RAPOARTELE DE EVALUARE PENTRU IMPOZITARE SE POT DEPUNE PÂNĂ LA DATA DE 30 IUNIE 2020

Noutăţi RAPOARTELE DE EVALUARE PENTRU IMPOZITARE SE POT DEPUNE PÂNĂ LA DATA DE 30 IUNIE 2020

În OUG nr. 29/2020 se prevede:

Art. V (1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și la art. 472 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.

(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare pentru acordarea bonificației stabilită de consiliul local, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv.”

Potrivit Codului fiscal:

– art. 462 (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

– art 458. (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;

– art 460 (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

Conform pct. 38 din GEV 500:

38. Evaluatorul are obligația să predea raportul de evaluare referitor la valoarea impozabilă, înainte de data stabilită de Codul fiscal pentru plata primei tranșe a impozitului pe clădiri datorat pe anul în curs.

Coroborând textele de mai sus, primul termen de plată pentru anul în curs s-a prorogat la 30.06.2020, în consecință și rapoartele de evaluare se pot depune până  la data de 30 iunie 2020.

BIF este disponibil înregistrării rapoartelor de evaluare.

Aici puteți accesa OUG nr. 29/2020.

www.monitoruloficial.ro