Distribuirea însemnelor de membru ANEVAR pentru anul 2020

Noutăţi Distribuirea însemnelor de membru ANEVAR pentru anul 2020
Distribuirea însemnelor de membru ANEVAR pentru anul 2020

Distribuirea însemnelor de membru titular, de membru acreditat și a autorizaţiilor pentru membrii corporativi

Însemnele de membru titular și membru acreditat (legitimaţia şi parafa), precum şi autorizaţiile de membru corporativ aferente anului 2020, vor fi puse la dispoziţia membrilor începând cu luna ianuarie 2020, în temeiul art. 7 şi art. 13 din Procedura privind dobândirea, menţinerea, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi a altor prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii, aprobată prin hotărârea HCD nr. 19/2014, cu modificările ulterioare.

Însemnele de membru titular și membru acreditat

Legitimaţiile de membru şi parafele se pun la dispoziţia membrilor titulari și acreditaţi la începutul fiecărui an, cu condiţia:

  • achitării cotizaţiei aferente anului pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele în cuantumul stabilit de către Consiliul director (conform tabelului de mai jos);
  • efectuării celor 20 de ore de pregătire continuă, aferente anilor anteriori pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele;
  • completării raportului de activitate aferent anului anterior pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele (una dintre cele trei anexe, disponibile pe pagina web a Asociaţiei, la secţiunea Monitorizarea activităţii de evaluare).

Membrii titulari și membrii acreditaţi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai sus până la data 20 decembrie 2019 pentru anul 2020 vor intra în posesia însemnelor de membru (legitimaţia de membru titular și parafa) până la data de 10 ianuarie 2020.

Membrii titulari și membrii acreditaţi care îndeplinesc cumulativ condiţiile de mai sus, după data de 20 decembrie 2019 pentru anul 2020 vor intra în posesia însemnelor de membru în termen de minimum 10 zile de la data înregistrării în evidenţele Asociaţiei a plăţii cotizaţiei de membru în cuantumul stabilit de Consiliul director.

Autorizaţia de membru corporativ

Autorizaţia de membru corporativ se reînnoieşte anual și se pune la dispoziţia membrilor corporativi la începutul fiecărui an, numai cu respectarea următoarelor condiţii:

a. achitarea integrală a cotizaţiei de membru corporativ, aferente anului pentru care este valabilă autorizaţia, în cuantumul stabilit de către Consiliul director (conform tabelului de mai jos);
b. menţinerea calităţii de evaluator autorizat, membru titular activ de către administratorul societăţii;
c. completarea raportului de activitate aferent anului 2019  (Anexa 4, disponibilă pe pagina web a Asociaţiei, la secţiunea Monitorizarea activităţii de evaluare);
d. prezentarea unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare cu valabilitatea neîntreruptă de la data dobândirii calităţii de membru corporativ, inclusiv pentru anul în care este valabilă autorizaţia, având limita de răspundere de minimum 50.000 euro.” Mai multe informaţii privind asigurarea de răspundere profesională puteţi obţine prin accesarea următorului link: https://www.anevar.ro/p/evaluatori-autorizati/asigurare-profesionala.

Membrii corporativi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alineatul anterior până la data 20 decembrie 2019 pentru anul 2020 vor intra în posesia autorizaţiei de membru corporativ până la data de 10 ianuarie 2020.

Membrii corporativi care îndeplinesc cumulativ condiţiile menţionate anterior după data de 20 decembrie 2019 pentru anul 2020 vor intra în posesia autorizaţiei de membru corporativ în termen de minimum 10 zile de la data îndeplinirii condiţiilor.

Plata cotizaţiei poate fi efectuată astfel:

  • online, la următoarea adresă: https://plati.site2.anevar.ro
  • prin virament bancar, în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210).

Conturile ANEVAR sunt:

  • B.C.R. Sucursala Sector 1, IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001;
  • Banca Transilvania Sucursala Victoria, IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401.

La detaliile plăţii se va preciza: "Ctz 2020, Leg. XXXXX, Numele/Denumirea evaluatorului autorizat”. "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie/numărul de autorizaţie al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

Distribuirea însemnelor/autorizaţiilor către membri se va face prin curierat, de la sediul central al Asociaţiei sau sediile Filialelor (în cazul Filialelor București și Sud Muntenia), după caz.