Sesiune extraordinară de examene de finalizare curs - Februarie 2020

Noutăţi Sesiune extraordinară de examene de finalizare curs - Februarie 2020
Sesiune extraordinară de examene de finalizare curs - Februarie 2020

În luna februarie 2020, ANEVAR organizează o sesiune extraordinară de examene finalizare curs la care pot participa membrii ANEVAR înscrişi la cursurile de pregătire profesională în domeniul evaluării desfăşurate în perioada 2018-2019.

Locaţia: București.

Adresa exactă va fi comunicată după încheierea perioadei de înscriere.

Programul

  • 17 februarie 2020 - predare lucrări de evaluare (dacă este cazul);
  • 22 februarie 2020  - test grilă și consultaţii (dacă este cazul);
  • 29 februarie 2020 - examen finalizare curs.

Perioada de înscriere: 03-17 februarie 2020

Înscrierea

Cererile de înscriere se vor transmite la adresa de e-mail examen.extraordinar@anevar.ro.

Lucrările de evaluare se vor transmite atât în format electronic, la adresa de e-mail examen.extraordinar@anevar.ro cât și în format tipărit, la sediul ANEVAR din strada Dr. Felix, nr. 49, et, 2, București, sect. 1.

Cererile de înscriere și/sau rapoartele de evaluare depuse după expirarea perioadei de înscriere nu vor fi luate în considerare.

Informare:

Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal:

  • organizarea sesiunii extraordinare de examen finalizare curs, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
  • transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
  • evidenţa membrilor stagiari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

  • dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, în atenţia responsabilului cu protecţia datelor.