Baza Imobiliară de Garanții

Informații din piață BIG ANEVAR Baza Imobiliară de Garanții

Prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 3/2015 a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România au fost adoptate Standardele de evaluare care intră în vigoare la data de 1 iulie 2015, cu excepția celor care intră în vigoare la datele precizate în cuprinsul acestora.

În cuprinsul Standardelor de evaluare cu privire la garantarea împrumuturilor se precizează expres faptul că „Rapoartele de evaluare finale, transmise pe orice cale instituţiilor de credit de către evaluatorii agreaţi de acestea, trebuie să conţină dovada scrisă că au transmis informaţiile în baza de date Baza Imobiliară de Garanţii (BIG) a ANEVAR, conform procedurii stabilite prin normele interne ale instituţiei de credit.”

Tot începând cu data de 1 iulie 2015 se constituie baza de date - Baza Imobiliară de Garanţii - BIG - cu informații centralizate, desprinse din rapoartele de evaluare realizate de membrii ANEVAR pentru garantarea împrumuturilor.

Potrivit Hotărârii Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 33/2015, evaluatorii autorizați au obligația de a introduce informații din rapoartele de evaluare realizate pentru bănci, pentru garantarea împrumuturilor. La finalizarea completării formularului se emite o recipisă, care conține un cod unic de identificare a raportului introdus în baza de date și care constituie dovada înscrierii informațiilor în baza de date BIG.

Din coroborarea textelor de mai sus, este esențial de reținut faptul că rapoartele de evaluare sunt considerate finale și pot produce efecte numai dacă sunt însoțite de recipisa eliberată ca urmare a îndeplinirii obligației de completare în baza de date BIG.

Detalii despre utilizarea BIG puteți regăsi în următoarele link-uri: