Înscriere la examen

CERERE Pentru înscrierea la Examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar
al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România
Înscriere deschisă pentru sesiunea 2022

Informații personale

Completați profesia aici:

Informații domiciliu

Optez pentru specializarea

Documente justificative

Atasaţi documentul: Documentul trebuie să fie în format PDF și să aibă o dimensiune maximă de 2 MB.
Atasaţi documentul: Documentul trebuie să fie în format PDF și să aibă o dimensiune maximă de 2 MB.
Diploma emisă în afara UE: Documentul trebuie să fie în format PDF și să aibă o dimensiune maximă de 2 MB.

Atestatul de echivalare, eliberat de Centrul național de recunoaștere și echivalare a diplomelor, din cadrul Ministerului educației și cercetării: Documentul trebuie să fie în format PDF și să aibă o dimensiune maximă de 2 MB.
Documentul trebuie să fie în format PDF și să aibă o dimensiune maximă de 2 MB.
Documentul trebuie să fie în format PDF și să aibă o dimensiune maximă de 2 MB.
Documentul trebuie să fie în format PDF și să aibă o dimensiune maximă de 2 MB.
Documentul trebuie să fie în format JPG și să aibă o dimensiune maximă de 2 MB.

Modalitate de plată

Dovada achitării obligațiilor financiare (copie ordin de plată): Documentul trebuie să fie în format PDF și să aibă o dimensiune maximă de 2 MB.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopurile în care se face prelucrarea datelor cu caracter personal: organizarea examenului pentru atribuirea calității de membru stagiar, conform art. 15 din O.G. nr. 24/2011; transformarea în date anonime și stocarea ulterioară, exclusiv în scopuri statistice; evidența membrilor stagiari ai Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Principalele drepturi conferite persoanelor vizate: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul de a depune o plângere, drepturi care pot fi exercitate prin transmiterea unei solicitări la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în atenția responsabilului cu protecția datelor.