NEWSLETTER NOIEMBRIE 2023
 
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
 
 
Știri ◾ „ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A MEMBRILOR ANEVAR” - 9 DECEMBRIE 2023, HOTEL RAMADA BY WYNDHAM SIBIU ◾ ADUNĂRILE GENERALE ALE FILIALELOR ANEVAR – OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2023 ◾ APROBAREA NOULUI NOMENCLATOR AL SPECIALIZĂRILOR EXPERTIZEI TEHNICE JUDICIARE ◾ GHIDUL SPECIALIZĂRILOR EXPERTIZEI TEHNICE JUDICIARE ◾ REVISTA „VALOAREA, ORIUNDE ESTE EA” - NUMĂRUL 40 ◾ ÎNSCRIERI EXAMEN ACREDITARE/REACREDITARE SESIUNEA 2023 ◾ INSTRUCȚIUNI cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019, Pentru evaluatorii autorizați
 
Evenimente viitoare
 
Poziția oficială ANEVAR
 
Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de social media
 

„ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A MEMBRILOR ANEVAR” - 9 DECEMBRIE 2023, HOTEL RAMADA BY WYNDHAM SIBIU

„ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A MEMBRILOR ANEVAR” - 9 DECEMBRIE 2023, HOTEL RAMADA BY WYNDHAM SIBIU

Tradiția ne aduce împreună în luna decembrie, la Întâlnirea anuală a membrilor ANEVAR. Este cel mai bun prilej de a ne revedea în număr cât mai mare și de a petrece timp de Valoare.

Evenimentul va avea loc la Sibiu, în 9 decembrie 2023, începând cu ora 13:30 și include două părți: conferința și cina festivă.

Toate detaliile sunt disponibile aici.

ADUNĂRILE GENERALE ALE FILIALELOR ANEVAR – OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2023

ADUNĂRILE GENERALE ALE FILIALELOR ANEVAR – OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2023

Adunările generale ale celor 8 Filiale ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați

din România s-au organizat în perioada 30 octombrie - 24 noiembrie, astfel:

La distanță, prin platforma zoom.us, la următoarele date:

 • FILIALA VEST: 30 octombrie 2023, ora 15:00

 • FILIALA NORD-VEST: 3 noiembrie 2023, ora 15:00

 • FILIALA NORD-EST: 7 noiembrie 2023, ora 15:00

 • FILIALA CENTRU: 10 noiembrie 2023, ora 15:00

 • FILIALA SUD-VEST: 14 noiembrie 2023, ora 15:00

 • FILIALA SUD-EST: 17 noiembrie 2023, ora 15:00

 • FILIALA SUD: 21 noiembrie 2023, ora 15:00

La sală:

 • FILIALA BUCUREȘTI: în 24 noiembrie 2023, ora 15:00.

Pe ordinea de zi a Adunărilor generale ale Filialelor au fost consemnate următoarele activități:

 • Alegerea Vicepreședintelui Filialei

 • Alegerea Consiliului Filialei

 • Aprobarea Listei delegaților la Conferința națională din 15 decembrie 2023

La capitolul Diverse, au fost aduse în discuție și propunerile de modificările ale standardelor IVS - „Dacă ne uităm către aspectele propuse de actualul draft al IVS, remarcăm tema ESG-ului și intenția de a fi integrată în premieră în acest document. De aceea, am dezvoltat și noi, la nivel de Asociație, discuții pe marginea aspectelor și factorilor ESG, cunoașterea actualității legislative, conștientizarea populației și perceperea eventualei influențe (istorice, actuale și mai ales de perspectivă) asupra valorii, pe piața specifică din România, ca stat european. Am evidențiat sursele teoretice, de definire și raportare (BVB, BNR șamd.) a implementărilor în domeniu. Pe tema factorilor ESG s-a discutat și în cadrul conferințelor organizate la București și la Craiova, precum și în revista „Valoarea”. Mai apoi am concluzionat necesitatea de a dezbate tema, inclusiv în seminare dedicate, în care să surprindem realitățile, trendul și intențiile de completare a standardelor, pe baza realităților din România, în paralel analizând competențelor evaluatorilor și sursele oficiale și abilitate, certificate și disponibile. La acest moment, nu există în standardele noastre precizări/cerințe, dar discuțiile despre ESG au fost lansate prin prisma documentelor oficiale (studii, expertize, statistici, prognoze, sinteze legislative de aliniere, șamd) elaborate de autoritățile specializate ce, odată puse la dispoziția publicului larg (în speță participanților pe piață, în cunoștință de cauză) pot fi analizate prin eventuala lor influență în formarea prețurilor. S-a concluzionat că o serie de aspecte (deși nu neapărat clasificate, grupat, în sensul ESG ) sunt deja avute în vedere și analizate de evaluatori ca date de intrare, caracteristici și chiar ajustări existente/recunoscute pe piață în cadrul abordărilor. Se evidențiază, însă, că o serie de aspecte trebuie să rezulte din documente elaborate de specialiștii din domeniu (cu expertiză și calificare specifică), deseori ele, însă, nefiind disponibile. Tema se află în analiza Comisiei Științifice și de Standarde și un viitor document final care va fi cuprins în standardele internaționale și/sau europene va fi trecut/analizat prin specificitatea și ajustat pentru aplicabilitatea lui în Romania”, a spus Radu Timbuș, Președinte ANEVAR.

Un alt subiect de actualitate a fost relația cu Ministerul Justiției, respectiv cooperarea dintre cele două instituții la elaborarea noului Nomenclator al specializărilor expertizei tehnice judiciare, care va intra în vigoare la data de 19 ianuarie 2024. Nomenclatorul a fost restructurat, iar în ceea ce privește evaluarea, modificările se referă la redenumirea specializării ”Evaluarea proprietăţii imobiliare” în ”Evaluarea bunurilor imobile” și a specializării ”Evaluări bunuri mobile economie” în ”Evaluarea bunurilor mobile”. De asemenea, este introdusă specializarea Evaluarea Întreprinderii. Experţii tehnici judiciari autorizaţi anterior în cele două specializări existente și în Nomenclatorul vechi (EPI și EBM) se autorizează de drept în noile specializări prevăzute în noul Nomenclator, urmând a primi legitimații noi. Pentru specializarea Evaluarea Întreprinderii, Ministerul Justiției urmează să organizeze o selecție, conform Ordonanței Guvernului nr. 2/2000, termenul de implementare a noului Nomenclator fiind de 2 ani.

Tot pe lista acestor subiecte a fost și anunțul recentei lansare a Ghidului specializărilor expertizei tehnice judiciare. Întrucât Nomenclatorul enumeră specializările expertizei tehnice judiciare, fără a cuprinde și repere pentru identificarea acestora, din practica judiciară a rezultat nevoia descrierii specializărilor, pentru o mai bună conturare a ariei de competență a experților tehnici judiciari. Ghidul este un instrument de lucru pluridisciplinar, care abordează aspecte de natură teoretică și practică ce privesc specializările expertizei tehnice judiciare, fiind elaborat cu sprijinul unor specialiști din mediul academic și al unor practicieni în domeniile vizate de Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare. Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare se dorește a fi un îndrumar ce are caracter consultativ, în sprijinul instanțelor, al organelor de urmărire penală și al altor organe cu atribuții jurisdicționale, în vederea identificării facile a specializărilor expertizei tehnice judiciare. În același timp, Ghidul poate constitui un instrument util pentru toți ceilalți participanți la actul de justiție. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul nostru, în secțiunea Noutăți.

Adrian Popa Bochiș, Prim-vicepreședinte ANEVAR, a dezvoltat subiectul platformei care servește drept interfață pentru toate activitățile la distanță și facilitează accesul la informație, plăți etc. Aceasta este funcțională și supusă îmbunătățirilor în permanență: „Comunicarea cu membrii noștri este din ce în ce mai rapidă și mai eficientă odată cu dezvoltarea instrumentelor digitale. Preocuparea pentru o experiență cât mai plăcută și mai productivă este pe lista noastră de priorități. Testăm acum și sistemul electronic de vot, astfel încât să beneficiem de timpi extrem de reduși pe parcursul alegerilor din decembrie, din cadrul Conferinței naționale”.

Au fost prezentate și Instrucțiunile pentru evaluatorii autorizați referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019. ANEVAR, în calitate de organism de autoreglementare, are obligaţia de a emite reglementări sectoriale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, precum și obligația de control şi supraveghere a aplicării prevederilor acestei legi de către evaluatorii autorizați. Astfel, după consultarea cu ONPCSB, ANEVAR a adoptat HCD nr. 58/2023, prin care aprobă Instrucțiunile pentru evaluatorii autorizați referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019.

În ceea ce privește Evaluarea pentru impozitarea clădirilor, nu sunt înregistrate modificări legislative sau de altă natură, aceasta urmând să se desfășoare la fel ca anul trecut. Adrian Vascu, Președinte ANEVAR 2014-2015, Președinte al Comisiei de Calificare și Atestare Profesională, a subliniat importanța adăugării în rapoartele elaborate începând cu 1 ianuarie 2024 a unei fraze care să justifice diferența de valoare pentru aceeași clădire, acolo unde va fi cazul. Acesta a prezentat și noua formă a examenului de acordare a calității de Membru Acreditat ANEVAR, încurajând înscrierea cât mai multor membri la acest examen de excelență. 

De asemenea, membrii filialelor au fost informați despre actualul demers al UPLR de modificare a OG 2/2000, astfel încât corpurile profesionale reglementate prin lege să poată furniza listele cu experți tehnici judiciari, iar celelalte organisme nereglementate să se constituie într-o asociație care să înainteze aceste liste către Ministerul Justiției.

Adunările generale s-au desfășurat în mai multe etape, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului director nr. 53/2023.

APROBAREA NOULUI NOMENCLATOR AL SPECIALIZĂRILOR EXPERTIZEI TEHNICE JUDICIARE

APROBAREA NOULUI NOMENCLATOR AL SPECIALIZĂRILOR EXPERTIZEI TEHNICE JUDICIARE

A fost aprobat noul Nomenclator al specializărilor expertizei tehnice judiciare, care va intra în vigoare la data de 19 ianuarie 2024.

Nomenclatorul a fost restructurat, iar în ceea ce privește evaluarea, modificările se referă la redenumirea specializării "Evaluarea proprietăţii imobiliare" în "Evaluarea bunurilor imobile" și a specializării "Evaluări bunuri mobile economie" în "Evaluarea bunurilor mobile". De asemenea, este introdusă specializarea Evaluarea Întreprinderii.

Experţii tehnici judiciari autorizaţi anterior în cele două specializări existente și în Nomenclatorul vechi (EPI și EBM) se autorizează de drept în noile specializări prevăzute în noul Nomenclator, urmând a primi legitimații noi.

Pentru specializarea Evaluarea Întreprinderii, Ministerul Justiției va organiza o selecție, conform Ordonanței Guvernului nr. 2/2000.

Termenul de implementare a noului Nomenclator este de 2 ani.

Vă vom ține la curent cu noutățile referitoare la acest subiect.

Ordinul ministrului justiției nr. 1.190/C/2023 privind aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 662 din 19 iulie 2023.

GHIDUL SPECIALIZĂRILOR EXPERTIZEI TEHNICE JUDICIARE

GHIDUL SPECIALIZĂRILOR EXPERTIZEI TEHNICE JUDICIARE

Introducere

Ministerul Justiției, în calitate de beneficiar (lider de proiect), a derulat, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Tribunalul București, proiectul Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare (cod SIPOCA 639), cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, ce are ca obiectiv, pe lângă elaborarea prezentului Ghid, dezvoltarea și implementarea a unei aplicații IT aferente acestuia.

Ghidul urmează structura noului nomenclator al expertizei tehnice judiciare aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1190/C din 13 iulie 2023 și care intră în vigoare la data de 19 ianuarie 2024.

Întrucât Nomenclatorul enumeră specializările expertizei tehnice judiciare, fără a cuprinde și repere pentru identificarea acestora, din practica judiciară a rezultat nevoia descrierii specializărilor, pentru o mai bună conturare a ariei de competență a experților tehnici judiciari.

Ghidul este un instrument de lucru pluridisciplinar, care abordează aspecte de natură teoretică și practică ce privesc specializările expertizei tehnice judiciare, fiind elaborat cu sprijinul unor specialiști din mediul academic și al unor practicieni în domeniile vizate de Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare .

Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare se dorește a fi un îndrumar ce are caracter consultativ și care vine în sprijinul instanțelor, al organelor de urmărire penală și al altor organe cu atribuții jurisdicționale, în vederea identificării mai facile a specializărilor expertizei tehnice judiciare. În același timp, Ghidul poate constitui un instrument util pentru toți ceilalți participanți la actul de justiție.

Activitatea de evaluare a bunurilor reflectată în noul nomenclator și în ghid

Între paginile 413 și 421 ale Ghidului sunt descrise cele trei specializări ale evaluării cuprinse în noul nomenclator: evaluarea bunurilor imobile, evaluarea bunurilor mobile și evaluarea întreprinderii (pozițiile 86, 87, 88)

Câteva considerații:

 • Evaluarea întreprinderii este o specializare nou apărută în nomenclator

 • Conform informațiiilor prezentate de reprezentanții MJ, în perioada viitoare urmează să fie demarate procedurile de înregistrare a experților judiciari în specializările cuprinse în nomenclator

 • Ghidul specializărilor este un pas în față în a aduce informații suplimentare magistraților privind domeniile de expertiză judiciară

 • Chiar dacă este perfectibil (în special la secțiunea de exemple de obiective), reprezintă un punct de pornire consistent pentru mai buna înțelegere a domeniului expertizei judiciare

 • Referirile la profesia de evaluare prin OG24/2011 și standardele de evaluare sunt parte integrantă din Ghid

 • Ghidul este adaptat formei actuale a OG2/2000 urmând firesc ca în viitor și acest act normativ să fie actualizat și adaptat realităților curente.

 • După cum au precizat autorii ghidului, acesta este un îndrumar consultativ, și un document care va putea fi adaptat și ajustat, în timp, acolo unde conținutul nu reflectă pe fond realitatea curentă.

ANEVAR vă va informa în continuare referitor la subiectul procedurilor de dobândire a calității de expert judiciar de către membrii interesați.

REVISTA „VALOAREA, ORIUNDE ESTE EA” - NUMĂRUL 40

REVISTA „VALOAREA, ORIUNDE ESTE EA” - NUMĂRUL 40

Numărul 40 al revistei Valoarea, oriunde este ea este disponibil acum pe site-ul nostru, aici.

Lectură plăcută!

ÎNSCRIERI EXAMEN ACREDITARE/REACREDITARE SESIUNEA 2023

ÎNSCRIERI EXAMEN ACREDITARE/REACREDITARE SESIUNEA 2023

Normele specifice privind înscrierea la examenul de acreditare/reacreditare 2023 sunt stabilite prin HCD 64/2023, aprobată de Consiliul Director.

Informații privind conținutul dosarului de înscriere și modalitatea de depunere a lui sunt disponibile aici.

Calendarul examenului de acreditare/reacreditare sesiunea 2023

INSTRUCȚIUNI cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019, Pentru evaluatorii autorizați

INSTRUCȚIUNI cu privire la aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019, Pentru evaluatorii autorizați

În virtutea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ANEVAR, în calitate de organism de autoreglementare, are obligaţia de a emite reglementări sectoriale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, precum și obligația de control şi supraveghere a aplicării prevederilor acestei legi de către evaluatorii autorizați.

Astfel, după consultarea cu ONPCSB, ANEVAR a adoptat HCD nr. 58/2023, prin care aprobă Instrucțiunile pentru evaluatorii autorizați referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 129/2019.

Pentru a vă conforma obligațiilor rezultate din Legea nr. 129/2019 și pentru a evita atragerea răspunderii legale, vă invităm:

 • să studiați aceste Instrucțiuni

 • să adaptați modelele documentelor obligatorii prevăzute în anexele la Instrucțiuni la specificul firmei dvs.

Dacă aveți neclarități, ne puteți contacta la adresa de mail: anevar@anevar.ro. Deși nu suntem experți în această materie, vom încerca să vă sprijinim, incluziv solicitând precizări ONPCSB.

EVENIMENTE VIITOARE

Notați în agendă și urmăriți startul înscrierilor pentru:

Evenimentele anului 2023!

Întâlnirea anuală a membrilor corporativi – SIBIU, 9 decembrie

Conferința națională – BUCUREȘTI, 15 decembrie

Schimbul permanent de cunoștințe profesionale reprezintă o componentă de bază a excelenței în activitatea profesională. Cu atât mai mult cu cât crizele recente au crescut gradul de incertitudine în toate domeniile, iar singura modalitate de a rămâne conectat la realitățile economice fiind accesul la informații provenite din surse sigure. Vă așteptăm la conferințele noastre cu teme și speakeri de valoare!

Pentru detalii, urmăriți Newsletter-ul nostru, pagina de web – www.anevar.ro și conturile oficiale de Social Media – Facebook, LinkedIn, X (Twitter), Instagram, Youtube.

CONSULTAȚI PERIODIC SITE-UL OFICIULUI NAȚIONAL PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (ONPCSB)!

Actele normative UE și ONU privind sancțiunile și măsurile restrictive sunt accesibile pe site-ul ONPCSB, pe prima pagină , precum și la rubrica „ Sancțiuni Internaționale ”.

Aceste documente trebuie avute în vedere în contextul măsurilor de cunoaștere a clientelei, pe care le aplicați conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

POZIȚIA OFICIALĂ ANEVAR

Punctele de vedere oficiale ale Asociației cu privire la diverse aspecte ce vizează profesia de evaluator pot fi consultate aici.

Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de social media

Citiți Newsletter-ul nostru și în paginile oficiale ale ANEVAR de Facebook, X (Twitter), LinkedIn, Instagram și YouTube. Conectați-vă cu noi prin intermediul celor patru conturi de social media și veți primi în timp real toate informațiile despre evenimentele și activitățile Asociației!

Ne găsiți aici:

Informatii de contact ANEVAR

Sediul central
Str. Scarlatescu nr. 7, sector 1, Bucuresti, 011158

Telefon:    +4 021 315 6564    +4 021 315 6505
Fax:    +4 021 311 1340
E-mail:    anevar@anevar.ro
Program:    Luni - Joi: 09:00 - 17:30
Vineri: 09:00 - 15:00

Pentru informatii de contact privind filialele asociatiei, va rugam sa vizitati site-ul nostru.

Despre Newsletter

Newsletter-ul ANEVAR este o publicatie lunara in care va prezentam articole din domeniul evaluarilor si noutati despre organizatia noastra.

Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, va rugam sa urmati instructiunile din pagina dupa ce dati click pe cuvantul DEZABONARE.

Despre ANEVAR

ANEVAR a luat ființă în anul 1992, ca asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată, iar în anul 2011 profesia de evaluator autorizat a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ mai sus menționat.

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizați.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa vizitati site-ul nostru www.anevar.ro