Punctul de vedere al MFP cu privire la petiții ale unor persoane fizice ce au ca obiect evaluări ale unor titluri de valoare (obligațiuni) eliberate de statul român

Noutăţi Punctul de vedere al MFP cu privire la petiții ale unor persoane fizice ce au ca obiect evaluări ale unor titluri de valoare (obligațiuni) eliberate de statul român
Punctul de vedere al MFP cu privire la petiții ale unor persoane fizice ce au ca obiect evaluări ale unor titluri de valoare (obligațiuni) eliberate de statul român

MFP a comunicat ANEVAR actele pe care le puteți lectura aici, cu privire la petiții ale unor persoane fizice ce au ca obiect evaluări ale unor titluri de valoare (obligațiuni) eliberate de statul român în nume propriu sau prin intermediul Casei Autonome a Monopolurilor Regatului României (CAM), anterior anului 1947, ce decurgeau din datoria publică internă și externă interbelică, fundamentate pe Referatul privind Împrumuturile de stabilizare și dezvoltare din perioada 1922-1932, pretins emis de către banca centrală.

Subiectul evaluărilor unor titluri de valoare (obligațiuni) eliberate de statul roman, v-a fost adus la cunoștință inițial prin postarea pe site-ul ANEVAR a actului BNR emis în acest sens.