Click AICI pentru examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar

Sesiune extraordinară de examene de finalizare curs

Noutăţi Sesiune extraordinară de examene de finalizare curs
Sesiune extraordinară de examene de finalizare curs

În luna septembrie 2021, ANEVAR organizează o sesiune extraordinară de examene finalizare curs la care pot participa membrii ANEVAR înscrişi la cursurile de pregătire profesională în domeniul evaluării desfăşurate în perioada 2020-2021.

Examenul scris, consultațiile și examenul oral vor avea loc online, prin intermediul platformei Zoom și al platformei de testare online ANEVAR.

Toate informațiile necesare accesării celor două platforme vor fi comunicate candidaților, prin e-mail, după încheierea perioadei de înscriere.

Programul examenului

  • 24 august 2021 - predare lucrări de evaluare, în format electronic (vor preda lucrarea de evaluare toți participanții la examen);
  • 1 - 2 septembrie 2021 - consultaţii (dacă este cazul);
  • 4 septembrie 2021 - test grilă;
  • 10 - 11 septembrie 2021 - examen oral.

Înscrierea

Perioada de înscriere: 10 - 24 august 2021.

Înscrierea la examen se face prin completarea formularului online de înscriere.

Rapoartele de evaluare se vor transmite la adresa de e-mail examen.extraordinar@anevar.ro, până la data de 24 august 2021.

Cererile de înscriere și/sau rapoartele de evaluare depuse după expirarea perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerare.

Informare:

Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:

  • organizarea sesiunii extraordinare de examen finalizare curs, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
  • transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
  • evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

  • dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.