Sesiune extraordinară de examene de finalizare cursuri desfășurate în perioada 2021-2022

Noutăţi Sesiune extraordinară de examene de finalizare cursuri desfășurate în perioada 2021-2022
Sesiune extraordinară de examene de finalizare cursuri desfășurate în perioada 2021-2022

În perioada ianuarie - februarie 2023, ANEVAR organizează o sesiune extraordinară de examene de finalizare curs la care pot participa membrii ANEVAR înscriși la cursurile de pregătire profesională în domeniul evaluării desfășurate în perioada 2021-2022.

Examenul scris, consultațiile și examenul oral vor avea loc online, prin intermediul platformei ZOOM și al platformei de testare online ANEVAR (https://resurse.anevar.ro).

Toate informațiile necesare accesării celor două platforme vor fi comunicate candidaților, prin e-mail, după încheierea perioadei de înscriere.

Programul examenului

1. Pentru cursuri organizate in anul 2021, la care examinarea se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 87/2016:

 • 20 – 30 ianuarie 2023 - perioada de înscriere (vezi mai jos informații suplimentare);
 • 30 ianuarie 2023, ora 12:00 - predare lucrări de evaluare, în format electronic (vor preda lucrarea de evaluare candidații care participă la consultații);
 • 2 februarie 2023,  începând cu ora 10:00 - test grilă;
 • 6 - 10 februarie 2023 - consultaţii (dacă este cazul);
 • 20 februarie 2023, ora 09:00 - predare lucrare de evaluare în forma finală (pentru examen, o predau toți candidații);
 • 6 - 10 martie - examen oral.

2. Pentru cursul F086, organizat în anul 2022, la care examinarea se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 45/2022, cu modificările ulterioare și a Procedurii privind organizarea sesiunilor extraordinare de examene finalizare curs formare profesională, aprobată prin Hotărârea Consiliului director nr. 94/2022:

 • 20 – 30 ianuarie 2023 - perioada de înscriere (vezi mai jos informații suplimentare);
 • 30 ianuarie 2023, ora 12,00 - predare proiect complex P1, în format electronic (vor preda lucrarea de evaluare toți participanții la consultații);
 • 2 februarie 2023,  începând cu ora 10,00 – susținere teste grilă restante;
 • 6 - 10 februarie 2023 - consultaţii P1 (dacă este cazul);
 • 13 februarie 2023, ora 12,00 - predare proiect complex P2, în format electronic (vor preda lucrarea de evaluare toți participanții la consultații);
 • 20 - 23 februarie 2023 - consultaţii P2 (dacă este cazul);
 • 28 februarie 2023, ora 09,00 - predare P1 și P2 în forma finală (pentru examen, le predau toți candidații);
 • 6 - 10 martie - examen oral.

Înscrierea

Perioada de înscriere:  20 – 30 ianuarie 2023.

Cererea de înscriere la examen este disponibilă aici:

Cererea de înscriere, completată și semnată, va fi transmisă la adresa de e-mail a Filialei ANEVAR care a organizat cursul de formare profesională pentru care se susține examenul, după cum urmează:

 • Filiala București - irina.donose@anevar.ro;
 • Filiala Sud-Est (Constanța) - margareta.vecerdea@anevar.ro;
 • Filiala Sud  (București) - ionela.ritcof@anevar.ro;
 • Filiala Sud-Vest (Craiova) - dolj@anevar.ro;
 • Filiala Nord-Vest (Cluj) - alina.bojan@anevar.ro;
 • Filiala Nord-Est (Iași) - dorica.sandulache@anevar.ro;
 • Filiala Vest (Timișoara) - jeni.honae@anevar.ro.

Rapoartele de evaluare se vor transmite la aceleași adrese de e-mail, conform programului de mai sus.

Cererile de înscriere și/sau rapoartele de evaluare depuse după expirarea perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerare.


Informare:

Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • organizarea sesiunii extraordinare de examen finalizare curs, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
 • transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
 • evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

 • dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.