Rezultatele obținute la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2020

Noutăţi Rezultatele obținute la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2020
Rezultatele obținute la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2020

Lista candidaților admiși la examenul de atribuire a calității de membru stagiar ANEVAR

Lista candidaților respinși la examenul de atribuire a calității de membru stagiar ANEVAR

Pentru eliminarea riscului răspândirii COVID 19, examenul de atribuire a calității de membru stagiar ANEVAR de anul acesta, se va susține on line.

În desfașurarea examenului se va utiliza platforma Zoom (https://zoom.us) și platforma de testare online ANEVAR (https://resurse.anevar.ro/autentificare).

În acest sens, toți candidații vor descarca aplicatia (https://zoom.us/download) și își vor face cont (https://zoom.us/signup).

Candidații vor accesa platforma Zoom utilizând un dispozitiv (desktop, laptop, tabletă) cu acces la internet, dotat cu camera web și microfon, funcționale pe toată perioada examenului și vor respecta condițiile specifice participării la un examen în sistem clasic, respectiv se vor afla într-un spațiu închis (de tip birou) și liniștit pe toată perioada examenului.

Informații suplimentare privind desfășurarea examenului vor fi puse în curând la dispoziția tuturor candidaților.


Lista dosarelor admise la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2020

Lista dosarelor respinse la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar, sesiunea noiembrie 2020

Informaţii generale despre desfășurarea examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar:

Examenul se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobat prin Hotărârea Consiliului director nr. 40/2015, modificată prin HCD nr. 67/2017, HCD 52/2018 și prin HCD 62/2020.

Atenție! Perioada de înscriere la examenul de atribuire a calității de membru stagiar s-a încheiat.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină următoarele documente, în copie:

a) formular online de înscriere (se completează online, pe site-ul ANEVAR), conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;
b) copia diplomei de licenţă (tradusă în limba română, dacă este cazul) / adeverinţei echivalente pentru absolvenţii anului curent;
c) copie a actului de identitate;
d) copie a certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu cel din actul de identitate;
e) certificat de cazier judiciar;
f) dovada achitării taxei de înscriere la examenul naţional (copie ordin de plată);
Taxa de înscriere la examen, în cuantum de 500 de lei, se achită în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din Romania (CUI 29508210): IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001, deschis la B.C.R. Sucursala Sector 1 sau IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401, deschis la Banca Transilvania Sucursala Victoria.
g) o fotografie color - tip pașaport.
Dosarele de înscriere se depun on line, prin completarea formularului on line, disponibil pe site-ul ANEVAR în perioada de înscriere, conform graficului sesiunii de examen.

Dovada depunerii dosarului o reprezintă e-mail-ul de confirmare primit ca urmare a completării corecte și a transmiterii formularului on line de înscriere; e-mail-ul de confirmare se transmite la adresa completată în formular.

Formularul on line de înscriere la examen trebuie completat în termenul stabilit, conform graficului sesiunii de examen.

Omisiunile evidente privind lipsa unei părţi dintr-un document sau a unui document din dosarul de înscriere, lipsa semnăturii sau a datei completării documentelor, este în responsabilitatea candidatului.

Mai multe detalii găsiți pe pagina ”Informații asociate examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar”.