Cursuri de formare profesională

Formarea profesională a evaluatorilor autorizați

În conformitate cu art. 5, lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România sprijină formarea și perfecționarea profesională a evaluatorilor autorizați.

Cursurile de formare în domeniul evaluării se adresează atât membrilor stagiari, aflați în procesul de formare profesională inițială cât și membrilor titulari care doresc să dobândească o nouă specializare.

Condițiile de înscriere pentru membri stagiari:

 1. absolvirea de studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituție de învățământ superior din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscută de autoritățile române competente, potrivit legii, care atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licență, în domeniile propuse de către Consiliul director și aprobate prin regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calității de membru stagiar;
 2. promovarea examenului pentru atribuirea calității de membru stagiar al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România;

Cursurile de formare profesională sunt aprobate de Consiliul director și organizate pentru următoarele specializări: 

 • evaluarea de întreprinderi, de fond de comerț și alte active necorporale;
 • evaluarea bunurilor imobile;
 • evaluarea bunurilor mobile;
 • evaluarea de acțiuni și alte instrumente financiare;

Înscrierea la cursurile de formare profesională

 • Pentru a asigura o distribuire obiectivă și echitabilă a membrilor stagiari și titulari pe serii de curs, înscrierile se vor face în funcţie de data achitării taxei de curs și a completării unui formular online.
 • După achitarea contravalorii cursului, se completează formularul de înscriere online, care oferă posibilitatea ataşării documentului de plată. Efectuarea plăţii fără completarea formularului, nu asigură înregistrarea la curs.

Programul cursurilor de formare profesională iniţială

Programul de formare profesională 2022 se va desfășura online, în conformitate cu prevederile Regulamentului de derulare și de finalizare a stagiaturii și ale Procedurii de desfășurare a cursurilor de formare profesională în sistem online.

Astfel cursul, testările parțiale și consultațiile vor avea loc online, prin intermediul platformei ZOOM și al platformei de testare online ANEVAR. Toate informațiile necesare accesării celor două platforme vor fi comunicate participanților, prin e-mail, după încheierea perioadei de înscriere.

Pe toată perioada de desfășurare a programului de formare profesională, participanții vor utiliza un dispozitiv personal (desktop, laptop, tabletă) cu acces la internet, dotat cu camera web și microfon.

Structura și programul cursului de formare profesională 2022

Cursul este structurat pe cinci module (fiecare modul având loc pe parcursul a 10 zile), dintre care primele patru sunt dedicate cunoștințelor generale privind evaluarea bunurilor, iar ultimul modul reprezintă specializarea pe domeniul de evaluare ales de către cursant (EI, EPI sau EBM).

Drept urmare, toți membrii vor participa la același curs de formare profesională, urmând a opta pentru o anumită specializare după încheierea modulului IV.

Program curs (cod F086)

Cursul F086 începe în 4 aprilie 2022 cu următorul program, pe module:

 1. Modulul I:  04 - 08.04; 11 – 15.04 - modul general
 2. Modulul II: 02 – 06.05; 09 – 13.05 - modul general
 3. Modulul III: 27.05, 30-31.05; 02 – 03.06, 06 - 10.06  - modul general
 4. Modulul IV: 27 – 30.06; 01.07, 04 – 08.07 - modul general
 5. Modulul V: 25 – 29.07; 01 – 05.08 - modul pe specializarea aleasă

De regulă, cursul se desfășoară de luni până vineri, în intervalul orar 15:00-18:00.

Perioada de înscriere la acest curs s-a încheiat.


Semnarea și depunerea contractului de pregătire profesională în domeniul evaluării

Contractul de pregătire profesională pentru membri stagiari sau membri titulari, după caz, se transmite semnat (se semnează și anexa, pe ultima pagina), în formă scanată, în prima săptămână de curs, la adresa de e-mail a grupei de curs din care face parte cursanul.

Descărcare contracte:
Membri stagiari

Membri titulari