Informații despre Fundația „APRECIAZĂ VIAȚA!”

Informații despre Fundația „APRECIAZĂ VIAȚA!”

Această fundație s-a constituit în anul 2015 sub forma unei persoane juridice române de drept privat, fără scop patrimonial şi apolitică, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Scopul acestei fundații este acela de a desfăşura activităţi filantropice în folosul membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi familiilor lor și a foștilor membri ai asociației, în principal de a acorda ajutor umanitar acestora, în situaţia în care se află în dificultate din cauza stării de sănatate – boală, vârstă înaintată, dizabilităţi - sau a insuficienţei temporare a resurselor financiare necesare traiului, prin „familie” înţelegându-se soţul/soţia, precum şi copiii minori ai membrului/fostului membru a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Resursele financiare ale fundației provin din

 • a) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 • b) donaţii şi sponsorizări obţinute de la membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi de la alte persoane fizice şi juridice, române sau străine, conform legii;
 • c) direcţionarea cotei de 2% din impozitul pe venit de către membri ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România ori de către alte persoana fizice române;
 • d) alocări de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România;
 • e) direcţionarea comisionului plătit Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România de către firma prin care se incheie contractele de asigurare de răspunde civilă profesională cu membrii Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România;
 • f) direcţionarea comisionului plătit Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România de către firma cu care se încheie contractele de asigurare cu membrii Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România și de către alte firme cu care se încheie diverse contracte;
 • g) alte venituri prevăzute de lege.

Fundația este condusă de un Consiliu director, format din 8-11 membri, cu următoarea componenţă:

 1. Preşedinte: domnul Adrian Vascu
 2. Membru: domnul Gheorghe Bădescu
 3. Membru: domnul Ioan-Adrian Crivii
 4. Membru: domnul Mihail Bojincă
 5. Membru: domnul Ion Anghel
 6. Membru: domnul Filip Stoica
 7. Membru: domnul Marian Petre
 8. Membru: domnul Daniel Manațe
 9. Membru: doamna Dana Ababei
 10. Membru: domnul Sorin Adrian Petre
 11. Membru: domnul Radu Călin Timbuș

Membrii Consiliului director nu sunt remuneraţi, iar mandatul fiecărui membru al Consiliului director va fi de 2 ani cu începere de la data desemnării de către Fondator şi poate fi reînnoit.

Consiliul director asigură realizarea scopului şi a obiectivelor Fundaţiei, exercitând următoarele atribuţii:

 • a) execută bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil;
 • b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Fundaţiei;
 • c) aprobă organigrama şi politica de personal a Fundaţiei, putând decide concedierea oricărui angajat al Fundaţiei, în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă şi de legislaţia muncii în vigoare;
 • d) desemnează şi revocă cenzorul;
 • e) înfiinţează filiale;
 • f) modifică Actul constitutiv şi Statutul;
 • g) depune toate diligențele pentru atragerea de resurse financiare;
 • h) aprobă lista persoanelor cărora li se acordă ajutor umanitar;
 • i) întocmește un raport anual cu privire la modul de alocare a resurselor financiare;
 • j) orice alte atribuții necesare aducerii la îndeplinire a scopului Fundației.

Consiliul director se întrunește în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe trimestru și în şedinţe extraordinare ori de câte ori se impune, la cererea Preşedintelui.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz