Informațiile preluate din raportul de evaluare vor fi introduse în BIG

Informații din piață BIG ANEVAR Informațiile preluate din raportul de evaluare vor fi introduse în BIG

În cazul evaluatorului autorizat membru titular – acceptat de către bancă

Evaluatorul autorizat care a întocmit și a semnat raportul de evaluare va accesa aplicația BIG prin introducerea următoarelor informații:
  • Număr legitimație membru titular
  • Parola evaluatorului autorizat – transmisă de către ANEVAR

În cazul evaluatorului autorizat membru titular angajat/colaborator al unui membru corporativ care este acceptat de către bancă

Evaluatorul autorizat care a întocmit și a semnat raportul de evaluare va accesa aplicația BIG prin introducerea următoarelor informații:
  • Număr legitimație membru titular
  • Parola evaluatorului autorizat – transmisă de către ANEVAR
  • Număr de autorizație membru corporativ
  • Parola membrului corporativ – transmisă de către ANEVAR membrului corporativ

În cazul evaluatorului autorizat angajat al băncii:

Evaluatorul autorizat care a întocmit și a semnat raportul de evaluare va accesa aplicația BIG prin introducerea următoarelor informații:
  • Număr legitimație membru titular
  • Parola evaluatorului autorizat – transmisă de către ANEVAR
  • Codul BIC al băncii
  • Cod acces – transmisă de către ANEVAR băncii

Orice disfuncționalitate tehnică referitoare la introducerea în/accesul la/vizualizarea BIG se transmit la ANEVAR pe adresa erori.big@anevar.ro.

Având în vedere cele de mai sus, pentru asigurarea accesului la aplicația BIG, vă rugăm să transmiteți către ANEVAR, la adresa administrator.big@anevar.ro, informațiile necesare pentru înrolarea în aplicația BIG.

Manualul de utilizare a bazei de date BIG - ANEVAR