Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Noutăţi Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimaţi colegi,

Începând cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date.

ANEVAR ia în serios protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal, securitatea lor și conformarea cu noua legislaţie privitoare la viaţa privată. În acest sens, politicile noastre de confidenţialitate și securitate vor reflecta preocuparea de a prelucra doar datele strict necesare pentru realizarea scopului activităţii asociaţiei și păstrarea în siguranţă a acestora. Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România este înregistrată ca Operator de date cu caracter personal, sub numărul 23362.

Pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteţi transmite mesajul dumneavoastră în atenţia responsabilului cu protecţia datelor direct prin e-mail la adresa protectiadatelor@anevar.ro sau prin poștă sau curier la sediul nostru din Strada Scărlătescu nr. 7, sector 1, Bucureşti.

În această informare, dorim să vă explicăm modul în care colectăm, procesăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a asigura evidenţa membrilor și funcţionarea site-ului asociaţiei.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la dumneavoastră sunt:

 • numele și prenumele;
 • adresa de domiciliu și/sau de corespondenţă/profesională;
 • data nașterii;
 • sexul;
 • codul numeric personal (CNP);
 • numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil;
 • adresa de e-mail;
 • seria și numărul actului de identitate/pașaportului;
 • studiile universitare absolvite;
 • informaţii despre locul de muncă;
 • în unele situaţii, sunt colectate și  categorii de date speciale cu caracter personal, cum ar fi cele referitoare la sancţiunile disciplinare sau la cazierul judiciar (necesar pentru respectarea prevederilor art. 15 alin. (2), lit. b)  și art. 16 alin. (2), lit. d) din O.G. 24/2011).

Tipuri de informaţii la care putem avea acces:

Atunci când utilizaţi site-ul ANEVAR și vă autentificaţi în contul de membru pentru a completa formularele online, putem avea acces la date mai puţin precise privind locaţia dumneavoastră, derivate din adresa IP (adresa conexiunii de internet). Acestea sunt colectate automat de platforma informatică, fără a fi însă procesate și utilizate în niciun fel și fără a fi arhivate.

De asemenea, putem avea acces la date biometrice despre dumneavoastră, respectiv imagini faciale (înregistrări ale sistemului de monitorizare video din sediul central al ANEVAR, montat pentru asigurarea securităţii persoanelor și spaţiilor și pentru controlul accesului vizitatorilor în clădire și imagini foto și video de la manifestările profesionale organizate de asociaţie).

În ce scopuri utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

ANEVAR colectează și procesează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor sale astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. 24/2011, după cum urmează:

 • a asigura evidenţa membrilor;
 • a publica datele dvs. de contact cu scopul de a facilita accesul publicului larg la serviciile de evaluare;
 • de prezentare publică în Tabloul Asociaţiei, conform art. 12 din O.G. nr. 24/2011, aprobată prin Legea nr. 99/2013;
 • de a vă transmite știri și noutăţi, anunţuri despre conferinţe și programele de pregătire continuă, informări despre situaţia dumneavoastră de membru, precum și alte comunicări de interes;
 • de a vă facilita accesul la programele online de pregătire continuă și de înscriere la manifestările profesionale pe care le organizăm;
 • de transformare în date anonime şi stocare ulterioară, exclusiv în scopuri statistice.

Cine va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ne vom asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate doar în legătură cu scopurile menţionate mai sus. În unele situaţii, este posibil să fie necesar să dezvăluim informaţiile dvs. pentru a ne conforma obligaţiei legale de a răspunde la cererile legale ale autorităţilor. Datele dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu bună credinţă, că avem obligaţia legală de a face acest lucru.  În acest sens, putem dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele terţe părţi care acţionează ca operatori de date cu caracter personal: autorităţi publice (precum Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Primării și Consilii Locale, instanţe de judecată, parchete, organe de poliţie și alte asemenea).

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor părţi care acţionează conform instrucţiunilor noastre în calitate de împuterniciţi: AON, în calitate de broker de asigurări, companii furnizoare de diferite servicii (curierat – Poșta Română, Fan Courier; emitere parafe și legitimaţii de membru; întreţinere reţea, dezvoltare și suport IT; etc.).

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal - aveţi dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deţinem în legătură cu dvs;
 • dreptul la rectificare - aveţi dreptul de a rectifica datele deţinute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte sau complete. Dacă datele pe care le deţinem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care consideraţi că acestea pot fi incorecte, vă puteţi autentifica în pagina personală (membri.anevar.ro) pentru actualizarea acestora sau puteţi contacta Departamentul evidenţă membri.
 • dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – aveţi dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în anumite situaţii, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal - se aplică în anumite situaţii, de exemplu, în cazul în care contestaţi exactitatea datelor și poate fi exercitat pentru o perioadă care să ne permită să verificăm exactitatea acestora;
 • dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a obţine datele cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat într-un format structurat și care poate fi citit automat;
 • dreptul la opoziţie – aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, din motive legate de situaţia particulară în care vă aflaţi, dacă nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
 • dreptul de a depune o plângere – în cazul în care aveţi nemulţumiri în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal, aveţi dreptul de a face o plângere adresată responsabilului cu protecţia datelor. Dacă modul în care ANEVAR a răspuns unei eventuale plângeri nu vă satisface, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Mai multe informaţii despre acest subiect puteţi găsi în Regulamentul 2016/679, al cărui text îl puteţi consulta aici

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz