Etapele înregistrării în BIG

Informații din piață BIG ANEVAR Etapele înregistrării în BIG
  • Băncile întocmesc și pun la dispoziția ANEVAR (la adresa de mail: administrator.big@anevar.ro) lista cu evaluatorii – persoane fizice și juridice – acceptați de către bancă pentru a înscrie date corespunzătoare rapoartelor de evaluare în contul băncii;
  • Băncile desemnează un responsabil (administrator din partea băncii) pentru activitatea de evaluare care se raportează în BIG și comunică ANEVAR datele de identificare ale acestuia; responsabilul din partea băncii va putea vizualiza datele introduse în BIG de către evaluatorii angajați/acceptați de către banca respectivă și va menține relația cu ANEVAR în ceea ce privește orice relații referitoare la BIG;
  • ANEVAR emite parole de acces în BIG pentru membrii corporativi/evaluatorii independenți care se regăsesc pe listele comunicate de bănci, conform pct. 1, în maximum 3 zile de la primirea listelor; în această etapă, nu se emit parole de acces pentru colaboratorii membrilor corporativi.
  • Membrii corporativi care au primit parole de acces în BIG transmit către ANEVAR listele cu evaluatorii autorizați angajați/colaboratori care au acces în BIG în numele lor;
  • ANEVAR emite parole de acces pentru evaluatorii care se regăsesc pe listele comunicate de membrii corporativi, conform pct. 4, în maximum 3 zile de la primirea listelor.

Referitor la OUG 52/2016:

Detalii referitoare la: Baza Imobiliară de Garanții – BIG în contextul OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, pot fi găsite aici.