Evaluatori Autorizați

Evaluatori Autorizați
Caută Evaluator Autorizat

Caută Evaluator Autorizat

Activitatea de evaluare poate fi desfăşurată numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobândită în condiţiile prezentei ordonanţe, care sunt înscrise în Tabloul Asociaţiei şi dovedesc aceasta cu legitimaţia de membru sau autorizaţia valabilă la data evaluării.

Examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar

Examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar

Informatii Generale, formular de inscriere, rezultate la examen

Membri Titulari

Membri Titulari

Membrii titulari sunt persoanele fizice care au promovat examenul de finalizare a stagiaturii sau care au dobândit această calitate în conformitate cu prevederile art. 32 și 35 din O.G. 24/2011 și care își mențin calitatea de membru.

Membri Corporativi

Membri Corporativi

Membrii corporativi sunt persoane juridice cu sediul în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, având ca obiect de activitate exercitarea profesiei de evaluator autorizat și care îndeplinesc cumulativ o serie de condiții specifice, precizate de O.G. 24/2011, cu amendamentele aduse prin Legea 99/2013.

Membri Inactivi

Membri Inactivi

În conformitate cu dispozițiile art. 22 din OG nr. 24/2011, are calitatea de membru inactiv persoana care nu are dreptul de a exercita profesia de evaluator autorizat deoarece se află într-una dintre următoarele situaţii.

Membri Acreditați

Membri Acreditați

Poate dobândi calitatea de membru acreditat orice membru cu o vechime în profesie de cel puțin trei ani, în urma promovării unui examen desfășurat în conformitate cu normele specifice de acreditare, stabilite prin regulamentul de acreditare aprobat de Consiliul director.

Membri REV (Recognised European Valuer)

Membri REV (Recognised European Valuer)

Sistemul de recunoaștere a evaluatorilor europeni este menit să mențină, să îmbunătățească și să armonizeze standardele de evaluare și profesia de evaluator în Europa.

Membri Ocazionali

Membri Ocazionali

În conformitate cu art. 28 alin. (5)-(8) din OG nr. 24/2011, profesia de evaluator autorizat poate fi exercitată temporar sau ocazional de către persoanele fizice sau juridice evaluatori având cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederației Elvețiene.

Membri de onoare

Membri de onoare

Membrii de onoare sunt persoanele fizice, personalități  marcante române sau străine cu activități prestigioase în domeniul evaluării sau în domenii complementare profesiei de evaluator autorizat și care au avut o contribuție importantă la consolidarea prestigiului Asociației și a profesiei de evaluator autorizat.

Însemne și condiții de eliberare

Însemne și condiții de eliberare

Parafele şi legitimaţiile conţin numai specializările deţinute de membrul titular, pentru care acesta a dobândit calificarea profesională necesară, din cele 5 posibile (EI, EPI, EBM, EIF, VE). Imaginile prezentate sunt cu titlu de exemplu. Însemnele se eliberează anual.

Cotizații

Cotizații

Cuantumul și termenele de plată ale cotizaţiei de membru titular, membru acreditat, membru stagiar și membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România se stabilesc anual prin Hotărâri ale Consiliului director.

Asigurare profesională

Asigurare profesională

Limita minimă a valorii poliței de asigurare de răspundere civilă profesională, este de 10.000 euro pentru persoane fizice și 50.000 de euro pentru persoane juridice,  potrivit Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012.

Drepturile și obligaţiile membrilor

Drepturile și obligaţiile membrilor

Vedeți lista cu drepturile și obligaţiile membrilor asociației.