Modificarea Codului fiscal cu consecinţe în evaluarea pilonilor centralelor eoliene cu structură tub închis

Noutăţi Modificarea Codului fiscal cu consecinţe în evaluarea pilonilor centralelor eoliene cu structură tub închis
Modificarea Codului fiscal cu consecinţe în evaluarea pilonilor centralelor eoliene cu structură tub închis

Având în vedere că:

  • prin Legea nr. 285/2018 a fost modificat Codul fiscal

LEGE nr. 285 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

    ARTICOL UNIC

    La articolul 453 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construcţiile reprezentând turnurile de susţinere a turbinelor eoliene;"

  • faptul că, în prezent, există în lucru la IROVAL un catalog nou de costuri, ANEVAR vine în sprijinul membrilor săi, punând la dispoziţia acestora un extras din catalogul aflat în curs de realizare – extras referitor la o fișă de costuri ce poate fi utilizată pentru evaluarea pilonilor centralelor eoliene cu structură tub închis.

Acest extras poate fi descărcat din Pagina personală a membrilor ANEVAR.