Adunările generale ale Filialelor ANEVAR, la final

Noutăţi Adunările generale ale Filialelor ANEVAR, la final
Adunările generale ale Filialelor ANEVAR, la final

S-au încheiat Adunările generale ale celor 8 filiale ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Aceste întâlniri reușesc întotdeauna ca, pe lângă abordarea punctelor obligatorii aflate pe ordinea de zi, să aducă în prim plan activitățile și preocupările membrilor, specifice fiecărei filiale.

De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată eventualelor dificultăți intervenite în activitatea curentă și s-au dezbătut subiecte de interes pentru membrii filialelor.

Președintele ANEVAR în exercițiu, Radu Timbuș, a prezentat în cadrul fiecărei întâlniri cele mai noi informații cu privire la activitățile și provocările curente ale organizației.

Printre acestea au fost amintite:

  • relația cu Ministerul Justiției și cu cel al Finanțelor;
  • punctele de interes pentru Asociație desprinse din ședința Grupului de lucru Evaluatori al Asociației Naționale a Băncilor (ARB) cu reprezentanții ANEVAR;
  • modificarea COR, respectiv alinierea denumirii ocupației de evaluator autorizat la prevederile OG nr. 24/2011;
  • informare cu privire la intențiile de modificare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local inițiate de diferite ministere și asociații profesionale constituite într-un proiect legislativ discutat sub președinția Cancelariei Prim-ministrului, discuție la care a fost invitată și Asociația noastră.
  • s-a trecut în revistă din nou, distincția dintre activitatea de evaluare și activitatea de colectare de informații care are ca rezultat studiile de piață (primul an în care acestea cad exclusiv în sarcina evaluatorilor autorizați, conform Art. 111 din Codul fiscal, prevedere introdusă la finalul anului 2021 fără consultarea ANEVAR); S-a reiterat faptul că aceste studii de piață (care cuprind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent) nu pot reprezenta referențiale privind valorile de piață individuale ale bunurilor imobile.
  • s-au prezentat și concluziile Comitetului Moneyval al Consiliului Europei în urma Evaluării naționale a sistemului de combatere a spălării a banilor și finanțării terorismului din România (acțiune despre care am aflat cu ocazia webinariilor de instruire organizate de ONPCSB), concluzii care au condus la încadrarea profesiei noastre la nivelul „risc scăzut”.

Prim-vicepreședintele ANEVAR, Adrian Popa Bochiș, a prezentat recentele facilități din domeniul digitalizării, lansate de ANEVAR: semnătura digitală, completarea exclusiv online a chestionarelor ș.a.

Despre noutățile rezultate din activitatea Comisiei de calificare și atestare profesională, dar și despre alte teme actuale din aria noastră de activitate a vorbit Adrian Vascu, președinte ANEVAR 2008-2009 & 2014-2015 și actual președinte al acestei Comisii.

Președinții  Filialelor  au condus ședințele, au prezentat un raport al activității și situațiile financiare pentru anul 2022, programul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2023. Aceste etape au fost urmate de alegerea delegaților care vor reprezenta filiala la Conferința națională ANEVAR din 29 martie 2023.

Și nu în ultimul rând, la capitolul „Diverse” s-au dezbătut alte teme la fel de importante și de actuale și s-au făcut propuneri de optimizare a activității.

Întreg staff-ul a participat la toate cele 8 adunări generale, pentru a se informa direct cu privire la provocările evaluatorilor ce formează asociația reprezentată prin membrii prezenți.

Le mulțumim tuturor membrilor ANEVAR pentru participare, interes și contribuțiile aduse prin propunerile din cadrul Adunărilor generale.


La Adunările Filialelor participă membrii titulari ai Asociației care au domiciliul în circumscripţia teritorială a filialei, respectiv pe raza judeţelor în care se organizează şi funcţionează filiala sau pe raza Municipiului Bucureşti, după caz. Adunările generale s-au desfășurat la distanță în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului director nr. 12/2023.