NEWSLETTER MARTIE 2023
 
Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România
 
 
Știri ◾ CONFERINȚA NAȚIONALĂ ANEVAR – Online, 29 martie 2023 ◾ ADUNĂRILE GENERALE ALE FILIALELOR ANEVAR ◾ CHESTIONAR ANEVAR ◾ NOU! KOST WIZZ (WWW.KOSTWIZZ.RO) PENTRU CALCULUL RAPID AL PREȚULUI LA ZI AL UNOR LUCRĂRI ȘI ELEMENTE DE CONSTRUCȚII (COSTURI SEGREGATE)! ◾ ONPCSB COMUNICĂ PUBLICAREA DOCUMENTULUI ”GUIDANCE ON BENEFICIAL OWNERSHIP FOR LEGAL PERSONS" ◾ REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE FUNDAȚIA „APRECIAZĂ VIAȚA!” ◾ ONPCSB – sesiune DE INSTRUIRE a membrilor ANEVAR ◾ ERES - 24 martie 2023, în colaborare cu ASE București
 
Evenimente viitoare
 
Poziția oficială ANEVAR
 
Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de social media
 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ ANEVAR – Online, 29 martie 2023

CONFERINȚA NAȚIONALĂ ANEVAR – Online, 29 martie 2023

Conferința Națională a ANEVAR a avut loc la distanță, în data de 29 martie 2023, ora 10:00.

Au fost convocaţi: delegaţii aleşi în cadrul Adunărilor Generale ale Filialelor Asociaţiei desfăşurate tot la distanță în perioada 2 – 10 martie 2023, membrii Consiliului director și foştii preşedinţi ai Asociaţiei.

Ordinea de zi a cuprins:

 • Prezentarea și aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2022

 • Prezentarea raportului de audit pentru situaţiile financiare ale anului 2022

 • Prezentarea raportului de activitate al Comisiei de etică și disciplină pentru anul 2022

 • Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023

 • Diverse

Conferința Națională ANEVAR a avut loc pe platforma zoom.us și concomitent pe platforma resurse.anevar.ro, parcurgându-se următoarele etape:

 • Sesiunea de confirmare prezență, începând cu ora 09:00 (prin platforma resurse.anevar.ro, accesibilă pe bază de legitimație și parolă, aferente contului personal).

 • Accesul delegaților pe platforma zoom.us, începând cu ora 09:45.

 • Ora 10:00, începerea lucrărilor Conferinței naționale.

 • Desemnarea de către președintele ANEVAR a unui delegat care va redacta procesul verbal al Conferinței naționale.

 • Prezentarea materialelor aferente punctelor de pe ordinea de zi a Conferinței naționale.

 • Sesiunea de votare a materialelor de pe ordinea de zi.

 • Anunțarea rezultatului votului.

 • Diverse.

ADUNĂRILE GENERALE ALE FILIALELOR ANEVAR

ADUNĂRILE GENERALE ALE FILIALELOR ANEVAR

Adunările generale ale celor 8 Filiale ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România s-au desfășurat la distanță, în perioada 2 – 10 martie.

Aceste întâlniri reușesc întotdeauna ca, pe lângă abordarea punctelor obligatorii aflate pe ordinea de zi, să aducă în prim plan activitățile și preocupările membrilor, specifice fiecărei filiale.

De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată eventualelor dificultăți intervenite în activitatea curentă și s-au dezbătut subiecte de interes pentru membrii filialelor.

Președintele ANEVAR în exercițiu, Radu Timbuș, a prezentat în cadrul fiecărei întâlniri cele mai noi informații cu privire la activitățile și provocările curente ale organizației.

Le mulțumim tuturor membrilor ANEVAR pentru participare, interes și pentru contribuțiile aduse prin propunerile înaintate în cadrul Adunărilor generale.

Detalii, aici.

CHESTIONAR ANEVAR

CHESTIONAR ANEVAR

Pentru o strategie de comunicare eficientă și transparentă, am conceput un chestionar facil de completat, care va necesita doar câteva minute din timpul dumneavoastră. Răspunsurile ne vor fi de ajutor pentru a identifica ce canale de transmitere a mesajelor preferați, ce putem îmbunătăți în conținutul mesajelor și ce alte medii mai putem folosi pentru a întâlni corect nevoile dumneavoastră de informare cu intențiile noastre de a vă păstra la curent cu toate activitățile Asociației.

Chestionarul va rămâne activ până în data de 14 aprilie, iar pentru o acuratețe cât mai mare a rezultatelor, vă rugăm să îl completați o singură dată.

Chestionarul este disponibil în pagina personală, la secțiunea ANUNȚURI.

NOU! KOST WIZZ (WWW.KOSTWIZZ.RO) PENTRU CALCULUL RAPID AL PREȚULUI LA ZI AL UNOR LUCRĂRI ȘI ELEMENTE DE CONSTRUCȚII (COSTURI SEGREGATE)!

NOU! KOST WIZZ (WWW.KOSTWIZZ.RO) PENTRU CALCULUL RAPID AL PREȚULUI LA ZI AL UNOR LUCRĂRI ȘI ELEMENTE DE CONSTRUCȚII (COSTURI SEGREGATE)!

Program de tip web - pentru orice sistem de operare, inclusiv tabletă;

Se accesează pe bază de abonament trimestrial/semestrial/anual;

Interactiv - la cererea utilizatorilor se adaugă articole noi în baza de date în doar câteva zile, îmbogățind constant baza de date a programului;

Prețul poate fi calculat pentru lucrări executate:

 • în antrepriză

 • în regie proprie

 • Antemăsurătoarea se generează odată cu devizul;

Poate fi utilizat pentru :

a) calculul costului pentru diverse lucrări executate în construcții:

 • lucrări de întreținere,

 • lucrări de reparații,

 • lucrări de reabilitare,

 • modificări ale construcțiilor,

 • clădiri noi care nu există în cataloage etc.

b) calculul uzurii fizice segregate a unei construcții (programul nu calculează uzura segregată, ci oferă costurile segregate în vederea calculării uzurii);

c) determinarea, la solicitarea instanței de judecată, a „prețului” unor lucrări de construcții și/sau instalații executate de către una din părți;

d) idem, prezentarea separată a prețului materialelor și/sau al manoperei aferente acelor lucrări, la data actuală și/sau la o dată din trecut ș.a.

Baza de date este alcătuită din prima „ Serie de prețuri pentru lucrări și elemente de construcții ” întocmită de ing. Corneliu Șchiopu special pentru Kost Wizz și cuprinde:

 • norme tehnologice pentru elemente de subsistem simple (ex.: zugrăveli, parchet etc.)

 • norme tehnologice complexe pentru elemente de construcții și instalații (ex.: fundații, grinzi, planșee etc.) realizate pe baza articolelor de lucrări cuprinse în indicatoarele de norme de deviz republicane ediția 1982 (cea mai completă ediție a indicatoarelor de norme de deviz republicane), aferente atât construcțiilor rezidențiale, cât și celor industriale, comerciale și agricole, grupate pe următoarele capitole:

  • Terasamente : săpătură, umplutură

  • Infrastructura : fundații continue (cu și fără cuzinet), fundații izolate sub stâlpi, grinzi de fundare, radier general, piloți, elemente de subsol

  • Suprastructura : stâlpi, centuri și buiandrugi, grinzi și ferme, contravântuiri, pane, pereți în diverse soluții constructive, planșee

  • Închideri și compartimentări nestructurale : pereți din zidărie, fâșii din BCA, gips-carton, OSB, table, panouri ISOPAN, aquapanel, geam laminat

  • Șarpante, învelitori, terase : șarpante grele și ușoare, învelitori din țiglă, tablă, ISOPAN, onduline, stuf, șindrilă, sită ș.a., terase circulabile și necirculabile

  • Finisaje interioare : tencuieli și zugrăveli, tapet, finisaje uscate la pereți și tavane, placaje la pereți, finisaje la scări (diverse placaje la trepte, diverse balustrade și mâna curentă), pardoseli (șapă, ciment, beton, mozaic, gresie, marmură, parchet, dușumele etc.)

  • Finisaje fațade : umede (tencuieli, termosistem etc.), uscate (pereți cortină, diverse placaje etc.), ornamente

  • Tâmplărie : interioară și exterioară din diverse materiale

  • Instalații electrice funcționale : trasee de iluminat+prize și curenți slabi, platbande pentru împământare, corpuri de iluminat și prize, comutatoare și întrerupătoare, tablouri de siguranțe, săpătura aferentă cablurilor electrice, cabluri electrice

  • Instalații sanitare funcționale : conducte alimentare cu apă și de scurgere din diverse materiale, conducte scurgere din diverse materiale, obiecte sanitare

  • Instalații funcționale de încălzire și ventilații : trasee țeavă încălzire din diverse materiale, corpuri de încălzire, ventilație, traseu țeavă gaze

  • Reparații

  Prețurile se actualizează periodic, odată cu cataloagele de costuri ale aceluiași autor apărute la editura IROVAL, utilizate în Kost Plus – programpentru calculul rapid al costului construcțiilor www.kosturi.ro.

  Programul se adresează:

  • evaluatorilor autorizați,

  • experților judiciari,

  • arhitecților,

  • asigurătorilor,

  • persoanelor fizice/juridice care vor să estimeze prețul unor lucrări de construcții și instalații sau chiar al unor construcții integrale.

ONPCSB COMUNICĂ PUBLICAREA DOCUMENTULUI ”GUIDANCE ON BENEFICIAL OWNERSHIP FOR LEGAL PERSONS"

ONPCSB COMUNICĂ PUBLICAREA DOCUMENTULUI ”GUIDANCE ON BENEFICIAL OWNERSHIP FOR LEGAL PERSONS

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vă informează că a fost publicat și poate fi consultat documentul intitulat ” Guidance on Beneficial Ownership for Legal Persons", pe site-ul FATF – https://www.fatf-gafi.org, la secțiunea „Publications”, precum și pe site-ul ONPCSB – www.onpcsb.ro, la secțiunea „Ghiduri/ Programe de instruire”, subsecțiunea „ Ghiduri – Manuale”.

REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE FUNDAȚIA „APRECIAZĂ VIAȚA!”

REDIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT CĂTRE FUNDAȚIA „APRECIAZĂ VIAȚA!”

Fundaţia „Apreciază Viaţa!” desfăşoară activităţi filantropice în folosul membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi familiilor lor, în principal de a acorda ajutor umanitar acestora, în situaţia în care se află în dificultate din cauza stării de sănatate – boală, vârstă înaintată, dizabilităţi – sau a insuficienţei temporare a resurselor financiare necesare traiului, prin “familie” înţelegându-se soţul/soţia, precum şi copiii minori ai membrului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Ne poți sprijini redirecționând o parte din impozitul pe venit.

1. Persoanele fizice pot redirecționa 3,5% din impozitele datorate în anul 2022, pentru susținerea entitățilornonprofit şi a unităților de cult până la data de 25 mai 2023. Persoanele fizice pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul stabilit pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult dacă, la momentul plății sumelor, entitatea respectivă figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Formularul 230 se poate descărca de aici. După completare şi semnare se poate depune:

 • la sediul ANEVAR - asociația va trimite ulterior formularul la ANAF

 • fizic sau prin poștă la registratura unității ANAF de care aparții

 • prin serviciul online ANAF Spațiul Privat Virtual, dacă ai semnătură electronică.

Descarcă Formularul 230 precompletat parțial

2. Pentru persoana fizică autorizată supusă sistemului real de impunere , cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, reprezintă, cheltuieli deductibile în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol (conform prevederilor art. 68 din Codul fiscal).

PFA va avea obligația depunerii Declarației unice până la data de 25 mai 2023.

Fundația „Apreciază Viața!”

CIF 33977142

IBAN: RO18 RNCB 0072 1447 9944 0001

Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (Registrul gestionat de către ANAF) se poate consulta la adresa următoare:
https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/

ONPCSB – sesiune DE INSTRUIRE a membrilor ANEVAR

ONPCSB – sesiune DE INSTRUIRE a membrilor ANEVAR

Oficilu Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță data la care membrii ANEVAR vor avea acces la sesiunea de instruire în domeniu: 11 mai 2023. Vom reveni cu detalii.

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro

ERES - 24 martie 2023, în colaborare cu ASE București

ERES - 24 martie 2023, în colaborare cu ASE București

ANEVAR a fost partener al Conferinței internaționale „35th ERES Industry Seminar” ce a avut loc în data de 24 martie, la ASE București.

Evenimentul a abordat teme precum: recesiunea de scurtă durată provocată de criza Covid 19, alți factori perturbatori ai mediului economic, cum este războiul din Ucraina și inflația, concluzionând că impactul asupra piețelor imobiliare este semnificativ și va modifica cererea și oferta pentru perioada următoare.

EVENIMENTE VIITOARE

Notați în agendă și urmăriți startul înscrierilor pentru:

Evenimentele anului 2023!

Evaluarea pentru piaţa de capital din România – BUCUREȘTI, 17 mai

Statistica în evaluarea proprietăţilor – TIMIȘOARA, 10 iunie

Ziua Evaluatorului – BUCUREȘTI, 8 septembrie

Evaluarea proprietăţilor din agricultură, silvicultură și industria alimentară – CRAIOVA, 14 octombrie

Întâlnirea anuală a membrilor corporativi – SIBIU, 8-10 decembrie

Conferința națională – 14-15 decembrie

Schimbul permanent de cunoștințe profesionale reprezintă o componentă de bază a excelenței în activitatea profesională. Cu atât mai mult cu cât crizele recente au crescut gradul de incertitudine în toate domeniile, iar singura modalitate de a rămâne conectat la realitățile economice fiind accesul la informații provenite din surse sigure. Vă așteptăm la conferințele noastre cu teme și speakeri de valoare!

Pentru detalii, urmăriți Newsletter-ul nostru, pagina de web – www.anevar.ro și conturile oficiale de Social Media – Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube.

CONSULTAȚI PERIODIC SITE-UL OFICIULUI NAȚIONAL PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (ONPCSB)!

Actele normative UE și ONU privind sancțiunile și măsurile restrictive sunt accesibile pe site-ul ONPCSB, pe prima pagină , precum și la rubrica „ Sancțiuni Internaționale ”.

Aceste documente trebuie avute în vedere în contextul măsurilor de cunoaștere a clientelei, pe care le aplicați conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

POZIȚIA OFICIALĂ ANEVAR

Corespondența cu Ministerul Finanțelor Publice, cu privire la actualizarea „studiilor de piață”, în conformitate cu art 111 din Codul fiscal, adoptat fără consultarea ANEVAR, poate fi accesată în această pagină web, aflată pe home, pe site-ul nostru: www.anevar.ro, secțiune dedicată punctelor de vedere oficiale ale Asociației.

Punctele de vedere oficiale ale Asociației cu privire la diverse aspecte ce vizează profesia de evaluator pot fi consultate aici.

Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de social media

Citiți Newsletter-ul nostru și în paginile oficiale ale ANEVAR de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram și YouTube. Conectați-vă cu noi prin intermediul celor patru conturi de social media și veți primi în timp real toate informațiile despre evenimentele și activitățile Asociației!

Ne găsiți aici:

Informatii de contact ANEVAR

Sediul central
Str. Scarlatescu nr. 7, sector 1, Bucuresti, 011158

Telefon:    +4 021 315 6564    +4 021 315 6505
Fax:    +4 021 311 1340
E-mail:    anevar@anevar.ro
Program:    Luni - Joi: 09:00 - 17:30
Vineri: 09:00 - 15:00

Pentru informatii de contact privind filialele asociatiei, va rugam sa vizitati site-ul nostru.

Despre Newsletter

Newsletter-ul ANEVAR este o publicatie lunara in care va prezentam articole din domeniul evaluarilor si noutati despre organizatia noastra.

Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, va rugam sa urmati instructiunile din pagina dupa ce dati click pe cuvantul DEZABONARE.

Despre ANEVAR

ANEVAR a luat ființă în anul 1992, ca asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată, iar în anul 2011 profesia de evaluator autorizat a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ mai sus menționat.

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizați.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa vizitati site-ul nostru www.anevar.ro