A apărut versiunea 10.0 a programului KOST PLUS pentru calculul automatizat al costului construcţiilor

Noutăţi A apărut versiunea 10.0 a programului KOST PLUS pentru calculul automatizat al costului construcţiilor
A apărut versiunea 10.0 a programului KOST PLUS pentru calculul automatizat al costului construcţiilor

Programul KOST PLUS versiunea 10.0

Versiunea 10.0 aduce următoarele noutăți:

 • indicii de actualizare pentru perioada 01.08.2022 – 31.07.2023
 • lămuriri suplimentare în unele texte din zona de filtrare a costurilor
 • rezolvarea unor probleme constatate în perioada 01.08.2021 – 31.07.2022.

Generalităţi

Programul KOST PLUS facilitează calculul costului construcțiilor în cadrul abordării prin cost folosind informațiile provenite din mai multe surse, aranjate astfel încât să fie ușor accesibile.

Sursele de informații sunt următoarele:
a) cataloagele de costuri (numite în continuare Cataloage):

 • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI REZIDENȚIALE - Editura IROVAL, autor Corneliu Șchiopu
 • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE, AGRICOLE, CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura IROVAL, autor Corneliu Șchiopu
 • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI CU STRUCTURI PE CADRE, ANEXE GOSPODĂREȘTI, STRUCTURI MiTek ȘI CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura IROVAL, autor Corneliu Șchiopu
 • COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI DE BIROURI ȘI CLĂDIRI COMERCIALE - Editura IROVAL 2020, autor Corneliu Șchiopu
 • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI ÎNȘIRUITE, CLĂDIRI CUPLATE, APARTAMENTE ÎN BLOCURI TURN, CLĂDIRI MONUMENTALE, SPITALE, POLICLINICI ȘI CĂMINE DE BĂTRÂNI - Editura IROVAL 2021

și din

 • INDICII DE ACTUALIZARE aferenți acestora (la fiecare apariție de noi indici de actualizare aceștia vor fi adăugați în baza de date a programului KOST)

b) cărțile în care apar costuri ale elementelor de construcții (numite în continuare Cărți):

 • „Metoda costurilor segregate” – Editura IROVAL 2009
 • „CONSTRUCȚII – sisteme și subsisteme constructive” – Editura IROVAL 2012.

Sursele de informații (pct. a si b)  vor fi completate cu alte tipuri de construcții din surse noi, pe măsură ce acestea vor apărea.

În baza de date a programului Kost Plus costurile (material, manoperă, transport, coeficient recapitulație deviz analitic, coeficient cheltuieli indirecte) și coeficienții de corecție pentru localizare și pentru manoperă sunt preluate conform Cataloagelor.

Programul calculează și afișează costul construcțiilor în mod coerent cu standardele și ghidurile ANEVAR în vigoare.

Pe măsură ce vor apărea noi standarde și ghiduri ANEVAR programul va fi actualizat.

Programul oferă:

 • Gradul seismic al tuturor localităților din România, pe baza coordonatelor lor geografice, calculând distanța cea mai scurtă față de localitățile precizate în Anexa nr. 2 din Cataloage.

 • Alegând o localitate se calculează automat coeficienții de corecție pentru distanța de transport și de manoperă conform informațiilor din Anexa nr. 2 din Cataloage.

 • În funcție de data evaluării, programul alege setul de indici de actualizare adecvat și scoate TVA aferent acelui set de indici

 • Din câteva click-uri se alege costul dorit

 • Cu un click se poate vizualiza pagina din catalog unde se află costul respectiv

 • Se calculează costul lucrărilor finalizate și al celor rămase de executat

 • Programul furnizează, pe lângă simbolul articolului, descrierea pe larg a acestuia (acest lucru este obligatoriu conform cataloage reeditate în 2016)

 • Se pot adăuga articole din afara cataloagelor

 • Un raport întocmit la o dată anterioară se poate multiplica și recalcula la o altă dată

 • O fișă de cost se poate multiplica în cazul în care există mai multe construcții de același tip într-o incintă

 • Din zona de listare se pot selecta centralizatorul și fișele obișnuite sau centralizator și fișe pentru impozitare

 • Centralizatoarele și fișele se pot exporta în PDF, Excel, Word

 • Posesorii de licențe Kost Plus pot descărca din zona lor de client cele 5 cataloage ale d-lui Corneliu Șchiopu, Editura IROVAL.

Conținutul pachetelor de licențiere și alte informații de interes se pot consulta pe site-ul www.kosturi.ro.

Vizitați pagina de Facebook a Kost Plus, iar pe YouTube lista numită „Utilizare Kost Plus”: https://www.youtube.com/playlist?list=PLlhXMppsWOYdlb3_VYZwUXpm4ls-3BBFm.