Distribuirea însemnelor de membru ANEVAR pentru anul 2024

Noutăţi Distribuirea însemnelor de membru ANEVAR pentru anul 2024
Distribuirea însemnelor de membru ANEVAR pentru anul 2024

Însemnele de membru titular și membru acreditat (legitimaţia şi parafa), precum şi autorizaţiile de membru corporativ aferente anului 2024, vor fi puse la dispoziţia membrilor începând cu luna ianuarie 2024, în temeiul art. 7 şi art. 13 din Procedura privind dobândirea, menţinerea, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi a altor prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii, aprobată prin hotărârea HCD nr. 19/2014, cu modificările ulterioare.

Însemnele de membru titular și membru acreditat

Legitimaţiile de membru şi parafele se pun la dispoziţia membrilor titulari și acreditați la începutul fiecărui an, cu condiţia:

  • achitării cotizaţiei aferente anului pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele în cuantumul stabilit de către Consiliul director  - click aici;
  • efectuării celor 20 de ore de pregătire continuă, aferente anilor anteriori pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele;
  • completării raportului de activitate aferent anului anterior pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele Anexa 1, Anexa 2 sau Anexa 3, disponibile în contul de pe platforma resurse.anevar.ro). Click aici pentru instrucțiuni de completare a formularelor de raportare a activității de evaluare în anul 2023.

Membrii titulari și membrii acreditați care îndeplinesc cumulativ condițiile de mai sus până la data 20 decembrie 2023 pentru anul 2024 vor intra în posesia însemnelor de membru (legitimaţia de membru titular și parafa) până la data de 10 ianuarie 2024.

Membrii titulari și membrii acreditați care îndeplinesc cumulativ condițiile de mai sus, după data de 20 decembrie 2023 pentru anul 2024 vor intra în posesia însemnelor de membru în termen de minimum 10 zile de la data confirmării îndeplinirii condițiilor.

Autorizația de membru corporativ

Autorizaţia de membru corporativ se reînnoieşte anual și se pune la dispoziţia membrilor corporativi la începutul fiecărui an, numai cu respectarea următoarelor condiții:

a. achitarea integrală a cotizaţiei de membru corporativ, aferente anului pentru care este valabilă autorizația, în cuantumul stabilit de către Consiliul director - click aici;
b. menținerea calității de evaluator autorizat, membru titular activ de către administratorul societății;
c. completarea raportului de activitate aferent anului 2023 (Anexa 4, disponibilă în contul de pe platforma resurse.anevar.ro). Click aici pentru instrucțiuni de completare a formularelor de raportare a activității de evaluare în anul 2023;
d. prezentarea unui certificat de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare cu valabilitatea neîntreruptă de la data dobândirii calității de membru corporativ, inclusiv pentru anul în care este valabilă autorizația, având limita de răspundere de minimum 50.000 euro.

Membrii corporativi care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alineatul anterior până la data 20 decembrie 2023 pentru anul 2024 vor intra în posesia autorizației de membru corporativ până la data de 10 ianuarie 2024.

Membrii corporativi care îndeplinesc cumulativ condițiile menționate anterior după data de 20 decembrie 2023 pentru anul 2024 vor intra în posesia autorizației de membru corporativ în termen de minimum 10 zile de la data confirmării îndeplinirii condițiilor.

Mențiuni privind plata cotizației de membru aferentă anului 2024

Plata cotizației poate fi efectuată astfel:

sau

  • prin virament bancar, în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210).

Conturile ANEVAR sunt:

  • B.C.R. Sucursala Sector 1, IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001;
  • Banca Transilvania Sucursala Victoria, IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401.

La detaliile plăţii se va preciza: "Ctz 2024, Leg. XXXXX, Numele/Denumirea evaluatorului autorizat”. "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie/numărul de autorizație al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

Distribuirea însemnelor/autorizaţiilor către membri se va face prin curierat, de la sediul central al Asociaţiei sau sediile Filialelor (în cazul Filialelor București și Sud Muntenia), după caz.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz