Măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

Noutăţi Măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina
Măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

Regulamentul UE nr. 833/2014 a fost actualizat si va atragem atenția asupra art. 5n, al cărui text este:

“Articolul 5n

(1)    Se interzice furnizarea, în mod direct sau indirect, de servicii de contabilitate, de audit, inclusiv de audit statutar, de evidenţă contabilă sau de consultanţă fiscală, sau de servicii de consultanţă în afaceri și în management și servicii de relaţii publice către: (a) guvernul Rusiei; sau (b) persoane juridice, entităţi sau organisme stabilite în Rusia. “

Regulamentul integral aici:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20220604&from=EN