Consultaţii stagiu - semestrul I 2020

Noutăţi Consultaţii stagiu - semestrul I 2020
Consultaţii stagiu - semestrul I 2020

În atenţia membrilor ANEVAR care au finalizat un curs de pregătire profesională în domeniul evaluării şi doresc să desfăşoare stagiul practic participând la consultaţiile stagiu susţinute de către Corpul de lectori îndrumători ANEVAR.

Primele sesiuni de Consultaţii stagiu, din semestrul I 2020, vor avea loc astfel:

 1. București* - 09.03.2020
 2. București* - 10.03.2020
 3. Cluj-Napoca - 10.03.2020
 4. Iași - 09.03.2020
 5. Iași - 10.03.2020

Cei interesaţi să participe vor:

 • Completa și transmite formularul de înscriere disponibil aici.
 • Depune minimum două rapoartele de evaluare în formă preliminară pe specializarea pe care au urmat cursul de pregătire profesională.

Formularul de înscriere, precum și rapoartele preliminare, vor fi transmise către Filiala ANEVAR care organizează ședinţa de consultaţii respectivă.

Data limită de înscriere este 24.02.2020.

Datele de contact ale Filialelor ANEVAR sunt disponibile pe site-ul nostru la rubrica Filiale.

* La București, alocarea candidaţilor pe grupe se va face după încheierea perioadei de înscriere și se va comunica prin e-mail.


Informare:

Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în formularul de înscriere:

 • organizarea sesiunii de consultaţii stagiu, conform Regulamentului de derulare și finalizare a stagiaturii;
 • transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice;
 • evidenţa membrilor stagiari ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate:

 • dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, în atenţia responsabilului cu protecţia datelor.