Click AICI pentru examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar

Seminar online – SPIC D50 - Evaluarea proprietăţii imobiliare. Ediţia 2018

Noutăţi Seminar online – SPIC D50 - Evaluarea proprietăţii imobiliare. Ediţia 2018

Vă punem la dispoziţie un nou seminar online care are rolul de a vă facilita actualizarea cunoștinţelor dobândite în domeniul evaluării bunurilor imobile.

Seminarul se adresează evaluatorilor autorizaţi pentru o înţelegere la zi, în contextul Standardelor de evaluare a bunurilor și a legislaţiei actuale, a modului de abordare de la zero a misiunilor de evaluare a bunurilor imobile, de aplicare a raţionamentului profesional necesar în analiza pieţei imobiliare și în analiza CMBU, de aplicare a tehnicilor și metodelor de evaluare și până la momentul final al redactării corecte a raportului de evaluare.

Astfel, aveţi acum la dispoziţie un material de peste 600 de pagini, bine structurat și argumentat, în care veţi regăsi, printre altele, o colecţie impresionantă de peste 100 de probleme/exerciţii și 10 aplicaţii complexe rezolvate și explicate.

Vă prezentăm pe scurt în cele ce urmează cuprinsul suportului de seminar:

Cap.  1  Cadrul general pentru evaluarea proprietăţilor. Proprietatea imobiliară – în care sunt reamintite reglementările juridice de bază ale ANEVAR, principiile de etică profesională, tipurile de drepturi asupra bunurilor imobile, tipurile valorii etc.;

Cap.  2  Procesul de evaluare – cititorul parcurge etapă cu etapă logica procesului de evaluare, beneficiind de explicaţii și exemple în cadrul comentariilor aferente fiecărei etape;

Cap.  3  Colectarea datelor. Identificarea proprietăţii imobiliare – sunt clasificate categoriile de date necesar a fi colectate de evaluator, iar în partea a doua sunt prezentate, cu exemple, principalele documente utilizate de evaluator pentru identificarea drepturilor de proprietate evaluate și a unor caracteristici fizice și tehnice ale proprietăţii evaluare;

Cap.  4  Identificarea cadastrală – cadastrul reprezintă o sursă importante de date pentru evaluare și, deși rolul evaluatorului nu este acela de a verifica rezultatul muncii specialistului în cadastru, scopul acestui capitol este acela de a prezenta noţiunile de bază necesare lui pentru a putea înţelege datele care îi vor proveni din această sursă de la clienţii evaluării; sunt exemplificate modalităţi moderne, și la îndemâna evaluatorului, pentru identificarea cadastrală a proprietăţii subiect și este prezentat codul de măsurare a construcţiilor și terenurilor;

Cap.  5  Analiza pieţei imobiliare. Analiza celei mai bune utilizări – este explicat faptul că analiza pieţei este corelată cu descrierea proprietăţii, cu analiza CMBU, cu aplicarea abordărilor în evaluare și este prezentat procesul analizei pieţei în șase pași; în partea a doua sunt prezentate generalităţi legate de analiza CMBU;

Cap.  6  Analiza terenului și a amplasamentului – se explică de la început diferenţa, extrem de importantă, între un teren și un amplasament și sunt prezentate cele mai importante caracteristici ale acestora; în partea doua sunt prezentate aspecte legate de urbanism (certificat de urbanism și coeficienţi de urbanism), utile în evaluare;

Cap.  7  Descrierea construcţiilor – capitol vast cu clasificări, exemplificări grafice și poze, definiţii ale termenilor utilizaţi în domeniul construcţiilor și arhitectură;

Cap.  8  Inspecţia proprietăţii imobiliare – este recomandată utilizarea fișelor de inspecţie în teren a proprietăţii subiect;

Cap.  9  Abordarea prin piaţă – sunt prezentate aplicabilitatea și limitările acesteia și procedura aferentă; sunt date exemple de calcul și explicaţii în cadrul rezolvărilor problemelor și aplicaţiilor;

Cap.  10  Valoarea în timp a banilor – un capitol care trebuie parcurs cu atenţie înaintea capitolului ce descrie abordarea prin venit; sunt explicate tehnicile care permit compararea (și însumarea) valorii banilor în timp, noţiunile ca dobândă simplă sau dobândă compusă, tipuri de anuităţi și perpetuităţi, tot capitolul fiind punctat eficient prin multe exemple de calcul;

Cap.  11  Abordarea prin venit – sunt prezentate aplicabilitatea și limitările acesteia și procedura aferentă; sunt date exemple de calcul și explicaţii în cadrul rezolvărilor problemelor și aplicaţiilor

Cap.  12  Analiza celei mai bune utilizări – aplicată obligatoriu în toate misiunile de evaluare în care se estimează valoarea de piaţă, această analiză este prezentată atât teoretic, cât și prin exemple practice de calcul;

Cap.  13  Evaluarea terenului și a amplasamentului – sunt prezentate și aici aplicabilitatea și limitările fiecăreia din cele 6 tehnici/metode de evaluare și detaliate procedurile de aplicare a acestora, împreună cu exemple de calcul;

Cap.  14  Abordarea prin cost – sunt prezentate aplicabilitatea și limitările acesteia și procedura aferentă; sunt date exemple de calcul și explicaţii în cadrul rezolvărilor problemelor și aplicaţiilor;

Cap.  15  Standarde aplicabile evaluării proprietăţilor imobiliare. Practica profesională – pe lângă structura Standardelor de evaluare a bunurilor, sunt explicate aspecte relevante din GEV 500, SEV 300, SEV 310 și GEV 520, SEV 400.

Așadar, vă invităm și, totodată, vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest material ANEVAR, realizat pentru dumneavoastră în scopul actualizării cunoștinţelor de evaluare a bunurilor imobile.

Notă: Seminarul D50 - Evaluarea proprietăţii imobiliare. Ediţia 2018 este echivalat cu 12 ore de pregătire continuă, doar în urma promovării testului online disponibil pe platforma https://teste2019.site2.anevar.ro/login/index.php. Testul are o durată de 60 de minute și conţine 50 de întrebări de tip grilă, cu răspuns corect unic. Punctajul minim necesar pentru promovarea testului este de 70% din total (respectiv 35 de răspunsuri corecte), fiind posibile maxim 3 încercări, la intervale de cel puţin 24 de ore între ele. Toate cele 3 încercări trebuie susţinute în același an calendaristic, până la data de 31 decembrie.