NEWSLETTER APRILIE 2024
 
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
 
 
Știri ◾ CONFERINȚA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL EVALUĂRII „STANDARDELE DE EVALUARE PENTRU O EUROPĂ ÎN TRANZIȚIE” - BUCUREȘTI, 10 MAI 2024 ◾ Revista VALOAREA, ORIUNDE ESTE EA – ediție nouă! ◾ Sesiune instruire ONPCSB – pentru membrii ANEVAR ◾ NOU! – ÎNSCRIERILE LA EXAMENELE DE FINALIZARE A STAGIATURII – SESIUNEA MAI 2024 ◾ FUNDAȚIA „APRECIAZĂ VIAȚA!” – 10 ani de existență ◾ NOUTĂȚI EDITORIALE – IROVAL
 
Evenimente viitoare
 
Poziția oficială ANEVAR
 
Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de social media
 

CONFERINȚA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL EVALUĂRII „STANDARDELE DE EVALUARE PENTRU O EUROPĂ ÎN TRANZIȚIE” - BUCUREȘTI, 10 MAI 2024

CONFERINȚA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL EVALUĂRII „STANDARDELE DE EVALUARE PENTRU O EUROPĂ ÎN TRANZIȚIE” - BUCUREȘTI, 10 MAI 2024

Adunarea Generală a TEGOVA (The European Group of Valuers’ Associations - Organizația Europeană a Asociațiilor de Evaluatori) va avea loc la București, fiind prima dintre cele două întâlniri pe care le organizează anual această asociație. Evenimentul aduce la București experți importanți din domeniul evaluării și deschide noi direcții de dezbatere pentru subiecte profesionale actuale și de perspectivă, la nivel european și mondial.

ANEVAR este gazda acestui eveniment pentru a patra oară, fiind membru activ al TEGoVA încă din anul 1994. Vom întâmpina, alături de dumneavoastră, colegi evaluatori din țări precum: Franța, Germania, Italia, SUA, Spania, Olanda, Grecia, Austria, UK, Irlanda, Polonia, Belgia, Portugalia, Bulgaria etc.

Așadar, în data de 10 mai vă așteptăm la Conferința Internațională „Standardele de evaluare pentru o Europă în tranziție”. Evenimentul va avea loc la București, la Radisson Blu Hotel, începând cu ora 9:00 și se va încheia în jurul orei 13:00. Vom asigura traducerea simultană a prezentărilor.

Agenda Conferinței:

Prima parte va fi moderată de Adrian Vascu, REV MAA, Vicepreședinte ANEVAR

Prezentări și speakeri:

 • Adrian Popa Bochiș, MAA REV MRICS, Președinte ANEVAR – Opening address ”ANEVAR and the Romanian valuation profession” / Cuvânt de deschidere „ANEVAR și profesia de evaluator în România

 • Daniel Manațe, MAA REV MRICS, Președinte ANEVAR 2016-2017 – “Impact of the War in Ukraine on the Value of Businesses” / „Impactul războiului din Ucraina asupra valorii întreprinderilor

 • Michael MacBrien, Adviser to TEGOVA, Secretar European Valuation Standards Board (EVSB), Editor al European Valuer Journal, Founding Partner, MacBrien Cuper Isnard European Affairs – “Automated Valuation Models under the Revised Capital Requirements Regulation (CRR) – No change means big change” / „Modele Automatizate de Evaluare în conformitate cu varianta revizuită a Regulamentului privind cerințele de capital (CRR) – Nicio schimbare înseamnă schimbare majoră

Pauza de cafea: 10:45 – 11:15

Partea a doua va fi moderată de Adrian Popa Bochiș, MAA REV MRICS, Președinte ANEVAR

Prezentări și speakeri:

 • Cédric Perrière REV, Președinte al European Valuation Standards Board (EVSB) – “General Introduction and Overview” / „Introducere și prezentare generală

 • Krzysztof Grzesik, REV FRICS, Președinte TEGOVA – “EVS 6 Valuation and Energy Efficiency” / „EVS 6 Evaluare și eficiență energetică

 • Marcin Malmon, REV FRICS & Izabela Rącka PhD REV, Membri ai EVSB – “The Revised CRR’s Prudently Conservative Valuation Criteria” / „Criterii de evaluare prudențială conform CRR revizuit

 • Jeremy Moody Hon REV, Vice-președinte EVSB & Paulo Barros Trindade REV, Membru în Board-ul TEGoVA, Membru al EVSB cooptat pentru agricultură – “Guidance Note on Valuation of Agricultural Property” / „Ghid de Evaluare a proprietăților din domeniul agricol

Participarea la conferința „Standardele de evaluare pentru o Europă în tranziție” va fi echivalată cu 6h de pregătire profesională continuă în urma promovării unui test.

Detalii, aici.

Revista VALOAREA, ORIUNDE ESTE EA – ediție nouă!

Revista VALOAREA, ORIUNDE ESTE EA – ediție nouă!

Numărul 42 al revistei Valoarea, oriunde este ea conține informații și noutăți din activitatea de evaluare și detalii despre proiectele pe termen scurt ale ANEVAR.

Vă invităm să descoperiți teme precum: evenimentele internaționale din acest an; demersul Ministerului Justiției rezultat din intrarea în vigoare la 19 ianuarie a noului Nomenclator al expertizei tehnice judiciare aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1190/C din 13 iulie 2023, de a popula listele cu experți, printr-un interviu adresat exclusiv membrilor ANEVAR care dețin specializarea EI (evaluarea întreprinderii); două preluări ale unor articole din European Valuer, publicație editată de TEGoVA; interviul cu Daniela Ropotă - Președinte AAFBR șa.

Lectură utilă vă dorim!

Sesiune instruire ONPCSB – pentru membrii ANEVAR

Sesiune instruire ONPCSB – pentru membrii ANEVAR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor organizează în data de 21 mai 2024 o nouă sesiune de instruire cu privire la aspectele actuale teoretice și practice în legăură cu prevenirea și combaterea apălării banilor și a finanțării terorismului, dedicată evaluatorilor autorizați. Aceasta va avea loc online , începând cu ora 10.00.

ANEVAR va fi reprezentată, cu punctul de vedere al evaluatorilor, în cadrul acestei sesiuni, de dl Adrian VASCU, Președinte ANEVAR 2014-2015, Vicepreședinte - preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională, în actualul mandat.

Înregistrarea se realizează accesând linkul de înscriere ce va fi disponibil la finalul lunii aprilie, la secțiunea „Sesiuni de instruire – înregistrare”, aflată pe prima pagina a site-ului www.onpcsb.ro.

După încheierea sesiunii, cursanții vor primi automat confirmarea participării la instruire, pe adresa de e-mail utilizată la înscriere.

NOU! – ÎNSCRIERILE LA EXAMENELE DE FINALIZARE A STAGIATURII – SESIUNEA MAI 2024

NOU! – ÎNSCRIERILE LA EXAMENELE DE FINALIZARE A STAGIATURII – SESIUNEA MAI 2024

În semestrul I 2024, examenele de finalizarea a stagiaturii se vor desfășura cu prezență la sală, astfel:

 1. Absolvenții cursului F086, organizat in anul 2022 – în conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 45/2022, cu modificările ulterioare.

 2. Absolvenții cursului F087, organizat in anul 2023 – în conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 23/2023, cu modificările ulterioare.

Înscrierile la examenele de finalizare a stagiaturii, sesiunea Mai 2024 , se fac în perioada 6 – 14 mai 2024.

Pentru înscrierea la examen se va utiliza formularul online de înscriere, disponibil în pagina personală a candidatului (https://resurse.anevar.ro/autentificare).

Examenele vor avea loc în perioada 28 – 31 mai 2024, datele exacte, modul de desfășurare şi repartizarea candidaților pe grupe urmând a fi comunicate după încheierea perioadei de înscriere.

Se pot înscrie la examenul de finalizare a stagiaturii membrii ANEVAR care au finalizat cu examen un curs de pregătire profesională ca evaluator, în următoarele condiții:

 • membrii stagiari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul de 2 ani de la data dobândiri acestei şi

 • membrii titulari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul de 2 ani de la data începerii cursului de pregătire profesională absolvit şi care au promovat seminarul de pregătire continuă D 2024.

Pentru înscrierea la examen candidații vor avem nevoie de următoarele documente:

a) dovada achitării parții fixe din cotizaţia de membru stagiar la zi;

b) acordul cvadripartit: cursul F087 sau cursul F086 – în cazul celor care au optat pentru desfăşurarea stagiului sub îndrumarea unei firme agreate;

c) dovada achitării taxei de reexaminare examen finalizare stagiu – în cazul celor care nu se prezintă prima data la examen (acesta se va prezenta Filialei ANEVAR care organizează examenul, după înscriere).

Totodată, membrii stagiari vor depune şi dosarul de înscriere în vederea dobândirii calităţii de membru titular ANEVAR, cu următorul conținut:

 • Cerere de înscriere (copie);

 • Act de identitate (copie);

 • Diplomă de licenţă (copie).

 • Certificat de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate (copie);

 • Certificat de cazier judiciar valabil la data depunerii dosarului (copie);

 • Certificat de curs care să ateste absolvirea unui curs de pregătire profesională ca evaluator în domeniul de reglementare al Ordonanţei 24/2011 (copie).

Perioada de depunere a acestui dosar este 15-21 mai 2024 și se va transmite către Filiala ANEVAR care organizează examenul de stagiu la care participă candidatul (scanat, la adresa de e-mail a Filialei).

Detalii, aici.

FUNDAȚIA „APRECIAZĂ VIAȚA!” – 10 ani de existență

FUNDAȚIA „APRECIAZĂ VIAȚA!” – 10 ani de existență

Fundaţia „Apreciază Viaţa!” a împlinit anul acesta 10 ani de la înființare.

Aceasta desfăşoară activităţi filantropice în folosul membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi familiilor lor, în principal de a acorda ajutor umanitar acestora, în situaţia în care se află în dificultate din cauza stării de sănătate – boală, vârstă înaintată, dizabilităţi – sau a insuficienţei temporare a resurselor financiare necesare traiului, prin “familie” înţelegându-se soţul/soţia, precum şi copiii minori ai membrului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Sprijiniți-ne, ca în fiecare an, redirecționând o parte din impozitul pe venit!

Iată cum:

1. Persoanele fizice pot redirecționa 3,5% din impozitele datorate în anul 2023, pentru susținerea entităților nonprofit şi a unităților de cult până la data de 25 mai 2024. Persoanele fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult dacă, la momentul plății sumelor, entitatea respectivă figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Descarcă Formularul 230 precompletat parțial

Formularul 230 se poate descărca de aici. După completare şi semnare se poate depune:

2. Persoanele juridice. În cazul plătitorilor de impozit pe profit, sunt considerate cheltuieli nedeductibile cheltuielile de sponsorizare acordate beneficiarilor înscriși în Registrul entităților/unităților de cult, dar contribuabilii care efectuează sponsorizări scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

a) valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;
b) valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Contract de sponsorizare

Suma cheltuielilor cu sponsorizarea care nu poate fi scăzută din impozitul pe profit, întrucât depăşeşte nivelul valorii minime, nu poate fi reportată în anii următori.

Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective până la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit.

Dacă valoarea minimă, diminuată cu cheltuielile cu sponsorizarea efectuate în anul curent şi cu sumele reportate, nu a fost utilizată integral, rezultă o diferenţă care poate fi redirecţionată pentru efectuarea de sponsorizări din impozitul pe profit datorat.

Redirecţionarea se poate face prin depunerea formularului 177 „Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”, prin serviciul Spaţiul Privat Virtual, până la data depunerii declaraţiei anuale de impozit pe profit.

Fundația „Apreciază Viața!”
CIF 33977142

Str. Scărlătescu nr. 7, Sector 1, București

IBAN: RO18 RNCB 0072 1447 9944 0001
financiar@anevar.ro

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (Registrul gestionat de către ANAF) se poate consulta la adresa următoare:
https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/.

NOUTĂȚI EDITORIALE – IROVAL

NOUTĂȚI EDITORIALE – IROVAL

Cel de-al doilea volum al cărții Elemente esențiale din evaluarea proprietății imobiliare, transpuse în 150+ aplicații este disponibil acum în librăria IROVAL.

Acesta prezintă aplicații rezolvate care vizează elemente cheie în aplicarea metodelor de evaluare din cadrul celor trei abordări în evaluare:

 • abordarea prin piață,

 • abordarea prin venit și

 • abordarea prin cost.

Fiecărei aplicații prezentată în carte îi corespunde o rezolvare în Excel în colecția de fișiere.xls ce însoțește volumul, colecție ce poate fi descărcată - după achiziția acestuia - din Magazinul IROVAL: https://magazin.iroval.ro/.

Vă recomandăm să citiți cu atenție comentariile și explicațiile furnizate la secțiunea „Observații” a fiecărei aplicații (veți regăsi și alte calcule care vin să clarifice, să sublinieze sau să completeze anumite aspecte) și, totodată, să urmăriți și exemplele prezentate în Volumul 1al cărții (acolo unde facem trimitere la acestea).

Pentru toate aplicațiile este valabilă următoarea atenționare : toate cifrele utilizate (rate de capitalizare, rate de actualizare, prețuri de vânzare, valori de piață etc.) și calculele efectuate au rol ilustrativ/didactic, iar în practica zilnică fiecare evaluator trebuie să își facă propriile investigații și calcule și să își dezvolte propriile argumente pentru susținerea concluziilor la care a ajuns în cadrul unui raport.

Un alt volum se află la ediția a doua: Teste grilă pentru Evaluarea proprietății imobiliare.

Vă invităm să accesațimagazin.iroval.ro pentru întreaga colecție de literatură de specialitate!

EVENIMENTE VIITOARE

Notați în agendă și urmăriți startul înscrierilor pentru:

Evenimentele anului 2024

Schimbul permanent de cunoștințe profesionale reprezintă o componentă de bază a excelenței în activitatea profesională. Cu atât mai mult cu cât crizele recente au crescut gradul de incertitudine în toate domeniile, iar singura modalitate de a rămâne conectat la realitățile economice fiind accesul la informații provenite din surse sigure. Vă așteptăm la conferințele noastre cu teme și speakeri de Valoare!

Programul orientativ al acțiunilor profesionale va fi actualizat, pe măsură ce vor apărea eventuale modificări. Vă prezentăm mai jos programul provizoriu.

Pentru detalii, urmăriți Newsletter-ul nostru, pagina de web – www.anevar.ro și conturile oficiale de Social Media – Facebook, LinkedIn, X (Twitter), Instagram, Youtube.

CONSULTAȚI PERIODIC SITE-UL OFICIULUI NAȚIONAL PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (ONPCSB)!

Actele normative UE și ONU privind sancțiunile și măsurile restrictive sunt accesibile pe site-ul ONPCSB, pe prima pagină , precum și la rubrica „ Sancțiuni Internaționale ”.

Aceste documente trebuie avute în vedere în contextul măsurilor de cunoaștere a clientelei, pe care le aplicați conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

POZIȚIA OFICIALĂ ANEVAR

Punctele de vedere oficiale ale Asociației cu privire la diverse aspecte ce vizează profesia de evaluator pot fi consultate aici.

Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de social media

Citiți Newsletter-ul nostru și în paginile oficiale ale ANEVAR de Facebook, X (Twitter), LinkedIn, Instagram și YouTube. Conectați-vă cu noi prin intermediul celor patru conturi de social media și veți primi în timp real toate informațiile despre evenimentele și activitățile Asociației!

Ne găsiți aici:

Informatii de contact ANEVAR

Sediul central
Str. Scarlatescu nr. 7, sector 1, Bucuresti, 011158

Telefon:    +4 021 315 6564    +4 021 315 6505
Fax:    +4 021 311 1340
E-mail:    anevar@anevar.ro
Program:    Luni - Joi: 09:00 - 17:30
Vineri: 09:00 - 15:00

Pentru informatii de contact privind filialele asociatiei, va rugam sa vizitati site-ul nostru.

Despre Newsletter

Newsletter-ul ANEVAR este o publicatie lunara in care va prezentam articole din domeniul evaluarilor si noutati despre organizatia noastra.

Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, va rugam sa urmati instructiunile din pagina dupa ce dati click pe cuvantul DEZABONARE.

Despre ANEVAR

ANEVAR a luat ființă în anul 1992, ca asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată, iar în anul 2011 profesia de evaluator autorizat a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ mai sus menționat.

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizați.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa vizitati site-ul nostru www.anevar.ro