Stagiul practic

Perioada de stagiu practic constă în realizarea unor rapoarte de evaluare și se încheie cu un examen de finalizare a stagiaturii care va fi susţinut în termen de maximum doi ani de la data atribuirii calităţii de membru stagiar, conform Regulamentului de derulare şi de finalizare a stagiaturii.

În perioada de stagiu, partea variabilă din cotizația de membru stagiar se achită în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director.

Rapoartele de evaluare din etapa de stagiu practic

Rapoartele de evaluare se realizează sub îndrumare de specialitate, într-una din următoarele variante:

a. în cadrul unor firme agreate – în acest caz se va semna un acord cvadripartit cu ANEVAR;

Firmă agreată - un evaluator autorizat, membru corporativ care îndrumă activitatea membrilor stagiari în etapa de stagiu practic, printr-un responsabil de stagiatură şi care a semnat în acest sens acordul cvadripartit cu ANEVAR, cu membrul stagiar şi cu propriul responsabil de stagiatură desemnat.

Pe parcursul stagiului practic, responsabilul de stagiatură va completa, pentru fiecare stagiar, registrul de stagiu, care face dovada participării acestuia la activităţi de evaluare iar finalul stagiului practic, fişa de finalizare a stagiului, pe care stagiarul o va depune la înscrierea la examenul de finalizare a stagiaturii.

b. prin participarea la sesiuni de consultaţii stagiu organizate de către ANEVAR şi susţinute de lectori îndrumători.

Detalii suplimentare privind modul în care se va desfășura această perioadă de pregătire practică este prevăzut de Regulamentul de derulare și de finalizare a stagiaturii.

Examenul de finalizare stagiu

Se pot înscrie la examenul de finalizare stagiu:

  • membrii stagiari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul maximum de 2 ani de la data dobândiri acestei calităţi şi
  • membrii titulari care, la data înscrierii, se încadrează în termenul maximum de 2 ani de la data începerii cursului de formare profesională absolvit şi care au promovat seminarul de pregătire continuă Dxxxx (xxxx = anul curent).
Pentru înscriere candidaţii vor transmite către filiala ANEVAR de care aparţin un dosar de înscriere cu următorul conţinut:

a. cerere tip;

b. acordul cvadripartit prevăzut la art. 12 din Regulament – în cazul celor care au optat pentru desfăşurarea stagiului sub îndrumarea unei firme agreate*;

c. o copie a fişei de finalizare stagiu*;

d. dovada achitării cotizaţiei de membru stagiar la zi**.

*cu excepţia persoanelor care  se înscriu în baza art. 15 alin (2) din Regulament
**în cazul membrilor stagiari

Examenul de finalizare stagiu constă în două probe, o probă scrisă (test grilă) și una orală (prezentarea și susținerea a două rapoarte de evaluare.

Promovarea probei scrise reprezintă condiție obligatorie de admitere la proba orală și promovează examenul candidații care sunt declarați admiși la proba orală.

La proba orală, rapoartele întocmite de stagiari vor fi supuse examinării și susţinute în faţa comisiei de finalizare a stagiului.

În prima fază, Comisia se asigură că rapoartele sunt întocmite de stagiar și corespund standardelor și metodologiilor prezentate la curs și/sau bibliografiei recomandate. După care Comisia analizează:

  • rapoartele de evaluare întocmite (vor fi adresate întrebări legate de acestea, precum și de elemente teoretice ce stau la baza elaborării lor);
  • modul de aplicare a metodologiilor, tehnicilor și metodelor de evaluare, a standardelor, respectarea codului etic și toate celelalte aspecte necesare în elaborarea unui raport de evaluare;

  • abilitatea membrului stagiar de a rezolva problemele practice ridicate de speţele din rapoartele prezentate;

  • aportul stagiarului la rapoartele de evaluare întocmite, precum și cunoștinţele sale (ţinând cont că odată ajuns membru titular evaluatorul autorizat va trebui să rezolve în mod profesionist și cu respectarea normelor deontologice, rapoartele de evaluare pe care este solicitat să le întocmească).

Este declarat respins la examen, stagiarul care nu demonstrează că are bagajul de cunoștinţe teoretice și practice necesare pentru elaborarea rapoartelor de evaluare. Acesta are posibilitatea de a mai susţine examenul de finalizare stagiu, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de derulare și de finalizare a stagiaturii.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz