A apărut versiunea 6.1.0.0 a programului KOST PLUS pentru calculul automatizat al costului construcţiilor (indici 2020-2021)

Noutăţi A apărut versiunea 6.1.0.0 a programului KOST PLUS pentru calculul automatizat al costului construcţiilor (indici 2020-2021)
A apărut versiunea 6.1.0.0 a programului KOST PLUS pentru calculul automatizat al costului construcţiilor (indici 2020-2021)

În curând va apărea add-on-ul ”Buletine MATRIX”, care va include, pe lângă toate costurile din Kost Plus, Buletinele de prețuri MATRIX ROM cu apariție trimestrială!!!

În circa 6 luni, acest add-on va fi funcțional și se va putea achiziționa separat, ca o completare a programulului Kost Plus.

A apărut varianta Kost Plus 6.1.0.0

Îmbunătățiri aduse:

 • s-a adaugat posibilitatea listării tuturor fișelor pentru impozitare printr-un singur click, asemănător listării RAPORT, dar fără centralizator, deoarece acesta trebuie exportat și completat cu date pe care nu le cunoaște programul;
 • s-a îmbunătățit aspectul și conținutul listei RAPORT (centralizator + fișe normale) prin eliminarea informațiilor redundante;
 • s-a modificat indicele de actualizare pentru FPOLIST10 conform erată apărută;
 • în partea din stânga jos a ecranului se afișează versiunea curentă a programului și numele clientului (adresa de mail cu care se autentifică în zona de client);
 • posesorii unei licențe / upgrade 6.0.0.0 trebuie să descarce și să instaleze gratuit noua variantă.

Programul KOST PLUS versiunea 6.0

Versiunea 6.0 rezolvă problemele sesizate pe parcursul anului 2020 și aduce facilități și indici noi.

A. Facilități noi:
 • Listarea tuturor fișelor dintr-un raport pentru impozitare printr-un singur click (facilitate valabilă începând din cursul lunii septembrie 2020).
B. Indici noi:
 • Programul conține acum și indicii de actualizare 2020-2021.

Baza de date va fi completată cu alte tipuri de construcții pe măsură ce acestea vor apărea.

Reamintim că programul ”Kost Plus” conține informații din următoarele surse:

a) cataloage de costuri:

 • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI REZIDENȚIALE - Editura IROVAL 2009 / 2016, autor Corneliu Șchiopu;
 • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI INDUSTRIALE, COMERCIALE, AGRICOLE, CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura IROVAL 2010 / 2016, autor Corneliu Șchiopu;
 • COSTURI DE RECONSTRUCȚIE - COSTURI DE ÎNLOCUIRE CLĂDIRI CU STRUCTURI PE CADRE, ANEXE GOSPODĂREȘTI, STRUCTURI MiTek ȘI CONSTRUCȚII SPECIALE - Editura IROVAL 2014 / 2016, autor Corneliu Șchiopu și din
 • INDICII DE ACTUALIZARE aferenți acestora (la fiecare apariție de noi indici de actualizare aceștia vor fi adăugați în baza de date a programului KOST PLUS)
b) cărți în care apar costuri ale elementelor de construcții:
 • ”Metoda costurilor segregate” – Editura IROVAL 2009, autor Corneliu Șchiopu;
 • ”CONSTRUCȚII – sisteme și subsisteme constructive” – Editura IROVAL 2012, autor Corneliu Șchiopu;
 • ”Structura de rezistență a centralelor eoliene” – autor ing.Corneliu Șchiopu, 2019.

Baza de date va fi completată cu alte tipuri de construcții pe măsură ce acestea vor apărea.

Mai multe informații pe www.kosturi.ro sau aici.