Seminare online de pregătire aprofundată în evaluare

Noutăţi Seminare online de pregătire aprofundată în evaluare
Seminare online de pregătire aprofundată în evaluare

Seminariile D15 – Pregătire aprofundată în evaluarea proprietăţii imobiliare și D14 – Pregătire aprofundată în evaluarea întreprinderilor, adresate tuturor membrilor titulari, dar în mod special celor care doresc să se prezinte anul acesta la examenul pentru dobândirea calității de membru acreditat, vor avea loc în 20-21 septembrie și respectiv, 22-23 septembrie, în format online, prin intermediul platformei Zoom, sub coordonarea dlui. Gheorghe Bădescu, MAA.

Seminariile constau în expuneri,  aplicații, teme pentru acasă și un examen scris (test grilă). Le recomandam celor care au participat la unul dintre seminarii în anul 2020, să nu se înscrie și anul acesta, tematica lor nu s-a modificat.

Transmiterea temelor pentru acasă rezolvate și prezența online la seminar, reprezintă condiții obligatorii pentru promovarea seminarului; în urma promovării, se obțin 20 de ore de pregătire continuă, aferente anului 2021.

Programul seminarelor:

  • D15 - EPI, 20.09.2021 - 21.09.2021, interval orar: 12:00-17:00
  • D14 – EI, 22.09.2021, interval orar: 12:00-16:00 și 23.09.2021, interval orar: 09:00-14.00

Înscrierea la un seminar este de 1 000 lei, achitați integral la înscriere.

Înscrierea - Perioada de înscriere s-a terminat.

Instrucțiuni privind plata pentru înscrierea la seminar

Plata se poate face prin virament bancar în unul dintre conturile Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (CUI 29508210):

  • IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1;
  • IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria.

La detaliile plății se va preciza: "seminar D1X-2021, Leg. XXXXX, Nume și Prenume evaluator autorizat". "XXXXX" reprezintă numărul de legitimație al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata iar D1X-2021 reprezintă codul seminarului ales, care poate fi D14 sau D15, după caz.