FILIALA NORD-VEST: 9 martie 2023, ora 09:00

 • FILIALA NORD-EST: 9 martie 2023, ora 13:00

 • FILIALA SUD: 10 martie 2023, ora 09:00

Ordinea de zi a adunărilor generale ale filialelor este următoarea:

 • Aprobarea raportului de activitate a Consiliului Filialei pentru anul 2022

 • Prezentarea situațiilor financiare pentru anul 2022

 • Prezentarea programului de activitate și a proiectului de buget pentru anul 2023

 • Alegerea delegaților care vor reprezenta filiala la Conferința națională ANEVAR din 29 martie 2023

 • Diverse

La adunările filialelor participă membrii titulari ai Asociației care au domiciliul în circumscripţia teritorială a filialei, respectiv pe raza judeţelor în care se organizează şi funcţionează filiala sau pe raza Municipiului Bucureşti, după caz.

Adunările generale se desfășoară în mai multe etape, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului director nr. 12/2023, după cum urmează:

 • Sesiunea de votare prezență

 • Verificarea cvorumului. În cazul în care până la ora 09:00, respectiv până la ora 13:00 nu este înregistrată prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul evaluatorilor autorizaţi cu drept de vot din cadrul filialei, votul prezenței se continuă până la ora 10:00, respectiv până la ora 14:00

 • Accesul membrilor filialei pe platforma pe zoom.us

 • Desemnarea unui evaluator autorizat de către președintele filialei, din cadrul membrilor filialei, care va redacta procesul verbal al adunării

 • Prezentarea raportului de activitate a Consiliului Filialei pentru anul 2022

 • Prezentarea situațiilor financiare pentru anul 2022

 • Prezentarea programului de activitate și a proiectului de buget pentru anul 2023

 • Sesiunea de votare pentru raportul de activitate a Consiliului Filialei pentru anul 2022, situațiile financiare pentru anul 2022, programul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2023

 • Autopropunerea membrilor prezenți pentru a fi aleși delegați, care vor reprezenta filiala la Conferința națională ANEVAR din data de 29 martie 2023; această acțiune se realizează de către membrii prezenți (înregistrați pe formular), pe un formular dedicat și disponibil în timpul adunării, precum și prin intermediul platformei zoom.us, prin exprimarea verbală a autopropunerii

 • Anunțarea rezultatului votului pentru raportul de activitate a Consiliului Filialei pentru anul 2022, situațiile financiare pentru anul 2022, programul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2023

 • Sesiunea de votare pentru delegații care vor reprezenta filiala la Conferința națională ANEVAR

 • Anunțarea rezultatului votului pentru delegații care vor reprezenta filiala la Conferința națională ANEVAR.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a – 31 ianuarie 2023

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a – 31 ianuarie 2023

Președintele ANEVAR, Radu Timbuș, a participat în calitate de speaker la cea de-a 5-a ediție a Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Grupul editorial Universul Juridic, marți - 31 ianuarie 2023.

Moderatorul conferinței a fost: procuror drd. Elena Hach, cadru didactic asociat; Direcția Națională Anticorupție

Radu Timbuș, președinte în exercițiu al ANEVAR, a subliniat faptul că profesia de evaluator, în urma Raportului privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, realizat în anul 2022 de MONEYVAL, este încadrată la categoria de risc scăzut în ceea ce privește vulnerabilitatea la aceste pericole. De asemenea, s-a constatat o activitate intensivă de supraveghere a profesiilor liberale, fapt ce contribuie favorabil la atenuarea riscurilor identificate. „Standardele de evaluare a bunurilor, adoptate de ANEVAR, sunt un instrument care vine în sprijinul prevenirii riscurilor de a ajunge în contact cu domeniul infracțional al spălării banilor și terorismului. Prin activitatea Departamentului de Verificare și Monitorizare și prin cea a Comisiei de Etică, prin informarea membrilor cu privire la sesiunile de instruire organizate de ONPCSB și prin diseminarea către membrii săi a tuturor informațiilor primite de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ANEVAR reușește să mențină o bună colaborare interinstituțională cu acest organism de prevenție și să contribuie la conștientizarea internă a acestor pericole”, a subliniat președintele ANEVAR.

Follow Up - CONFERINŢA „EVALUAREA PENTRU RAPORTARE FINANCIARĂ ȘI PENTRU IMPOZITARE” - CLUJ-NAPOCA, 14 IANUARIE 2023

Follow Up - CONFERINŢA „EVALUAREA PENTRU RAPORTARE FINANCIARĂ ȘI PENTRU IMPOZITARE” - CLUJ-NAPOCA, 14 IANUARIE 2023

Conferința Evaluarea pentru raportare financiară și pentru impozitare a avut loc la Cluj-Napoca, în data de 14 ianuarie. Au participat aproximativ 350 de membri ANEVAR, ceea ce reprezintă cea mai mare prezență de când ne-am întors la organizarea evenimentelor la sală.

Detaliile sunt disponibile aici.

MODIFICAREA COR (CLASIFICAREA OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA) CU PRIVIRE LA PROFESIA DE EVALUATOR AUTORIZAT

MODIFICAREA COR (CLASIFICAREA OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA) CU PRIVIRE LA PROFESIA DE EVALUATOR AUTORIZAT

Referitor la modificarea COR (Clasificarea ocupațiilor din România) – prin Ordin comun al ministrului muncii şi solidarității sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică – aflat pe transparență decizională pe site-ul acestui minister

În cursul anului 2022, ANEVAR a continuat demersurile la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin care s-a propus alinierea denumirilor din COR - Codul ocupațiilor profesionale - cu reglementarea profesiei de evaluator autorizat realizată prin Ordonanța Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată prin Legea nr. 99/2013.

Astfel, se păstrează profesia de evaluator autorizat care reunește toate specializările acesteia astfel cum sunt prevăzute în OG nr. 24/2011, respectiv:

a) evaluări de bunuri imobile;

b) evaluări de întreprinderi;

c) evaluări de bunuri mobile;

d) evaluări de acţiuni şi alte instrumente financiare;

e) evaluări de fond de comerţ şi alte active necorporale;

f) verificări de rapoarte de evaluare.

Profesia de EVALUATOR AUTORIZAT va păstra același COD 241251 în grupa de bază 2412 Specialiști consultanți în domeniul financiar și al investițiilor din COR.

De asemenea, se elimină sintagmele de „expert evaluator de întreprinderi”, „expert evaluator de proprietăți imobiliare”, expert evaluator de bunuri mobile” și „expert evaluator de active financiare”, întrucât acestea nu mai corespund denumirii de evaluator autorizat, astfel cum se regăsește în OG nr. 24/2011 și nu constituie profesii distincte, ci doar specializări din cadrul profesiei de evaluator autorizat.

Eliminarea specializărilor * astfel cum erau consemnate în COR (denumirea veche dinainte dereglementare) concomitent cu gruparea lor sub un singur cod COR nu au implicații asupra desfășurării profesiei de evaluator autorizat pe specializarea respectivă, ci are scop doar alinierea la denumirea corectă a profesiei din OG nr. 24/2011.

După intrarea în vigoare a proiectului de Ordin de modificare a COR, se impune modificarea codului COR din contractele individuale de muncă care conțineau denumirile vechi și actualizarea acestului conform noului COR, fapt care nu presupune modificarea obligațiilor profesionale specifice profesiei de evaluator autorizat, astfel cum este aceasta reglementată prin OG nr. 24/2011.

*„expert evaluator de întreprinderi”
„expert evaluator de proprietăți imobiliare”
„expert evaluator de bunuri mobile”
„expert evaluator de active financiare”

SESIUNE EXTRAORDINARĂ DE EXAMENE DE FINALIZARE CURSURI DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 2021-2022

În perioada ianuarie - februarie 2023, ANEVAR organizează o sesiune extraordinară de examene de finalizare curs la care pot participa membrii ANEVAR înscriși la cursurile de pregătire profesională în domeniul evaluării desfășurate în perioada 2021-2022.

Examenul scris, consultațiile și examenul oral vor avea loc online, prin intermediul platformei ZOOM și al platformei de testare online ANEVAR ( https://resurse.anevar.ro ).

Toate informațiile necesare accesării celor două platforme vor fi comunicate candidaților, prin e-mail, după încheierea perioadei de înscriere.

PROGRAMUL EXAMENULUI

1. Pentru cursuri organizate in anul 2021, la care examinarea se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 87/2016:

 • 20 – 30 ianuarie 2023 - perioada de înscriere (vezi mai jos informații suplimentare);

 • 30 ianuarie 2023, ora 12:00 - predare lucrări de evaluare, în format electronic (vor preda lucrarea de evaluare candidații care participă la consultații);

 • 2 februarie 2023, începând cu ora 10:00 - test grilă;

 • 6 - 10 februarie 2023 - consultaţii (dacă este cazul);

 • 20 februarie 2023, ora 09:00 - predare lucrare de evaluare în forma finală (pentru examen, o predau toți candidații);

 • 6 - 10 martie - examen oral.

2. Pentru cursul F086, organizat în anul 2022, la care examinarea se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 45/2022, cu modificările ulterioare și a Procedurii privind organizarea sesiunilor extraordinare de examene finalizare curs formare profesională, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 94/2022:

 • 20 – 30 ianuarie 2023 - perioada de înscriere (vezi mai jos informații suplimentare);

 • 30 ianuarie 2023, ora 12,00 - predare proiect complex P1, în format electronic (vor preda lucrarea de evaluare toți participanții la consultații);

 • 2 februarie 2023, începând cu ora 10,00 – susținere teste grilă restante;

 • 6 - 10 februarie 2023 - consultaţii P1 (dacă este cazul);

 • 13 februarie 2023, ora 12,00 - predare proiect complex P2, în format electronic (vor preda lucrarea de evaluare toți participanții la consultații);

 • 20 - 23 februarie 2023 - consultaţii P2 (dacă este cazul);

 • 28 februarie 2023, ora 09,00 - predare P1 și P2 în forma finală (pentru examen, le predau toți candidații);

 • 6 - 10 martie - examen oral.

Detalii, aici.

EVENIMENTE VIITOARE

Următorul eveniment este: Conferința „Evaluarea pentru raportare financiară și pentru impozitare” – 22 februarie 2023, București

Notați în agendă și urmăriți startul înscrierilor pentru:

Evenimentele anului 2023!

Conferința națională – 29 martie

Evaluarea pentru piaţa de capital din România – mai

Statistica în evaluarea proprietăţilor – 10 iunie

Ziua Evaluatorului – 8 septembrie

Evaluarea proprietăţilor din agricultură, silvicultură și industria alimentară – octombrie

Întâlnirea anuală a membrilor corporativi – 8-10 decembrie

Conferința națională – 14-15 decembrie

Schimbul permanent de cunoștințe profesionale reprezintă o componentă de bază a excelenței în activitatea profesională. Cu atât mai mult cu cât crizele recente au crescut gradul de incertitudine în toate domeniile, iar singura modalitate de a rămâne conectat la realitățile economice fiind accesul la informații provenite din surse sigure. Vă așteptăm la conferințele noastre cu teme și speakeri de valoare!

Pentru detalii, urmăriți Newsletter-ul nostru, pagina de web – www.anevar.ro și conturile oficiale de Social Media – Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube.

CONSULTAȚI PERIODIC SITE-UL OFICIULUI NAȚIONAL PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (ONPCSB)!

Actele normative UE și ONU privind sancțiunile și măsurile restrictive sunt accesibile pe site-ul ONPCSB, pe prima pagină , precum și la rubrica „ Sancțiuni Internaționale ”.

Aceste documente trebuie avute în vedere în contextul măsurilor de cunoaștere a clientelei, pe care le aplicați conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

POZIȚIA OFICIALĂ ANEVAR

Punctele de vedere oficiale ale Asociației cu privire la diverse aspecte ce vizează profesia de evaluator pot fi consultate aici.

Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de social media

Citiți Newsletter-ul nostru și în paginile oficiale ale ANEVAR de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram și YouTube. Conectați-vă cu noi prin intermediul celor patru conturi de social media și veți primi în timp real toate informațiile despre evenimentele și activitățile Asociației!

Ne găsiți aici:

Informatii de contact ANEVAR

Sediul central
Str. Scarlatescu nr. 7, sector 1, Bucuresti, 011158

Telefon:    +4 021 315 6564    +4 021 315 6505
Fax:    +4 021 311 1340
E-mail:    anevar@anevar.ro
Program:    Luni - Joi: 09:00 - 17:30
Vineri: 09:00 - 15:00

Pentru informatii de contact privind filialele asociatiei, va rugam sa vizitati site-ul nostru.

Despre Newsletter

Newsletter-ul ANEVAR este o publicatie lunara in care va prezentam articole din domeniul evaluarilor si noutati despre organizatia noastra.

Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, va rugam sa urmati instructiunile din pagina dupa ce dati click pe cuvantul DEZABONARE.

Despre ANEVAR

ANEVAR a luat ființă în anul 1992, ca asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată, iar în anul 2011 profesia de evaluator autorizat a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ mai sus menționat.

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizați.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa vizitati site-ul nostru www.anevar.ro