Înscriere la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar  
Prezența în presă