Click AICI pentru examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar

Evaluare pentru impozitare

Evaluare pentru impozitare

Evaluarea în scopul stabilirii valorii impozabile a unei clădiri poate fi realizată numai de către evaluatori autorizaţi având specializarea evaluarea proprietăţii imobiliare (EPI) sau de către un membru corporativ, caz în care raportul trebuie întocmit de unul sau mai mulţi evaluatori având specializarea EPI.

Evaluatorii autorizaţi cu specializarea EPI sunt înscriși în Tabloul Asociaţiei care poate fi consultat aici.

Lista cu evaluatorii autorizaţi care și-au manifestat disponibilitatea pentru realizarea de evaluări de proprietăţi aflate în orice judeţ al ţării poate fi consultată aici.

Vă rugăm să ne comunicaţi datele dvs. de contact și acordul pentru a fi incluși pe această listă, pe adresa de e-mail contact@anevar.ro, în cazul în care îndepliniţi toate condiţiile pentru realizarea rapoartelor de evaluare pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor. De asemenea, vă rugăm să ne notificaţi la aceeași adresă de e-mail în situaţia în care nu mai sunteţi disponibili pentru a realiza acest tip de evaluare.

Prin HCD nr. 1/2020, Consiliul director al ANEVAR a introdus în tabelul 17 din Anexa 2 - GEV 500 definiția centrelor industriale. Mai multe detalii aici.

Precizări privind activitatea de evaluare în vederea stabilirii valorii impozabile a clădirilor

În conformitate cu art. 4 din Hotărârea Consiliului director nr. 8/2015 pentru reglementarea regimului juridic al documentelor emise în scopul aplicării Standardelor de evaluare, Consiliul director al ANEVAR adoptă Precizările privind activitatea de evaluare în vederea stabilirii valorii impozabile a clădirilor.

ANEVAR a demarat, începând cu luna ianuarie 2016, o serie de acţiuni mediatice și de cooperare cu autorităţile publice locale, în scopul aplicării în mod unitar a prevederilor noului Cod fiscal

Daţi click aici pentru a citi textul integral (2 pagini), cu descrierea tuturor demersurilor ANEVAR.

Schema încadrării clădirilor cu utilizare mixtă

GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor

Conferinţa Naţională a adoptat, prin hotărârea nr. 3/2020, Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2020.

GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor și anexele 1-4 aferente acestuia pot fi descărcate de aici. Varianta editabilă a Anexei 4 se poate descărca din pagina personală

Baza de date BIF

Baza de date BIF poate fi accesată la adresa http://bif.anevar.ro. Dacă întâmpinaţi probleme la introducerea informaţiilor, vă rugăm să le anunţaţi la adresa de e-mail erori.bif@anevar.ro. Vom remedia erorile în cel mai scurt timp, dar poate dura până la 24 de ore. Așteptăm eventualele propuneri de îmbunătăţire sau neclarităţi pe adresa de  e-mail: administrator.bif@anevar.ro.

Membrii titulari ANEVAR pot introduce datele rapoartelor de evaluare în BIF folosind numărul legitimaţiei și parola de acces în pagina personală de pe site-ul www.anevar.ro.

Membrii corporativi ANEVAR vor putea accesa aplicaţia web folosind numărul autorizaţiei și parola de acces în pagina personală de pe site-ul www.anevar.ro a administratorului firmei. De asemenea, în secţiunea specifică din aplicaţia web, membrii corporativi vor avea posibilitatea să își gestioneze lista colaboratorilor/ angajaţilor pe care îi vor autoriza să introducă informaţiile din rapoartele de evaluare în BIF, în numele respectivei firme.

Varianta actualizată a manualului de utilizare a Bazei de Informaţii FiscaleBIF este disponibilă aici.

Manual de utilizare BIF

ANUNŢ IMPORTANT! Informare cu privire la modificarea Normelor de aplicare a Codului fiscal

În data de 21 martie 2016 s-au publicat în Monitorul Oficial modificările la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Subliniem faptul că evaluatorii autorizaţi au în continuare obligaţia respectării Ghidului de evaluare GEV 500, respectiv aceea a înregistrării rezultatelor din rapoartele de evaluare în Baza de Informaţii Fiscale - BIF, urmând ca recipisa care dovedește înregistrarea datelor să fie păstrată la dosarul evaluării.

Adrese și puncte de vedere ale ANEVAR cu privire la diverse aspecte ce au vizat activitatea de evaluare pentru impozitare