ANEVAR a participat la Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a – 31 ianuarie 2023

Noutăţi ANEVAR a participat la Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a – 31 ianuarie 2023
ANEVAR a participat la Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a – 31 ianuarie 2023

Președintele ANEVAR, Radu Timbuș, a participat în calitate de speaker la cea de-a 5-a ediție a Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București și Grupul editorial Universul Juridic, marți - 31 ianuarie 2023.

Moderatorul conferinței a fost: procuror drd. Elena Hach, cadru didactic asociat; Direcția Națională Anticorupție

Radu Timbuș, președinte în exercițiu al ANEVAR, a subliniat faptul că profesia de evaluator, în urma Raportului privind evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, realizat în anul 2022 de MONEYVAL, este încadrată la categoria de risc scăzut în ceea ce privește vulnerabilitatea la aceste pericole. De asemenea, s-a constatat o activitate intensivă de supraveghere a profesiilor liberale, fapt ce contribuie favorabil la atenuarea riscurilor identificate. „Standardele de evaluare a bunurilor, adoptate de ANEVAR, sunt un instrument care vine în sprijinul prevenirii riscurilor de a ajunge în contact cu domeniul infracțional al spălării banilor și terorismului. Prin activitatea Departamentului de Verificare și Monitorizare și prin cea a Comisiei de Etică, prin informarea membrilor cu privire la sesiunile de instruire organizate de ONPCSB și prin diseminarea către membrii săi a tuturor informațiilor primite de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ANEVAR reușește să mențină o bună colaborare interinstituțională cu acest organism de prevenție și să contribuie la conștientizarea internă a acestor pericole”, a subliniat președintele ANEVAR.

În deschiderea evenimentului au mai luat cuvântul:

  • Av. Cosmin Marina, vicepreședinte, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București
  • Prof. univ. dr. Ioan Chelaru, președinte, Uniunea Juriștilor din Romania (UJR)
  • Prof. univ. dr., av. Traian Briciu, președinte, Uniunea Națională a Barourilor din România
  • Adrian Cucu, președinte, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)
  • Prof. univ. dr., av. Marius Pantea, vicepreședinte, Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR)
  • Andrei Aurel, președinte, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala București (CECCAR)
  • Av. Simona Miloș, președinte, Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență (INPPI)