Informații de interes privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

Noutăţi Informații de interes privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

Vă facem cunoscut că a fost adoptată Legea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, care a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I-a, nr. 493 din 10 iunie 2020.

Astfel, la articolul I, punctul 2, alin. (4³), litera a) referitor la "beneficiarul programului" se prevede că din această categorie fac parte "... inclusiv profesioniștii așa cum sunt reglementați de art. 3, alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările și completările ulterioare, și de formele de organizare a profesiilor liberale".

Textul Legii nr. 75/2020 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226681.