Înscriere la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar  

Membri Acreditați

Poate dobândi calitatea de membru acreditat orice membru cu o vechime în profesie de cel puțin trei ani, în urma promovării unui examen desfășurat în conformitate cu normele specifice de acreditare, stabilite prin regulamentul de acreditare aprobat de Consiliul director.

Calitatea de membru acreditat este acordată pentru un interval de 5 ani de la data susținerii examenului de acreditare și se poate pierde dacă persoana se află în oricare dintre următoarele situații:

  • nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă;
  • nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare;
  • nu a achitat cotizația anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director;
  • este condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție;
  • nu promovează, la fiecare 5 ani de la data dobândirii calității de membru acreditat, un examen în conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare aprobat de Consiliul director.

Condițiile generale de participare la examen pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:

  • să fi dobândit de cel puțin 3 ani specializarea ANEVAR pentru care dorește să susțină examenul de acreditare;
  • să fi respectat condițiile de menținere a calității de membru titular în ultimii 3 ani, iar la momentul înscrierii la examenul de acreditare să fi urmat în anul în curs un program de pregătire continuă în domeniul evaluării de cel puțin 20 de ore.

Calitatea de membru acreditat este acordată pentru cinci ani de la data susținerii examenului de acreditare și poate fi reînnoită prin promovarea unui nou examen desfășurat în conformitate cu normele specifice de acreditare. 

Normele specifice de acreditare se stabilesc prin Regulamentul de acreditare, aprobat de Consiliul Director.

Calitatea de membru acreditat se dovedește prin legitimația de membru acreditat și parafa.

Înscrierea la examenul de acreditare/ reacreditare

Dosarul de înscriere la examenul de reacreditare cuprinde următoarele documente:

a) formularul online de înscriere, disponibil în pagina personală a candidatului (https://resurse.anevar.ro/autentificare);

b) curriculum vitae în limba română, însoțit de fotografie;

c) raportul de activitate care va cuprinde o listă cu 10 lucrări de evaluare, din care 5 lucrări elaborate în coordonarea candidatului, în ultimii 2 ani;

d) 2 rapoarte de evaluare EI sau 3 rapoarte EPI în limba română, reprezentative pentru întreprinderi/proprietăți imobiliare diferite, după caz, executate de candidat în ultimii 2 ani; Rapoartele de evaluare trebuie să corespundă cerințelor Standardelor de evaluare adoptate de Asociație, valabile la data evaluării și uzanțelor profesionale ale Asociației în ceea ce privește cuprinsul raportului, a modului de abordare, a procedurilor de evaluare, a fundamentării diferitelor aspecte și să aibă coerența și transparența necesare înțelegerii complete a acestora. Rapoartele de evaluare vor fi depuse în format electronic, iar denumirea fiecaruia va conține Numele și Prenumele candidatului; la solicitarea Comisiei de acreditare, candidații vor prezenta modele de calcul în format Excel. Nu se acceptă rapoarte simplificate/uniforme. Nu se acceptă rapoarte de evaluare apartament. Nu se acceptă rapoarte de verificare. Rapoartele pot fi depersonalizate.

e) declarația pe proprie răspundere cu privire la antecedentele penale;

f) copia poliței de asigurare de răspundere civilă profesională valabilă pentru anul în curs, în cazul în care candidatul nu este asigurat prin intermediul firmei partenere a Asociației

Înscrierea se face în sistem online, denumirea fiecărui document depus electronic trebuind să conțină Numele și Prenumele candidatului.

Dosarul de înscriere se depune prin pagina personală a candidatului (https://resurse.anevar.ro/autentificare), unde este disponibil formularul online de înscriere la examen, care permite transmiterea, către secretarialul ANEVAR, a tuturor elementelor din dosar.

Toate documentele prevăzute la lit. b)-f) se încarcă pe platforma https://wetransfer.com, iar link-ul generat (transmis la adresa de e-mail inscriere.acreditare@anevar.ro)  se copiază în formularul online de înscriere, în câmpul dedicat; nu se vor transmite documente direct la adresa de e-mail inscriere.acreditare@anevar.ro.

În vederea documentării pentru examenul de acreditare/ reacreditare, aveţi la dispoziţie Broșura de acreditare 2022, cuprinzând bibliografia și problemele care au constituit subiecte la examenele din anii anteriori.

Alte documente:

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz