Membri Acreditați

Poate dobândi calitatea de membru acreditat orice membru cu o vechime în profesie de cel puțin trei ani, în urma promovării unui examen desfășurat în conformitate cu normele specifice de acreditare, stabilite prin regulamentul de acreditare aprobat de Consiliul director.

Calitatea de membru acreditat este acordată pentru un interval de 5 ani de la data susținerii examenului de acreditare și se poate pierde dacă persoana se află în oricare dintre următoarele situații:

  • nu urmează anual un program echivalent a minimum 20 de ore de pregătire continuă;
  • nu încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare;
  • nu a achitat cotizația anuală în cuantumul și la termenele stabilite de Consiliul director;
  • este condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni cu intenție;
  • nu promovează, la fiecare 5 ani de la data dobândirii calității de membru acreditat, un examen în conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare aprobat de Consiliul director.

Condițiile generale de participare la examen pe care candidatul trebuie să le îndeplinească sunt:

  • să fi dobândit de cel puțin 3 ani specializarea ANEVAR pentru care dorește să susțină examenul de acreditare;
  • să fi respectat condițiile de menținere a calității de membru titular în ultimii 3 ani, iar la momentul înscrierii la examenul de acreditare să fi urmat în anul în curs un program de pregătire continuă în domeniul evaluării de cel puțin 20 de ore.

Calitatea de membru acreditat este acordată pentru cinci ani de la data susținerii examenului de acreditare și poate fi reînnoită prin promovarea unui nou examen desfășurat în conformitate cu normele specifice de acreditare. 

Normele specifice privind înscrierea la examenul de acreditare/reacreditare 2023 sunt stabilite prin HCD 64/2023, aprobată de Consiliul Director.

Calitatea de membru acreditat se dovedește prin legitimația de membru acreditat și parafa.

Înscrierea la examenul de acreditare/reacreditare

Dosarul de înscriere la examenul de acreditare/reacreditare cuprinde următoarele documente:

a. formularul online de înscriere, disponibil în pagina personală a candidatului (https://resurse.anevar.ro/autentificare);

b. 2 rapoarte de evaluare indiferent de specializare (EI, EPI, EBM), în limba română; aceste rapoarte:

i. trebuie să fie reprezentative pentru  fiecare specializare în parte și să fi fost executate de către candidat în ultimii 2 ani;
ii. trebuie să corespundă cerințelor Standardelor de evaluare adoptate de Asociație valabile la data evaluării și uzanțelor profesionale ale Asociației în ceea ce privește cuprinsul raportului, a modului de abordare și metodelor utilizate, a procedurilor de evaluare impuse de normative legale (acolo unde este cazul);
iii. ca principiu, nivelul de complexitate trebuie să fie peste cel al proiectelor și rapoartelor de evaluare întocmite pentru examenele de finalizare a cursului și stagiaturii practice;
iv. trebuie să conțină fundamentarea diferitelor aspecte relevante pentru modul în care s-a ajuns la concluzie și să aibă coerența și transparența necesare înțelegerii complete a acestora; rapoartele pot fi depersonalizate;
v. vor fi însoțite de modelele de calcul în format Excel.

Nu sunt acceptate în dosarul de înscriere:

i. rapoarte simplificate/uniforme;
ii. rapoarte de evaluare de apartamente;
iii. rapoarte de verificare.

c. Prezentarea unei spețe, considerată relevantă, întâlnită în activitatea de evaluare, care să includă, în limita unei foi format A4, scrisă cu font Times New Roman, dimensiunea 12: descrierea speței și descrierea modului de soluționare (nu sunt necesare calcule sau valori).

Toate documentele prevăzute la lit. b) și c) se încarcă pe platforma https://wetransfer.com, iar link-ul generat (transmis la adresa de e-mail inscriere.acreditare@anevar.ro)  se copiază în formularul online de înscriere, în câmpul dedicat; nu se vor transmite documente direct la adresa de e-mail inscriere.acreditare@anevar.ro.

Bibliografia pentru examenul de acreditare/ reacreditare (Broșura de acreditare 2023) va fi disponibilă în curând.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz