Broșura „ANEVAR – Partener al Universităților”, ediția 2021

Noutăţi Broșura „ANEVAR – Partener al Universităților”, ediția 2021
Broșura „ANEVAR – Partener al Universităților”, ediția 2021

Una dintre strategiile ANEVAR este reprezentată de planul de sprijin al procesului de educație din România. Prin parteneriatul încheiat cu 16 facultăți din cadrul a 14 universități din întreaga țară urmărim promovarea profesiei în rândul proaspeților absolvenți de studii superioare.

Prin Hotărârea Consiliului director al ANEVAR, nr. 20 din 2014, a fost aprobată Lista cursurilor de formare specifice în domeniul evaluării, care permit dobândirea calității de membru stagiar, fără susținerea examenului de atribuire a calității de membru stagiar.

Astfel, absolvenții programelor universitare cuprinse în lista disponibilă în prezenta broșură,  se pot înscrie, în anul în care au finalizat programul, la examenul de echivalare a cursului de formare profesională recunoscut prin Acordul de parteneriat.

Candidații care promovează acest examen, se pot înscrie în Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România ca membri stagiari, pâna la sfârșitul anului respectiv,  fără susținerea examenului de dobândire a calității de membru stagiar. Aceștia vor deține calitatea de membru stagiar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înscrierii. Perioada de stagiatură este de 2 ani și se încheie prin promovarea examenului de finalizare a stagiaturii și dobândirea calității de membru titular.

Toate informațiile privind modul de desfășurare a programul de stagiu, sunt cuprinse în Regulamentului de derulare si de finalizare a stagiaturii.

Pentru varianta în limba engleză, dați click aici.