Click AICI pentru examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar

Follow-up Evenimente

Media Follow-up Evenimente

Conferința „Evaluarea terenurilor agricole – Teme actuale” – 28 octombrie 2021

Conferința „Evaluarea terenurilor agricole – Teme actuale”, din 28 octombrie, a fost moderată de Radu Timbuș, Prim-vicepreședinte ANEVAR | Director Evaltransilvania. Acesta a subliniat, în deschidere, că studiile de caz cu rezolvare asumată pot fi urmărite în cadrul acestui tip de conferințe în care sunt invitați evaluatori care își asumă cu curaj opiniile.

Speakerii care au răspuns invitației noastre au fost următorii:

 • Mihail BOJINCĂ – Președinte ANEVAR 2004-2005 | Membru în Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR
 • Cristian DEMETRESCU – Lector ANEVAR  |  Director ROMNIVAL S.R.L.
 • Svetlana ALBU – Profesor Universitatea Tehnică din Moldova | Șef departament inginerie, drept și evaluare imobiliară
 • Olga BUZU – Șef Serviciu Evaluarea Bunurilor imobile Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru, Republica Moldova
 • Silviu DINU – Senior Manager PricewaterhouseCoopers Romania
 • Daniel PREDA – Președinte Filiala Sud-Vest

Conferința a debutat cu prezentarea „Contravaloarea lipsei de folosință" a unei servituți de trecere. Daniel Preda, Președinte al Filialei ANEVAR Sud-Vest, a abordat tema evaluării unui caz particular de terenuri, și anume, terenurile grevate de o sarcină - servitutea de trecere - referindu-se la estimarea contravalorii lipsei de folosință a acestora, considerând că aceste terenuri pot fi tratate de evaluatori asemenea terenurilor în surplus. A propus estimarea chiriei de piaţă a acestor terenuri printr-un proces invers metodei capitalizării directe, exemplificând situațiile în care, în practică, se pot întâlni cazuri de parcele de teren ce includ teren în exces au în surplus, în diferite forme și cum pot fi abordate aceste particularități din punctul de vedere al evaluatorului.

Vânzarea terenurilor agricole „nimic mai simplu”? este titlul prezentării dlui Mihail Bojincă, Președinte ANEVAR 2004-2005 | Președinte al Comisiei de Etică și Disciplină ANEVAR. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului a fost analizată din trei perspective: cea a elementelor care influențează analiza de piață, cea a elementelor speciale introduse prin Legea 175/2020 și cea a procedurilor administrative care pot influența valoarea de piață a acestor terenuri.

Svetlana Albu, Profesor la Universitatea Tehnică din Moldova | Șef departament inginerie, drept și evaluare imobiliară, a supus atenției membrilor noștri tema: Importanța analizei drepturilor de proprietate și estimarea valorii investiționale (speciale). Practica în domeniul evaluării, în ultimii ani, susține Svetlana Albu, a comportat o modificare a viziunii asupra obiectului evaluării: a fost schimbat accentul de pe „proprietatea imobiliară” spre „drepturile asupra proprietății imobiliare”. Aceasta a exemplificat cu un studiu de caz în care obiectul evaluării este reprezentat de un lot de teren ce avea anterior destinație agricolă, iar la data evaluării destinația fiind modificată pentru exploatări miniere.

Silviu Dinu, Senior Manager PricewaterhouseCoopers Romania, a abordat specificul evaluării silozurilor, utilizând abordarea în evaluare cea mai adecvată pentru evaluarea unui PGA – abordarea prin venit (Analiza DCF-Fluxuri de numerar actualizate), prezentând și o speță, respectiv evaluarea a patru tipuri de silozuri: Silozul mediu de teritoriu, Silozul mic de tranzit, Micro silozul de tranzit și Terminalul de cereale.

Olga Buzu, Șef Serviciu Evaluarea Bunurilor Imobile Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru din Republica Moldova a vorbit despre specificul Evaluării proprietăților imobiliare cu destinație agricolă și aspecte generale privind cadastrul în țara sa.

Evaluarea terenurilor agricole din zona de influență a localităților urbane a fost tema propusă de dl. Cristian Demetrescu, Lector ANEVAR | Director ROMNIVAL S.R.L., celor care au audiat conferința noastră.

Evenimentul a adus în prim plan situații particulare din practică, exemplificate cu studii de caz, element extrem de important pentru aprofundarea cunoștințelor membrilor Asociației. Schimbul de experiență realizat prin intermediul acestor conferințe profesionale constituie mare parte din pregătirea profesională continuă de bază a practicienilor din evaluare.


Eveniment profesional internațional:  Conferința „Evaluarea activelor – o perspectivă globală în condițiile actuale”

În data de 9 septembrie, zi în care evaluatorii din România sărbătoresc în fiecare an profesia, ANEVAR și WAVO (World Association of Valuation Organisations) au organizat online o conferință cu participare internațională, intitulată „Evaluarea activelor – o perspectivă globală în condițiile actuale”.

Sorin Petre - președinte ANEVAR și Partner în cadrul companiei PricewaterhouseCoopers Romania, Adrian Crivii - viitor președinte WAVO, președinte ANEVAR în perioada 2002-2003 și CEO Darian DRS, dar și actualul președinte WAVO, Edward Au, au transmis mesaje ce descriu principalele tendințe în dezvoltarea profesiei la nivel internațional.

Astfel, președintele ANEVAR, Sorin Petre, a deschis evenimentul cu o prezentare a acestuia, subliniind importanța subiectelor atât practice, cât și teoretice din sfera profesiei de evaluator . „Consider că cererea de servicii de evaluare este în creștere, judecata profesională specifică acestor servicii trebuie realizată de oameni pregătiți profesional și capabili să estimeze o valoare bine argumentată”, a încheiat Sorin Petre.

Adrian Crivii, viitorul președinte WAVO și președinte ANEVAR 2003-2004, a moderat lucrările conferinței alături de Sorin Petre și a susținut o prezentare despre viitorul și provocările profesiei în contextul digitalizării accelerate. Acesta a concluzionat: „Beneficiile utilizării computerului și a bazelor de date vs. Internet of Things - IoT (muncă pe platforme online) și a procedurilor caracteristice muncii Just in time sunt: fără patrimoniu, fără timp pierdut, fără întârzieri, fără eșecuri. Acest tip de muncă duce la apariția următoarei triade: Inteligența artificială – AVM - Big Data, iar evaluatorii trebuie să se adapteze și să își dezvolte abilitățile cerute de schimbare pentru că viitorul nu va fi unul liniar, dar va fi în permanentă schimbare” .

Actualul președinte WAVO a menționat strânsa colaborare dintre WAVO și IVSC în vederea promovării Standardelor Internaționale de Evaluare și organizarea unor cursuri comune de pregătire profesională continuă. „Nu contează cât de mult realizăm singuri, niciodată nu va fi suficient ce realizăm de unii singuri într-o lume guvernată de informații. Schimbul de idei și cunoștințe, favorizat de evenimente de acest tip, reprezintă un câștig pentru cei care ne urmăresc, iar conferința și prezentările invitaților noștri de astăzi vor fi transmise în toată lumea”, a declarat în deschidere Edward Au.

Speakerii invitați să ne împărtășească din experiența lor au fost:

 • Joseph HO – Managing Director LCH (Asia-Pacific) Surveyors Limited – Incertitudinea în evaluare

 • Reiner LUX – Board Member WAVO | General Manager HypZert GmbH – Model de scor pentru criteriile de sustenabilitate

 • Francis NG – Principal Consultant of Lawson David and Sung Surveyors Ltd (Hong Kong) - Motive pentru o pia ță imobiliară vibrantă în perioada riscurilor epidemice

 • Prof. Aart HORDIJK – Phd (Retired), MRICS - Evaluarea prudentă a proprietății:
  Cum să implementăm noua definiție din Basel III?

 • Terry R. DUNKIN – MAI, SRA, President of International Relations Committee of the Appraisal Institute | President of the Appraisal Institute 2007 | Principal of Dunkin Real Estate Advisors: Stephen D. ROACH – MAI, SRA, AI-GRS, CDEI, Vice chair of the Education Committee | Principal Member of the Real Estate Counseling Group of America: Stephen S. WAGNER – MAI, SRA, AI-GRS, Chair of the Appraisal Institute’s Body of Knowledge Committee | President of the Appraisal Institute 2019 | Senior Appraiser Terzo & Bologna, Inc – Codul de etică, Standardele profesionale și Conduita profesională

 • Adrian VASCU – Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L. – Prezentarea sa s-a axat pe două aspecte: business-ul reprezentat de activitatea de evaluare și pe ceea ce reprezintă oamenii în contextul special actual. „Propun să navigăm între provocările aduse de digitalizare, big data etc și ceea ce reprezintă de fapt oamenii. Pandemia ne-a facilitat reflecția asupra ce însemnăm noi în mijlocul acestor schimbări, ne-a demonstrat că tot ceea ce înseamnă tehnologie, business, blockchain, digitalizare, nu mai contează în fața calității vieții omului. Valorizarea oamenilor trebuie să fie acum în prim plan. Oamenii care desfășoară activitatea de evaluare nu vor putea fi înlocuiți niciodată 100% cu softuri și roboți”.

 • Mircea POPA - Director General Adjunct Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Accesul evaluatorilor autorizați la informațiile din baza de date deținută de ANCPI

 • Dana ABABEI – Preşedinte ANEVAR 2018-2019 | Director general CMF CONSULTING S.A. - Evaluarea clădirilor verzi - Aspecte de luat în considerare

 • Andrei BOTIȘ – RICS - Evaluator EPI, EI | Președinte RoGBC (Romania Green Building Council) - Finanțarea clădirilor verzi și creditarea ipotecară a clădirilor verzi în România

Evenimentele profesionale găzduite de ANEVAR sunt liantul care păstrează profesioniștii din domeniu uniți și informați, asigurând în același timp o permanentă evoluție a profesiei, de calitate și puternic ancorată în realitățile economice.