Programul Adunărilor generale ale filialelor ANEVAR - Decembrie 2022

Noutăţi Programul Adunărilor generale ale filialelor ANEVAR - Decembrie 2022
Programul Adunărilor generale ale filialelor ANEVAR - Decembrie 2022

Având în vedere modificările repetate aduse Codului fiscal atât prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2022, precum și cele preconizate prin Legea de aprobare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2022, pentru ca în final să se decidă prorogarea aplicării OG nr. 16/2022

Luând în considerare necesitatea discutării Standardelor de evaluare aplicabile pentru determinarea valorii de impozitare a clădirilor, și pentru buna derulare a activității membrilor Asociației în materia evaluărilor pentru impozitare, Consiliul director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România hotărăște să se organizeze Adunări generale ale filialelor, precum și o Conferință națională a Asociației, în cursul lunii decembrie.

Astfel, Adunările generale ale celor 8 filiale ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România se organizează la distanță la următoarele date:

 1. Filiala Vest:  5 decembrie 2022, ora 09:00
 2. Filiala Sud-Est: 5 decembrie 2022, ora 13:00
 3. Filiala  Sud: 6 decembrie 2022, ora 09:00
 4. Filiala Sud-Vest: 6 decembrie 2022, ora 13:00
 5. Filiala Centru: 7 decembrie 2022, ora 09:00
 6. Filiala București: 7 decembrie 2022, ora 13:00
 7. Filiala Nord -Vest: 8 decembrie 2022 ora 09:00
 8. Filiala Nord-Est: 8 decembrie 2022, ora 13:00

Ordinea de zi a adunărilor filialelor este următoarea:

 • Informare privind modificările Codului fiscal în ceea ce privește evaluarea pentru impozitare
 • Prezentarea modificărilor la Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2022
 • Alegerea delegaților care vor reprezenta filiala la Conferința Națională ANEVAR din 21 decembrie 2022
 • Diverse

Adunările generale se desfășoară în mai multe etape, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului director nr. 82/2022, după cum urmează:

 • Sesiunea de votare prezență
 • Verificarea cvorumului. În cazul în care până la ora 09:00, respectiv până la ora 13:00 nu este înregistrată prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul evaluatorilor autorizaţi cu drept de vot din cadrul filialei, votul prezenței se continuă până la ora 10:00, respectiv până la ora 14:00
 • Accesul membrilor filialei pe platforma pe zoom.us
 • Desemnarea unui evaluator autorizat de către președintele filialei, din cadrul membrilor filialei (inclusiv din Consiliul filialei), care va redacta procesul verbal al adunării
 • Prezentarea modificărilor Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2022
 • Autopropunerea membrilor prezenți pentru a fi aleși delegați care vor reprezenta filiala la Conferința Națională ANEVAR din data de 21 decembrie 2022; această acțiune se realizează de către membrii prezenți (înregistrați pe formular), pe un formular dedicat și disponibil în timpul adunării, precum și prin intermediul platformei zoom.us, prin exprimarea verbală a autopropunerii
 • Sesiunea de votare pentru delegații care vor reprezenta filiala la Conferința Națională ANEVAR
 • Anunțarea rezultatului votului pentru delegații care vor reprezenta filiala la Conferința Națională ANEVAR