Consultații stagiu – semestrul I 2023

Noutăţi Consultații stagiu – semestrul I 2023
Consultații stagiu – semestrul I 2023

În atenţia membrilor ANEVAR care au finalizat un curs de pregătire profesională în domeniul evaluării şi doresc să desfăşoare stagiul practic participând la consultaţiile stagiu susţinute de către Corpul de lectori îndrumători ANEVAR.

Primele ședințe de consultații stagiu din semestrul I 2023 vor avea loc online, în perioada 10 - 13 aprilie 2023 și vor fi organizate de filialele ANEVAR de la București, Cluj Napoca, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara.

Alocarea candidaților pe grupe și stabilirea datelor exacte ale întâlnirilor se va face după încheierea perioadei de înscriere și se va comunica acestora prin e-mail.

Cei interesați să participe vor:

 • Completa și transmite formularul de înscriere disponibil aici;
 • Depune un raport de evaluare în formă preliminară pe specializarea pe care au urmat cursul de pregătire profesională (privind tipul de raport de evaluare, pentru absolvenții cursului F086, vezi art. 16 alin (5) din Regulamentul de derulare și de finalizare a stagiaturii).

Data limită de înscriere este 31 martie 2023, ora 09:00.

Documentele menționate mai sus vor fi transmise la adresa de e-mail a Filialei ANEVAR cu care membrul stagiar/titular a colaborat pentru absolvirea cursului de formare profesională, după cum urmează:

 • Filiala București - gratiela.tauber@anevar.ro;
 • Filiala Sud-Est (Constanța) - margareta.vecerdea@anevar.ro;
 • Filiala Sud (București) - ionela.ritcof@anevar.ro;
 • Filiala Sud-Vest (Craiova) - dolj@anevar.ro;
 • Filiala Nord-Vest (Cluj) - alina.bojan@anevar.ro;
 • Filiala Nord-Est (Iași) - dorica.sandulache@anevar.ro;
 • Filiala Vest (Timișoara) - jeni.honae@anevar.ro.

Informare:

Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în formularul de înscriere:

 • organizarea sesiunii de consultații stagiu, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
 • transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
 • evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

 • dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.