Follow-up Evenimente

Educație și evenimente Evenimente Follow-up Evenimente

Conferința “Evaluarea pentru piața de capital din România” - 17 mai 2023

Cea de-a 21-a ediție a Conferinței „Evaluarea pieței de capital din România”, organizată de ANEVAR în colaborare cu Academia de Științe Economice, a avut loc la sediul Universității, în Aula Magna.

Ion ANGHEL – Preşedinte ANEVAR 2006-2007 | Prof. univ. dr. ASE Bucureşti Departament Analiză şi Evaluare Economico-Financiară a dat cuvântul invitaților, în deschiderea lucrărilor: Prof. univ. dr. Ionescu-Feleagă Liliana - Decan ASE, domnilor: Cosmin Lungu - Responsabil piețe reglementate SIIF din cadrul ASF și Daniel Apostol - Director Direcția Comunicare și Educație Financiară ASF. Aceștia au transmis mesaje de apreciere pentru organizarea acestui tip de evenimente, cu speakeri valoroși, teme de dezbatere incitante și actuale și cu puternic caracter educațional. Domnul Ion Anghel a evidențiat rolul acestor conferințe în dezvoltarea educației financiare în rândul studenților.

Sorin PETRE – Președinte ANEVAR 2020-2021 și Partner PricewaterhouseCoopers a adus în atenția auditoriului factorii ESG care intervin în procesul evaluării întreprinderii: „Înglobarea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță corporativă în modelul de afacere are impact direct asupra analizei de evaluare și se reflectă în valoarea de piață a unei companii. Companiile listate la bursă, care raportează scoruri ESG, s-a dublat în anul 2022 față de 2021: 19 companii în 2022, comparativ cu 9, câte erau în anul precedent.”

Adrian POPA BOCHIȘ – Prim-vicepreședinte ANEVAR | Senior Partner, COO Darian DRS S.A. a realizat o analiză comparativă a raportului între activele necorporale și capitalizarea bursieră a companiilor din SUA, UE și România, sub aspectul potențialului acestora de a reprezenta motorul de creștere a capitalizării bursiere, indicator important al valorii de piață a companiilor: „Piețele dezvoltate prezintă o pondere importantă a activelor intangibile în comparație cu piețele emergente. Potențialul de creștere în zonele cu piețe emergente nu este de neglijat. Activele necorporale reprezintă o componentă semnificativă a valorii de piață a companiilor și au o pondere importantă în capitalizarea bursieră a acestora, în special dacă ne referim la companiile ce activează în sectorul tehnologiilor sau al celor care sunt axate pe inovație și proprietate intelectuală.”

Ileana GUŢU – Partener EY a prezentat o perspectivă a evoluției multiplicatorilor și costului capitalului din 10 sectoare: „Multiplicatorii de evaluare încorporează așteptările viitoare ale investitorilor, aceștia având tendința să fie optimiști în perioadele de creștere economică. Cea mai mare scădere a multiplicatorilor evaluării s-a înregistrat în sectorul proprietăților imobiliare, iar cea mai mare creștere a acestor multiplicatori a fost la nivelul sectorului tehnologiei informațiilor.”

Mihai CĂRUNTU – Senior Corporate Finance Analyst BRD Groupe Societe Generale și Vicepreședinte AAFBR - Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România, un invitat cu tradiție în cadrul acestui eveniment, a vorbit despre provocările în evaluare companiilor listate la Bursă. „Listările de companii de anvergură reprezintă vehiculul principal al dezvoltării sustenabile a BVB pe termen lung”, a mai precizat acesta.

Reprezentantul Bursei de Valori București, Alexandru ȘTEFAN – Head of Market Data Sales and Product Development, a prezentat câteva statistici ce privesc activitatea instituției: volume de tranzacționare, baza investitorilor instituționali, indici ai performanței din regiunea CEE în ultimii 5 ani, evoluția BVB în același interval de timp și un exercițiu interesant de investiție la Bursă versus depozit bancar sau alte variante de investiții, a unei sume de 100 Ron, lunar, pe o perioadă de 25 ani.

Daniela ȘERBAN – Președinte Asociația Română pentru Relația cu Investitorii (ARIR) a realizat o descriere a organizației și s-a axat pe performanțele proiectului Vektor, un indicator al comunicării cu investitorii pentru companiile listate la Bursă. Vektor există în două variante: pentru companiile din Piața reglementată și pentru cele din piața AeRO.

Iancu GUDA – Analist economic, a încheiat conferința cu o pledoarie pentru „banii în mișcare”, un ciclu economic centrat pe investiții în piața de capital menite să dirijeze sănătos circuitul banilor: „Să punem banii în mișcare pentru a ne dezvolta!”

Mulțumim tuturor celor care au acceptat invitația noastră și ne-au fost alături la cea de-a 21-a ediție a acestei conferințe!


Adunările generale ale filialelor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România - martie 2023

S-au încheiat Adunările generale ale celor 8 filiale ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.

Aceste întâlniri reușesc întotdeauna ca, pe lângă abordarea punctelor obligatorii aflate pe ordinea de zi, să aducă în prim plan activitățile și preocupările membrilor, specifice fiecărei filiale.

De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată eventualelor dificultăți intervenite în activitatea curentă și s-au dezbătut subiecte de interes pentru membrii filialelor.

Președintele ANEVAR în exercițiu, Radu Timbuș, a prezentat în cadrul fiecărei întâlniri cele mai noi informații cu privire la activitățile și provocările curente ale organizației.

Printre acestea au fost amintite:

 • relația cu Ministerul Justiției și cu cel al Finanțelor;
 • punctele de interes pentru Asociație desprinse din ședința Grupului de lucru Evaluatori al Asociației Naționale a Băncilor (ARB) cu reprezentanții ANEVAR;
 • modificarea COR, respectiv alinierea denumirii ocupației de evaluator autorizat la prevederile OG nr. 24/2011;
 • informare cu privire la intențiile de modificare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local inițiate de diferite ministere și asociații profesionale constituite într-un proiect legislativ discutat sub președinția Cancelariei Prim-ministrului, discuție la care a fost invitată și Asociația noastră.
 • s-a trecut în revistă din nou, distincția dintre activitatea de evaluare și activitatea de colectare de informații care are ca rezultat studiile de piață (primul an în care acestea cad exclusiv în sarcina evaluatorilor autorizați, conform Art. 111 din Codul fiscal, prevedere introdusă la finalul anului 2021 fără consultarea ANEVAR); S-a reiterat faptul că aceste studii de piață (care cuprind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent) nu pot reprezenta referențiale privind valorile de piață individuale ale bunurilor imobile.
 • s-au prezentat și concluziile Comitetului Moneyval al Consiliului Europei în urma Evaluării naționale a sistemului de combatere a spălării a banilor și finanțării terorismului din România (acțiune despre care am aflat cu ocazia webinariilor de instruire organizate de ONPCSB), concluzii care au condus la încadrarea profesiei noastre la nivelul „risc scăzut”.

Prim-vicepreședintele ANEVAR, Adrian Popa Bochiș, a prezentat recentele facilități din domeniul digitalizării, lansate de ANEVAR: semnătura digitală, completarea exclusiv online a chestionarelor ș.a.

Despre noutățile rezultate din activitatea Comisiei de calificare și atestare profesională, dar și despre alte teme actuale din aria noastră de activitate a vorbit Adrian Vascu, președinte ANEVAR 2008-2009 & 2014-2015 și actual președinte al acestei Comisii.

Președinții  Filialelor  au condus ședințele, au prezentat un raport al activității și situațiile financiare pentru anul 2022, programul de activitate și proiectul de buget pentru anul 2023. Aceste etape au fost urmate de alegerea delegaților care vor reprezenta filiala la Conferința națională ANEVAR din 29 martie 2023.

Și nu în ultimul rând, la capitolul „Diverse” s-au dezbătut alte teme la fel de importante și de actuale și s-au făcut propuneri de optimizare a activității.

Întreg staff-ul a participat la toate cele 8 adunări generale, pentru a se informa direct cu privire la provocările evaluatorilor ce formează asociația reprezentată prin membrii prezenți.

Le mulțumim tuturor membrilor ANEVAR pentru participare, interes și contribuțiile aduse prin propunerile din cadrul Adunărilor generale.


Conferinţa „Evaluarea pentru raportare financiară și pentru impozitare” - 14 ianuarie 2023, Cluj-Napoca

Conferința Evaluarea pentru raportare financiară și pentru impozitare a avut loc la Cluj-Napoca, în data de 14 ianuarie. Au participat aproximativ 350 de membri ANEVAR, ceea ce reprezintă cea mai mare prezență de când ne-am întors la organizarea evenimentelor la sală.

Speakerii evenimentului au fost:

 • Radu TIMBUȘ – Președinte ANEVAR | Director EVAL TRANSILVANIA CONSULT-ING S.R.L.
 • Adrian VASCU – Preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională | Președinte ANEVAR 2008-2009 și 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L.
 • Sorin PETRE – Președinte ANEVAR 2020-2021| Partner PricewaterhouseCoopers
 • Filip STOICA – Președinte ANEVAR 2010-2011 | Director ELF EXPERT SRL
 • Daniel MANAŢE - Preşedinte ANEVAR 2016-2017 | Președinte Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR
 • Ioan BERCU – Lector ANEVAR | Director General NEOCONSULT VALUATION SRL
 • Mircea Cornel MUREȘAN – Evaluator autorizat, Filiala Nord-Vest

Moderatori: Radu Timbuș, președinte ANEVAR și Adrian Popa Bochiș, prim-vicepreședinte ANEVAR

Dl. Radu Timbuș, președinte ANEVAR, în cuvântul de deschidere a conferinței a declarat: “Vă mulțu-mesc pentru prezența foarte mare și mă bucur pentru interesul aflat în creștere, pentru evenimentele noastre profesionale. Debutăm în 2023 cu această conferință tradițională, aflată la cea de-a 16 ediție și pregătim pentru acest an mai multe astfel de întâlniri în care vom pune accent pe temele de interes în perioada imediat următoare și urmărim cu atenție tot ce considerăm ca fiind informații de ultimă oră din sfera activității noastre, pe care ulterior să le dezbatem împreună. Apreciez și efortul celor care au plecat cu noaptea-n cap pentru a ajunge la Cluj-Napoca și nu pot să nu remarc bucuria reîntâlnirii noastre la sală”.

Prima parte a debutat cu prezentarea dlui. Adrian Vascu, președinte ANEVAR 2014-2015: Noutăți și perspective cu privire la impozitarea clădirilor.  Acesta a informat audiența despre cele mai recente acțiuni ale ANEVAR în relație cu autoritățile, cu privire la evaluarea pentru impozitare. “Cât privește noutățile privind impozitarea clădirilor, toate-s vechi și noi sunt toate. OG 16 nu a schimbat nimic. Multe discuții în 2022, fără un efect. S-a exersat căratul apei cu ciurul. Un câștig, totuși, a fost cel al aprofundării a ce înseamnă și, mai ales, a ce nu înseamnă Studiile de piață prevazute de Codul Fiscal art. 111 ca sursă a valorilor impozabile”. S-a reamintit și faptul că ANEVAR a propus autorităților soluții viabile (atât pentru proprietățile nerezidențiale, cât și pentru cele rezidențiale).

Dl. Daniel Manațe, președinte ANEVAR 2016-2017, a prezentat o serie de neconformități identificate în verificările rapoartelor de evaluare pentru impozitare. El a atras atenția asupra a două tipuri de necuno-aștere: atunci când informația nu există sau nu poate fi accesată - definită de termenul din latină Nesciere, sau ignorața - Ignorare (lat.) - rezultată din refuzul de a asimila sau de a lua în considerare informația disponibilă. Concluziile (desprinse din practică) au fost trecute în revistă pentru a se evita repetarea unor erori regăsite/sesizate.

Prezentarea dlui. Sorin Petre, președinte ANEVAR 2020-2021, a adus în prim plan aspecte cu caracter de noutate privind raportarea financiară și non-financiară a societăților comerciale. Îndrumările tehnice (publicate sub forma unor “perspective papers”) ale IVSC, pe zona ESG, au încheiat expunerea sa. Deși de noutate, temele abordate își regăsesc deja aplicabilitate și trebuie avute în vedere, cu ocazia expunerii fiind făcute exemplificări în acest sens.

Evaluarea pentru raportare financiară cu particularizare spre ”Ierarhia valorii juste” a fost și subiectul abordat de dl. Filip Stoica, președinte ANEVAR 2010-2011. S-au trecut succint în revistă definiții și similitudini ale valorii juste și a celei de piață, tehnicile de evaluare prevăzute de IFRS13, aspecte de maximizare a datelor de intrare observabile și de reducere la minimum a celor neobservabile și, pe lângă exemplificări ale datelor de intrare și efectul ajustărilor acestora, s-au precizat concluzii de reținut și urmărit de către evaluatori, din IFRS 13.

Partea a doua a evenimentului a fost moderată de dl. Adrian Popa Bochiș, prim-vicepreședinte ANEVAR.

Dl. Radu Timbuș, președintele în exercițiu al ANEVAR, a adus în atenția celor prezenți un studiu de caz complex, de identificare a componentelor individuale și de alocare a valorii pentru un activ. Aceste studii de caz reprezintă cel mai bun instrument didactic și sunt urmărite cu interes ridicat de fiecare dată.

Dl. Ioan Bercu, lector ANEVAR a debutat cu o pledoarie pentru standarde profesionale înalte, etică și independență și a încheiat prezentarea Corespondențe financiare cu o remarcă personală: “Îmi doresc și sper că, precum alte profesii, și evaluatorii pot face front comun pentru a contracara presiunile (și) comerciale ce vin din partea pieței.”

Evenimentul s-a încheiat cu o dezbatere pe marginea TVA și când trebuie luată această taxă în calcul la estimarea valorii bunurilor (în cunoștință de cauză, însă, și cu fructificarea valorii și a raportului). Au-tor: dl. Mircea Mureșan, membru ANEVAR, Filiala N-V. Analiza concluzionează mai multe discuții pur-tate în cadrul întrunirilor între membrii Filialei (o temă propusă, de altfel, și de alte Filiale, cu ocazia întâlnirilor cu conducerea ANEVAR) lăsând, pe lângă definirea unor jaloane, și necesitatea aplicării raționamentului profesional.

Având în vedere interesul foarte mare al membrilor noștri pentru evaluarea pentru raportare financiară și cea pentru impozitare, aflată în plină desfășurare, vom replica acest eveniment în luna februarie, la București. Revenim cu detalii și vă așteptăm la București în număr cel puțin la fel de mare!


Întâlnirea anuală a membrilor corporativi - 10 decembrie 2022, Poiana Brașov

Întâlnirea Membrilor Corporativi a avut loc la Poiana Brașov, în 10 decembrie. Speakerii evenimentului au fost:

 • Radu TIMBUȘ – Președinte ANEVAR | Director EVAL TRANSILVANIA CONSULTING S.R.L.
 • Adrian POPA BOCHIȘ – Prim-vicepreședinte ANEVAR | Senior Partner, COO Darian DRS S.A.
 • Filip STOICA – Președinte ANEVAR 2010-2011 | Director ELF EXPERT SRL
 • Sorin PETRE – Președinte ANEVAR 2020-2021| Partner PricewaterhouseCoopers
 • Mihail BOJINCĂ – Președinte ANEVAR 2004-2005 | Membru în Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR
 • Bogdan RUSE – Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de evidenţă a membrilor | Senior Manager Fairvalue Consulting SRL
 • Gheorghe VÎŢĂ – Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de verificare şi monitorizare
 • Ioan BERCU – Lector ANEVAR | Director General NEOCONSULT VALUATION SRL
 • Mihaela KOCSIS – Autor Program Kost Plus și Kost Wizz
 • Dan Dumitriu DUMITRU – Inspector coordonator – Departamentul de Monitorizare ANEVAR

Printre temele abordate se numără:

 • ”Studiu de piață CF 111” între Reguli și Recomandări
 • Rezultatele sesiunii de acreditare/reacreditare
 • Spețe din rapoartele Comisiei de etică și disciplină
 • Evaluarea – provocări și oportunități
 • Raportul de activitate al Comisiei de etică și disciplină pentru anul 2022
 • Rezultatele inspecțiilor de verificare a calității activității de evaluare a bunurilor din anul 2022
 • Aspecte legislative privind desfășurarea activității de evaluare a bunurilor în România
 • Profesie și compensații
 • Prezentarea noului program Kost Wizz pentru calculul rapid al costului unor lucrări și elemente de construcții
 • MONITORIZAREA: ce a fost, ce va fi. Ce îmbunătățim?

Radu Timbuș, președinte ANEVAR,a vorbit celor prezenți despre Studiul de piață CF 111, între Reguli și Recomandări, o temă aflată pe agenda Consiliului director în ultimele luni. În deschiderea evenimen-tului, președintele ANEVAR a declarat: “Am încheiat săptămâna aceasta Adunările Generale ale filiale-lor ANEVAR, un maraton al discuțiilor prin care am adus în prim plan cele mai recente informații ce privesc repetatele modificări ale Codului fiscal, din ultimele luni, dar și alte aspecte care privesc în-treaga sferă a activității noastre. Am ascultat membrii, am notat cele transmise din teritoriu și iată-ne astăzi, la ultima întâlnire din 2022, cu dumneavoastră, la sală. Mesajul meu este de unitate, să strângem rândurile și să să reafirmăm puterea corpului profesional, care a dat dovadă de reziliență de fiecare dată când s-a confruntat cu provocări, de-a lungul celor 30 de ani de existență a profesiei și a Asociației.”

Sorin Petre, președinte ANEVAR 2020-2021, a dezvoltat trei teme de actualitate: Evaluarea în condiții de incertitudine, ESG în evaluare, Digitalizarea - soluții privind optimizarea. “Incertitudinea este prezentă în toate domeniile în această perioadă post-pandemie, influențând activitățile tuturor profesiilor liberale. Încorporarea incertitudinilor în analiza de evaluare este inclusiv în atenția organismelor internaționale”, au foest cuintele sale din deschidere.

Mihaela Kocsis, autor al programelor Kost Plus și Kost Wizz: “Programul Kost Wizz este un instrument nou, pentru calculul rapid al costului unor lucrări și elemente de construcții. Ne oferă costul pe care îl plătim unei firme pentru a realiza o construcție și nu inculde costurile pentru alte cheltuieli neprevăzute, sau de genul cheltuielilor cu autorizațiile etc.”

Ioan Bercu, lector ANEVAR: “Provocările, evoluția, sunt aici, acum. Asociația a fost suportul racordării noastre ca profesioniști la ce ne-a cerut piața în etapele ei de evoluție. “Profesie și compensații” s-a intitulat prezentarea sa și a avut în vedere aspectul comercial al profesiei.

Bogdan Ruse, vicepreședinte ANEVAR, a trecut în revistă reglementările legale specifice profesiei de evaluator, detaliind cadrul legal în care se desfășoară, de exemplu, licitațiile care solicită sevicii de evaluare.

Adrian Popa Bochiș, prim-vicepreședinte ANEVAR, a prezentat procedura semnăturii digitale, o facili-tate pentru care ANEVAR a negociat condiții speciale pentru membrii săi. “Digitalizarea a luat avânt în ultimii 3 ani, iar ANEVAR urmărește punctele cheie unde pot implementa soluții de IT pentru eficien-tizarea activității membrilor.”

Filip Stoica, președinte ANEVAR 2010-2011, a prezentat rezultatele sesiunilor de acredi-tare/reacreditare și a înmânat diplomele celor care au obținut titlulatura de MAA.
“Nivelul acesta de pregătire deschide unele perspective, inclusiv la nivel internațional”, a mai adăugat acesta.

Mihail Bojincă, președinte ANEVAR 2004-2005, a prezentat raportul Comisiei de Etică și Disciplină pentru anul 2022. De asemenea, a detaliat câteva spețe, depersonalizate, din dosarele analizate la CED.

Gheorghe Vîță - vicepreședinte ANEVAR,  a supus atenției activitatea de monitorizare desfășurată pe prcursul anului 2022 și a subliniat: “Dorim ca această activitate să devină tot mai eficientă.”

Dan Dumitriu Dumitru, inspector coordontor DM, a prezentat situația inspecțiilor realizate în acest an în cadrul departamentului de verificare și monitorizare.

Mulțumim tuturor celor prezenți pentru atenție și intervențiile din sesiunea de Q&A!

Vă dorim un an 2023 cu succes, sănătate și certitudine în toate domeniile în care activați!


Conferința „Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural - istoric”- Ediția a 10-a, 29 octombrie 2022, Suceava

ANEVAR a organizat la Suceava, în perioada 28-29 octombrie, două evenimente profesionale ce au oferit membrilor noștri ocazia unui networking de calitate și accesul la informații despre cele mai recente evenimente cu impact asupra activității de evaluare (legislative și de reglementare a profesiei, provocări și soluții identificate etc).

Astfel, în 29 octombrie a avut loc cea de-a 10-a ediţie a conferinţei cu tema „Evaluarea bunurilor din patrimoniul cultural - istoric”.

Speakerii și temele conferinței au fost:

 • Gabriel HEREA – Preot paroh, ghid şi doctor în istoria artei, la biserica monument UNESCO de la Pătrăuţi, a vorbit despre: Ignoranță și conflict în valorizarea socială a unui monument istoric. Studiu de caz: Discursul luminii de la Pătrăuţi. Prezentarea sa a fost extinsă cu o vizită la monumentul prezentat în cadrul conferinței. Monumentul a fost construit în 1487 de Ștefan cel Mare. Ghidul nostru ne-a vorbit despre mixul dintre geometria solară și cosmologie, specific acestei construcții, și semnificațiile prezenței simbolice a soarelui în anumite perioade ale anului în interiorul lăcașului din Pătrăuți.
 • Radu TIMBUȘ – Președinte ANEVAR | Director EVAL TRANSILVANIA CONSULTING SRL, a detaliat cuprinsul formei finale a Recomandărilor de elaborare a studiilor de piață prevăzute la art. 111 Codul fiscal, elaborate de ANEVAR. “Studiile de piață vin în favoarea noastră, a membrilor ANEVAR. Acestea conțin elemente de sprijin, care îi ghidează pe membri în ce ceea ce trebuie să aibă în vedere atunci când le elaborează”, a mai spus Radu Timbuș. De asemenea, a subliniat că studiile de piață nu conțin valori de piață individuale ale fiecărui bun imobil dintr-o arie georgrafică, deoarece aceasta ar presupune evaluarea fiecărei proprietăți în conformitate cu Standardele de evaluare. Au fost prezentate și unele exemple de limitări obiective legate de studiile de piață, în zona monumentelor istorice.
 • Pavel ȘUȘARĂ – Critic și istoric de artă | Evaluator ANEVAR și Președinte AEEAR, a abordat o temă importantă: Piața de artă și paraziții ei. Acesta a extins discuția mai veche despre falsuri și imposturi, cele care favorizează riscul pieței de artă, la oportuniștii agresivi din acestui domeniu.
 • Dalina BĂDESCU – Evaluator ANEVAR și AEEAR a prezentat tema: Arhitectiura memorială românescă sau “arhitectura memoriei”, de la geneză la valoarea de piață.
 • Prof. Dr. Valery V. YAKUBOVSKY -  MRICS, REV, Vicepreședinte PUAVS (Asociaţia Pan - Ucraineană a specialiștilor în evaluare), a intervenit prin platforma zoom, prezența sa nefiind posibilă din cauza conflictului armat de pe teritoriul Ucrainei. Prezentarea sa a descris specificul metodo-logiei și practicii în evaluarea patrimoniului cultural istoric din Ucraina, respectiv starea actuală a acestuia. Prezetarea sa a fost elaborată în colaborare cu Dr. Stepan MAKSIMOV – Președinte  PUAVS (Asociaţia Pan - Ucraineană a specialiștilor în evaluare).
 • Bogdan RUSE – Vicepreședinte ANEVAR | Senior Manager Fairvalue Consulting SRL a prezentat studii de caz ce reflectă provocările des întâlnite în practica evaluării bunurilor din patrimoniul cultural-istoric, precum identificarea datelor de piață necesare evaluării, informații care foarte rar sunt disponibile la nivel public.

Conferința a fost precedată, în 28 octombrie, de seminarul „Teme la zi în evaluare. Gândire critică”. Lectorii Adrian Vascu și prof. univ. dr. Dumitru Borțun au susținut ultima ediție a acestui seminar, cu o prezență foarte mare a membrilor ANEVAR.

Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături pe parcursul acestor două zile.


Ziua Evaluatorului (Teatrul Național București): Spectacolul “Mă-ntoarce Timpul” - 8 septembrie 2022, Conferința “Profesia de evaluator la 30 de ani” și Gala Premiilor ANEVAR - 9 septembrie 2022

Ziua Evaluatorului a fost un eveniment deosebit prin emoția celebrării a trei decenii de Valoare în profesie și prin momentele unice la care am asistat de-a lungul celor două zile. Am sărbătorit 30 de ani de la înființarea Asociației și de la nașterea profesiei de evaluator în România alături de membrii noștri, de invitați și de președinții care au condus organizația începând cu anul 1992, domnii: Gheorghe Bădescu, Adrian Crivii, Mihail Bojincă, Adrian Vascu, Filip Stoica, Daniel Manațe, Dana Ababei, Sorin Petre, actualul președinte - Radu Timbuș și viitorul președinte - Adrian Popa Bochiș. Domnii Ion Anghel și Marian Petre nu au fost prezenți, dar mandatele lor au fost evocate în scurt metrajul REPERE, ce a surprins momente importante din istoria ANEVAR.

În 8 septembrie, la Teatrul Național din București, am fost gazdele spectacolului cu denumi-rea încărcată de semnificație: “Mă-ntoarce Timpul”, susținut de trupa TVA - Trupa cu Valoare Adăugată (Teo Boar, Vlady Cnejevici, Dorin Andone și Adrian Vascu) și invitații spe-ciali: Horațiu Mălăele, Mircea Baniciu, Emy Drăgoi & Jazz Hot Club și Mihaela Gînju.

A doua zi, Președintele ANEVAR, Radu Timbuș, în deschidere, a dat cuvântul invitaților noștri și a dat startul prezentărilor cu teme profesionale, menționând că va păstra tonul optimist în care s-a încheiat seara precedentă. “Eu reprezint prezentul, iar astăzi voi da cuvântul celor care au condus organizația, celor care au dus pe umeri responsabilitatea imaginii pozitive a Asociației și a respectului față de profesia de evaluator. Tot ce există astăzi li se datorează și le mulțumim.”

Primul invitat care a luat cuvântul a fost dl. Gheorghe Ialomițianu, președinte UPLR, fost ministru de finanțe: “ANEVAR este una dintre cele mai importante organizații din România care a deschis drumul profesiilor liberale. Vă felicit pentru activitatea profesională în interesul public, în decursul celor 30 de ani, dar mai ales în ultima perioadă, afectată de criză, când v-ați adaptat rapid la noile condiții.”

Cristina Tănase, Șef Serviciu - Serviciul Profesii Juridice Conexe din cadrul Ministerului Justiției: “Aș dori să vă mulțumesc pentru deschiderea manifestată permanent în dialogul cu instituția noastră. Un obiectiv permanent al Ministerului Justiției este actualizarea legislației din domeniul de competență, iar în ceea ce privește activitatea de expertiză tehnică judiciară, este înscris în programul anual de lucru un demers legislativ de amendare a Ordonanței 2/2000 privind expertiza tehnică judiciară, urmărindu-se actualizarea principiilor în acord cu realitățile societății moderne.”

Dan Manolescu, președinte Camera Consultanților Fiscali, Prim-vicepreședinte UPLR: “Ministerul Justiției are în proiect doar modificarea Ordonanței 2, dar cred că ar trebui să avem un obiectiv mai amplu, acela de a rescrie Ordonanța 2, cred că este nevoie de o reașezare completă a acestei legislații în ceea ce privește expertiza. …Consider că trebuie să ținem aproape și să ne coordonăm acțiunile în toată această perioadă, așa cum am făcut-o și în trecut.”

Emilia Iordache, Director General Adjunct, Direcția generală de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor: “Am colaborat foarte bine de-a lungul timpului cu corpul dvs. profesional, pe mai multe paliere. …Suntem într-un proces de evaluare și de consolidare a bazelor, de așa natură încât, să găsim un sistem unitar, o bază unitară. Sper să ajungem cât mai repede la această țintă și să avem o bază comună. Fie că sunt instituții ale statului, fie că sunt organisme independente sau de altă natură sau de alte profesii, să avem o bază agregată și să putem să ne raportăm la aceleași valori. (…) Consider că putem colabora în continuare și chiar invit reprezentații dvs. la dialog, tocmai pentru a găsi soluții comune cu alte instituții și cu dvs.”

Un moment special a fost dedicat memoriei domnului ec. dr. Sorin V. Stan, colegul și mentorul multor evaluatori, coordonatorul Institutului de cercetare IROVAL.

Prezentările care au urmat au fost:

Reguli de elaborare a Studiilor de piață prevăzute la art. 111 din Codul Fiscal - RADU CĂLIN TIMBUȘ – Președinte ANEVAR | Director EVAL TRANSILVANIA CONSULTING S.R.L.

Dl. Președinte a trecut în revistă cuprinsul documentului, a prezentat unele propuneri și observații deja primite și a atras atenția asupra punctelor vulnerabile ale acestei abordări din Codul fiscal, care încearcă să acrediteze ideea posibilității cuprinderii într-un document a valorilor de piață a tuturor imobilelelor de pe raza unei unități administrativ teritoriale. Acest fapt este imposibil în realitate, întrucât, pe de o parte în studiile de piață vor fi cuprinse numai valorile proprietăților despre care există informații, deci nu vor fi cuprinse informații despre proprietățile care nu s-au tranzacționat, iar pe de altă parte nu conțin valori de piață individuale ale fiecărui bun imobil dintr-o arie geografică. Aceasta ar presupune evaluarea fiecărei proprietăți conform Standardelor de evaluare, or nu se pune problema unor evaluări, ci doar a unei consemnări de valori minime pentru fiecare tip și subtip de proprietate identificate în informațiile colectate de evaluatorii autorizați.

Viitorul profesiei - perspective internaționale - Dr. ADRIAN CRIVII – Președinte ANEVAR 2002-2003 | Președinte executiv WAVO | CEO Darian DRS

Implementarea soluțiilor de IT sau tehnologia în sprijinul membrilor - ADRIAN POPA BOCHIȘ - Prim - vicepreședinte ANEVAR | Senior Partner, COO Darian DRS S.A.

Tot în prima parte, a intervenit pentru unele precizări, dl. Adrian Vascu, președinte ANEVAR pe parcursul a două mandate: “Este neclar ce înseamnă Grila Notarilor. Suntem într-o mare eroare, ca țară, ca societate, ca indivizi. Noi credem că acest document este un panaceu în care niște oameni pot să pună niște valori pe care, ulterior, niște funcționari, cu ușurință, le pot folosi pentru a estima anumite valori individuale. S-a plecat de la această premisă și de aici este întreaga tevatură. Eu mai spun o dată și cred că sunt în asentimentul tuturor. Acest document este o falsă cale. (…) Sunt convins că Grila Notarilor nu poate fi o soluție, în acest sens. Din motive absolut obiective.”

În partea a doua, Președintele ANEVAR, Radu Timbuș, i-a invitat pe scenă pe cei care au condus Asociația toți acești 30 de ani și pe viitorul președinte. Discursurile acestora au fost despre ce s-a realizat și despre ce urmează, despre independență, profesionalism, etică, excelență, dar și despre provocări și viitor.
 
Evenimentul nostru a rescris și a scris istoria în același timp, pe măsură ce se desfășura. A fost o veritabilă călătorie în timp, trecut-prezent-viitor, pe care am urmat-o cu toții cu sen-timentul unui mare privilegiu, de a fi în aceeași sală cu cei care au trăit istoria celor 30 de ani.

Discursurile președinților prezenți vor fi extrase din înregistrarea video și publicate pe pag-inile noastre de Social Media, astfel încât toți colegii noștri, dar și cei din afara profesiei, interesați de istoria ANEVAR, vor avea acces la acestea.
Premiile acordate în cadrul celei de-a 7-a ediții a Galei Premiilor ANEVAR au fost:

Premiul ”Alexandru Gheorghiu” – Irina Bene, cercetător IROVAL 2007 - prezent, lector ANEVAR, EI, EPI, coordonator al activității IROVAL

Premiul pentru o carieră de valoare – Rodica HĂȘMĂȘAN - și-a început activitatea în ANEVAR cu peste 25 de ani în urmă făcând parte din echipa adminstrativă a centrului terito-rial Cluj, membru în Consiliul Director ANEVAR 2018-2020, membru în Comisia de etică și disciplină ANEVAR 2004, 2006-2007, 2008, 2010-2011, 2012-2016, 2021-prezent, lector ANEVAR, MAA, REV, EBM, EI, EPI, VE

Premiul pentru sprijinirea profesiei de evaluator

 • domnului Radu Gheorghe MARDARI – Șef Birou Administrativ Sud-Vest Oltenia ANEVAR 2002-2013, EI, EPI, EBM, a desfășurat o activitate prodigioasă de dezvoltare a profesiei de evaluator și a Biroului Zonal în Sud Vestul țării.
 • domnului Radu CÂRCEIE - reprezentant zonal în Consiliul Director zona 5, 2004-2005, EBM, EI, EPI, EIF, VE. Activitatea domnului Radu Cârceie s-a concretizat în consolidarea ANEVAR în Timișoara și județele care aparțin acestui birou zonal.

Premiul special ”Sorin V. Stan” – Ion ANGHEL – Preşedinte ANEVAR 2006-2007, lec-tor ANEVAR, MAA, REV, EBM, EI, EPI, VE – pentru implicarea constantă și continuă în organizarea și buna desfășurare a Conferinței ”Evaluarea pentru piaţa de capital din România” care are o vechime de 20 de ani.

Evenimentul s-a încheiat cu o fotografie de grup, a tuturor celor prezenți pe scenă și în sală, fotografie ce simbolizează și demonstrează unitatea și coeziunea membrilor Asociației.

La mulți ani, Evaluatori din România!


Conferința “Teme actuale în evaluare” - 18 iunie 2022, Eforie Nord

Conferința intitulată “Teme actuale în evaluare” a avut loc la Eforie Nord, în data de 18 iunie a.c.

În deschiderea primei părți, Adrian Vascu - Președinte ANEVAR 2014-2015 & Senior Partner Veridio, a atins în speech-ul său subiecte precum: care este gradul de informare a reprezentanților autorităților publice în ceea ce privește activitatea evaluatorilor și ce presupune munca lor, impozitarea clădirilor și a proprietăților în noul context, precum și o analiză despre ce anume ar trebui urmărit în cadrul verificării rapoartelor de evaluare: procesul sau rezultatul.
Alte teme de interes și de actualitate pentru profesie au fost lansate spre analiză.

Radu Hanga - Preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti a adus în atenția auditoriului legătura care există între Bursa de Valori și valorile comune și evaluarea.

Cosmin Nicula – Vicepreședinte al Curții de Conturi a României a descris activitatea instituției pe care o reprezintă și a deschis calea unei colaborări cu ANEVAR pe direcțiile comune, pentru o cunoaștere reciprocă eficientă.

Moderatorul primei părți a fost Daniel Manațe - Preşedinte ANEVAR 2016-2017.

Partea a doua a debutat cu prezentarea “Evaluarea clădirilor verzi”. Dana Ababei – Preşedinte ANEVAR 2018-2019 & Director general CMF CONSULTING a enumerat principalele aspecte ce trebuie avute în vedere când se evaluează o clădire cu caracteristici din sfera celor “verzi”.

Președintele în exercițiu al ANEVAR, Radu Timbuș, Director științific al EVAL TRANSILVANIA CONSULTING SRL, a evidențiat importanța inspecției în cazul evaluării și reevaluării  bunurilor în scopul garantării împrumutului, punând accent pe aportul deosebit al evaluatorului inspector.

Iar în final, Ioan Bercu – Lector ANEVAR & Director General NEOCONSULT VALUATION, a vorbit despre așa numitele “Provocări acronime”, incluzând în prezentarea sa noile obligații ce le revin evaluatorilor conform legii 129/2019, cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Prezentarea sa face parte din acțiunile de informare inițiate de ANEVAR pentru membrii săi, privitor la activitatea ONPCSB.

Moderatorul părții adoua a fost Filip Stoica, Președinte ANEVAR 2010-2011 & Director ELF EXPERT SRL.

Mulțumim tuturor participanților care s-au înscris la evenimentul nostru la sală!

Sperăm ca invitații și temele propuse să fi adus plus valoare celor care ne-au urmărit pe parcursul acestei zile.


Conferinţa „Evaluarea pentru piaţa de capital din România” - 19 mai 2022, ASE București - Aula Magna

În data de 19 mai am organizat cea de-a XX-a ediție a Conferinței Evaluarea pentru piața de capital din România. Evenimentul a avut loc în Aula Magna a ASE București. Temele abordate și invitații noștri au asigurat reușita celor două sesiuni de dezbateri concentrate în jurul unor subiecte actuale precum: incertitudinea în evaluare, contextul macroeconomic, evaluarea companiilor în condițiile create recent de criza medicală și de cea a conflictului armat din proximitatea țării, dar și alte provocări cu care ne confruntăm în exercitarea profesiei.

Președintele ANEVAR, Radu TIMBUȘ, a deschis prima sesiune evidențiind aniversarea celor XX de ediții ale acestui eveniment, aniversare care coincide cu cea a 30 de ani de existență a ANEVAR. Dl. Radu TIMBUȘ a dat apoi cuvântul invitatului nostru: Ștefan POMPI MUSGOCIU – Specialist Business Development & Public Affairs Bursa de Valori București și a moderat discuțiile din prima parte a conferinței.

Dr. Andrei RĂDULESCU – Director Analiză Macroeconomică Banca Transilvania a fost primul speaker. Prezentarea sa – Economia României rezistentă la șocuri  a evidențiat unele măsuri adoptate de economiile afectate de conflictul armat din Ucraina: „Evenimentele din Ucraina vor determina persistența presiunilor inflaționiste și intensificarea distorsiunilor din sfera lanțurilor mondiale de producție. În acest context, băncile centrale vor continua să normalizeze politica monetară (în SUA FED a semnalat o abordare mai agresivă pe termen scurt). Intensificarea percepției de risc investițional ar putea însă determina băncile centrale să recalibreze așteptările de politică monetară în vară. Per ansamblu, costurile reale de finanțare se vor menține reduse/accesibile, iar Guvernele au semnalat implementarea de măsuri pentru contracararea suprapunerii șocurilor din sfera ofertei și consecințelor evenimentelor din Ucraina.”

Răzvan POPP – Șef Serviciu – Serviciul transparență și raportări emitenți în cadrul ASF a transmis mesajul instituției pe care o reprezintă: „Ne exprimăm aprecierea pentru profesia de evaluator și vă dorim succes în activitate.”

Expunerea dlui. Ionuț Cosmin LUNGU - Specialist Piețe Reglementate în cadrul ASF s-a intitulat: Prezentarea fidelă a valorii activelor financiare și nefinanciare în cadrul raportărilor periodice ale emitenţilor de valori mobiliare de pe piața reglementată, prin utilizarea rapoartelor de evaluare întocmite de către evaluatori autorizați ANEVAR.

Mihai CĂRUNTU – Senior Analist - Corporate Finance BRD-Groupe Societe Generale, câștigătorul unui premiu acordat în cardul Galei Premiilor ANEVAR pentru cel mai bun lector, a vorbit despre Provocările actuale în evaluarea companiilor listate: „Presat de inflație, randamentul mediu la maturitate agregat al  obligațiunilor la nivel global s-a înscris într-un trend ascendent începând din 2021, reflectându-se într-o ajustare a prețurilor instrumentelor cu venit fix.”

Alexandra Raluca STOICA – Manager PricewaterhouseCoopers Management Consultants, a încheiat prima parte a conferinței cu rezultatele Studiului referitor la multiplii de evaluare ai companiilor listate la BVB, aflat la cea de-a 5-a ediție. Conform autorilor, studiul reprezintă un instrument valoros, util pentru analiza performanțelor companiilor listate/nelistate la BVB, pentru investitori și pentru evaluatori.

Ion ANGHEL – Preşedinte ANEVAR 2006-2007 | Prof. univ. dr. ASE Bucureşti Departament Analiză şi Evaluare Economico-Financiară, gazda evenimentului, speaker și moderatorul dezbaterilor din sesiunea a doua, a amintit prima ediție a acestei conferințe, care a avut loc în urmă cu 20 de ani, la ASE, într-o sală mică, cu câțiva participanți: „A fost un sâmbure care a dăinuit 20 de ani. Domnul Gheorghe Bădescu și profesorul Gheorghiu au avut o contribuție importantă la nașterea acestui eveniment.” Prezentarea sa a subliniat faptul că incertitudinea a existat mereu, în diverse forme și nu reprezintă neapărat o caracteristică a acestor vremuri. Titlul prezentării este: Incertitudinea în evaluare. Ce este și de ce este importantă.

Dan PAUL – Președinte Asociația Brokerilor a prezentat câteva exemple de Evaluare a acțiunilor în piața de capital și amintit că gradul de incertitudine poate fi scăzut dacă fiecare acționează cu responsabilitate și transparent, subiectivismul fiind o caracteristică general acceptată: „Bursa este ca o pictură pe care o privim cu toții, dar vedem lucruri diferite în ea.”

Daniel MANAŢE – Preşedinte ANEVAR 2016-2017 & Președinte al Comisiei de Etică și Disciplină ANEVAR, și-a intitulat prezentarea: Evaluarea sub semnul incertitudinii. Poate fi ordine în haos?. Din cuprinsul expunerii sale: „Abordarea modernă a Incertitudinii în evaluare ia în calcul un factor suplimentar de incertitudine: acțiunile unor firme care concurează în industrii dominate de goana pentru inovare, caracterizate de flexibilitate ridicată a managerilor. Prin acțiunile lor impredictibile dau naștere unor perturbații majore în modelele uzuale de business.”

Evenimentul s-a încheiat cu o dezbatere cu tema: ”Estimarea valorii companiilor în condițiile actuale” Participanți: Ștefan POMPI MUSGOCIU – Specialist Business Development & Public Affairs Bursa de Valori București Dan PAUL – Președinte Asociația Brokerilor Daniel MANAŢE – Preşedinte ANEVAR 2016-2017.

Vă mulțumim pentru prezența în sală!


Conferința națională a ANEVAR - online, 30 martie 2022

Conferința națională a ANEVAR, din 30 martie 2022, a avut pe ordinea de zi următoarele (aceasta fiind completată cu revocarea auditorului și numirea unui nou auditor):

 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2020-2021
 • Prezentarea și aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2021
 • Prezentarea raportului de audit pentru situaţiile financiare ale anului  2021
 • Raportul de activitate al Comisiei de etică și disciplină pentru anul 2021
 • Prezentarea și aprobarea programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2022-2023
 • Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
 • Diverse

Președintele ANEVAR, Radu Timbuș, a deschis lucrările conferinței asigurând participanții de principala direcție a strategiei mandatului său: continuitatea.

Sorin Petre, președinte ANEVAR 2020-2021, a continuat cu prezentarea activității Consiliului director ANEVAR pentru perioada mandatului său și a situațiilor financiare pentru anul 2021. Acesta a mulțumit membrilor Consiliului director care l-au secondat în cea mai atipică perioadă din viața Asociației - caracterizată de incertitudine și adaptarea rapidă la noile condiții impuse de criza Covid - dar și autorităților, membrilor ANEVAR și beneficiarilor rapoartelor de evaluare.

Radu Timbuș, președintele în exercițiu al Asociației, a prezentat Programul de activitate pentru perioada 2022-2023. „Promovarea Standardelor de evaluare a bunurilor, atragerea tinerilor în profesie, continuitatea inițiativelor interne, sprijinul activităților Comisiilor de Monitorizare și a celei de Etică și Disciplină, diversificarea temelor conferințelor profesionale, activitatea Fundației Apreciază viața!, toate acestea sunt puncte de reper ale strategiei conducerii actuale. De asemenea, așteptăm în permanență propuneri din Filiale pentru îmbunătățirea activității Asociației sau pentru acțiuni prin care să evidențiem celebrarea celor 30 de ani de existență a ANEVAR”, a concluzionat președintele ANEVAR.

Sarcina prezentării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 a revenit Trezorieului ANEVAR,  Mădălin Moraru.

Președintele Comisiei de pregătire profesională, Adrian Vascu, a prezentat într-un ton optimist schimbările din domeniul cursurilor de pregătire profesională inițială și strategia pentru seminarele și conferințele ce vor urma, subliniind necesitatea păstrării celor învățate în pandemie și a valorificării lor la maximum, în continuare.

Viitorul președinte ANEVAR, Adrian Popa Bochiș, a menționat câteva idei cu privire la viziunea sa asupra activității Asociației: o uniformizare a examenului de finalizare a stagiaturii, profilaxie în zona de eventuale greșeli profesionale prin publicarea unor spețe din dosarele soluționate în cadrul Comisiei de Etică și Disciplină, fluidizarea activității Comisiei de Verificare și Monitorizare și a îndemnat la o abordare pozitivă a provocărilor ce apar în permanență.

Au mai luat cuvântul: Mihail Bojincă, președintele CED și președinte ANEVAR 2004-2005, Filip Stoica, președinte ANEVAR 2010-2011, Daniel Manațe, președinte ANEVAR 2016-2017, Monica Vușcan, membru Filiala Nord-Vest.

Au fost atinse toate punctele de pe ordinea de zi, delegații convocați votând electronic pentru fiecare în parte, conform procedurii.

Mulțumim membrilor ANEVAR care au participat la Adunările generale ale Filialelor ce au precedat Conferința națională și delegaților prezenți la Conferința națională pentru suportul acordat bunei desfășurări a activității noastre.


Conferința „Evaluarea pentru raportare financiară si pentru impozitare” – 24 februarie 2022

Conferința „Evaluarea pentru raportare financiară si pentru impozitare”, aflată la cea de-a 15-a ediție, s-a desfășurat online, într-un format nou: În deschidere au luat cuvântul doi reprezentanți ai autorităților de stat: Constantin-Ilie APRODU - Vicepreședinte Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Cosmin NICULA – Vicepreședinte Curtea de Conturi a României. Aceștia, împreună cu Radu Timbuș, Președinte ANEVAR, au discutat despre principalii piloni ai colaborării dintre cele trei instituții. „Urmărim împreună provocările comune, cu scopul de a anticipa și rezolva, și a nu le permite să se transforme în probleme. Acest lucru este posibil numai prin continuarea colaborării cu toți partenerii noștri”, a fost mesajul Președintelui ANEVAR, Radu Timbuș.

A urmat o parte cu prezentări pe teme specifice acestor tipuri de evaluare, dar și despre noutățile ediției 2022 a Standardelor de evaluare a bunurilor, ale următorilor speakeri:

 • Dana ABABEI – Preşedinte ANEVAR 2018-2019 | Director general CMF CONSULTING S.A.
 • Sorin PETRE - Președinte ANEVAR 2020-2021| Partner PricewaterhouseCoopers
 • Rodica HĂȘMĂȘAN - Membru al Comisiei de Etică a ANEVAR | Partener Veridio S.R.L.
 • Ileana GUŢU - Membru al Comisiei de Verificare și Monitorizare a ANEVAR | Partener Asociat EY

În calitatea sa de organizație ce deservește interesul public și având în vedere  recentele angajamentele asumate de România la Bruxelles prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ANEVAR a organizat, în partea a doua a conferinței, o dezbatere cu privire la provocările din PNRR cu referire la capitolul dedicat impozitării proprietăților: PNRR – Perspectiva evaluatorilor autorizați.

La dezbaterea  moderată de Adrian Vascu – Președinte 2014-2015 ANEVAR | Senior Partner Veridio S.R.L., au participat:

 • Radu TIMBUȘ – Președinte ANEVAR | Director EVAL TRANSILVANIA CONSULTING S.R.L.
 • Adrian VASCU – Preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională | Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L.
 • Adrian POPA BOCHIȘ - Prim-vicepreședinte ANEVAR | Senior Partner, COO Darian DRS S.A.
 • Anuţa STAN - Director General FAIRVALUE CONSULTING S.R.L.
 • Sorana Adina CRIȘAN - Preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de standarde ANEVAR | Senior Manager Departament Evaluare KPMG Advisory

Pentru a materializa statutul asociației de utilitate publică, ne implicăm cu resursele și cunoștințele noastre profesionale în a identifica soluții concrete și corecte. Dorim ca de la noi să plece doar rezultate pozitive și să ajutăm la parcurgerea unor pași care să aibă sens pentru România, astfel încât PNRR să nu se blocheze, ci să poată fi pus în aplicare în termenele angajamentelor”, a subliniat Adrian Vascu.

Discuțiile au conturat câteva direcții ce urmează să fie analizate și apoi înaintate autorităților sub forma unor propuneri.


Conferința națională – decembrie 2021

Conferința națională, ce a avut loc online în data de 15 decembrie 2021 a desemnat membrii Consiliului director ANEVAR pentru următorii doi ani și Prim-vicepreședintele Asociației. Board-ul va fi condus de dl Radu Călin Timbuș, Președintele ales în urmă cu doi ani, cel care l-a înlocuit pe Sorin Petre, Președinte ANEVAR 2020-2021.

Totodată, colecția Standardelor de evaluare a bunurilor a fost aprobată și adoptată în cadrul Conferinței naționale, noul set de standarde urmând să intre în vigoare la data de 31 decembrie 2021.

Președintele ANEVAR, Sorin Petre a prezidat lucrările conferinței, coordonând cele trei runde de sesiuni de votare. Acesta a dat cuvântul atât foștilor președinți ai Asociației, cât și delegaților care au reprezentat membrii ANEVAR de pe întreg teritoriul țării. „Am traversat doi ani neașteptați și atipici, dar care au dovedit forța Asociației de a se alinia la nou și de a se adapta rapid la condiții de activitate ieșite din tiparele cu care eram obișnuiți. Vom continua să răspundem solicitărilor interne sau sosite din afara organizației, să educăm membrii pentru a se manifesta exemplar pe piața autohtonă, produsul evaluărilor fiind indispensabil în economia de piață dar și pentru administrația locală. Mulțumesc membrilor Consiliului director care au făcut posibile toate acestea, colegilor, staff-ului și tuturor colaboratorilor”, au fost cuvintele sale, cu care a încheiat ultimul eveniment din acest an.

Radu Timbuș, Președinte 2022-2023 a declarat: „Dialogul și pregătirea profesională temeinică vor fi principalele instrumente care vor guverna activitatea noastră viitoare. Concluziile livrate de Comisia de Etică și Disciplină și de Departamentul de Monitorizare vor trebui fructificate pentru a identifica astfel zonele cu probleme și pentru a ne oferi indicii despre direcția în care este necesar să acționăm cu măsuri corective. Reclama ideală pentru profesie este reprezentată, fără discuție, de rapoarte de evaluare de calitate și de comportamentul etic al membrilor noștri. Să fim vigilenți asupra a tot ceea ce poate umbri realizările tuturor celor care au adus Asociația la nivelul de astăzi”.

Componența noului Consiliu director, pentru anii 2022-2023 este următoarea:

 • Dl. Timbuș Radu Călin – președinte;
 • Dl. Petre Sorin Adrian – fost președinte;
 • Dl. Popa Bochiș Adrian Ioan - prim-vicepreşedinte;
 • Dl. Vascu Adrian - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională;
 • Dna. Crișan Sorana Adina - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de standarde;
 • Dl. Ruse Bogdan Ruse -  vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de evidenţă a membrilor;
 • Dl. Vîță Gheorghe -  vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de verificare şi monitorizare;
 • Dl. Ivănescu Dan - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de relaţii interne şi internaţionale;
 • Dna. Grigorescu Cristina -  vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei juridice;
 • Dl. Dumitru Dumitriu Cristian -  secretar general;
 • Dl.  Moraru Mădălin  -  trezorier.

Conform art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, mandatul membrilor Consiliului director este de 2 ani, cu începere de la data Conferinței naționale în care aceștia au fost aleși.


Adunările generale ale Filialelor ANEVAR - 8-18 noiembrie 2021

Adunările generale ale Filialelor ANEVAR s-au încheiat, urmând ca delegații aleși în cadrul procesului de votare organizat în fiecare filială să participe la Conferința națională din data de 15 decembrie, organizată în sistem online. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele:

 • Alegerea Vicepreședintelui Filialei
 • Alegerea Consiliului Filialei
 • Aprobarea Listei delegaților la Conferința națională din 15 decembrie 2021
 • Prezentarea Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2022
 • Diverse

Președintele ANEVAR, Sorin Petre, a detaliat modificările ediției 2022 a Standardelor de evaluare a bunurilor, aflată acum în pagina de transparență decizională - https://www.anevar.ro/p/transparenta-decizionala, a prezentat ultimele direcții strategice ale Asociației, precum domeniul expertizei judiciare sau facilitarea accesului membrilor la baze de date ale altor instituții pentru o activitate în condiții mai bune de transparentizare a informațiilor ș.a. De asemenea, a îndemnat membrii ANEVAR să analizeze noua formă a Standardelor de evaluare a bunurilor și să transmită observațiile lor până la începutul lunii decembrie, pentru a putea fi preluate de Comisia științifică și de standarde și prezentate în cadrul Conferinței naționale.

Prim-vicepreședintele ANEVAR, Radu Timbuș a răspuns întrebărilor participanților subliniind în permanență faptul că tot ceea ce întreprinde Asociația sunt „obiective de realizat împreună și pentru noi”, iar experiența celor aflați de mulți ani în profesie și sprijinul acestora pentru cei care debutează, „sunt primite la rândul lor și trebuie transmise mai departe”.

Problemele ridicate de colegii din filiale, la momentul Diverse, unele dintre acestea deja cunoscute, altele mai recente, au fost ascultate cu atenție, majoritatea fiind semnalate ca fiind deja pe agenda Consiliului director. Iar cele cu titlul de noutate au fost preluate cu această ocazie pentru a fi supuse discuțiilor și analizei în cadrul următoarelor ședințe.

Vă amintim că Adunările generale ale celor 8 filiale ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România au fost găzduite online cu ajutorul platformei ZOOM, după cum urmează:

 • FILIALA NORD -VEST: 8 noiembrie 2021, ora 09:00.
 • FILIALA SUD-VEST: 9 noiembrie 2021, ora 09:00.
 • FILIALA VEST: 10 noiembrie 2021, ora 09:00
 • FILIALA SUD-EST: 11 noiembrie 2021, ora 09:00.
 • FILIALA  SUD: 15 noiembrie 2021, ora 09:00.
 • FILIALA NORD-EST: 16 noiembrie 2021, ora 09:00.
 • FILIALA CENTRU: 17 noiembrie 2021, ora 09:00.
 • FILIALA BUCUREȘTI: 18 noiembrie 2021, ora 09:00.

Reprezentanții Consiliului director mulțumesc tuturor membrilor ANEVAR prezenți la Adunările generale din această toamnă pentru implicare, susținere și unitate.

Revenim în curând cu informații despre cadrul legal în care se va organiza Conferința națională și cu lista punctelor de pe ordinea de zi din data de 15 decembrie.


Conferința „Evaluarea terenurilor agricole – Teme actuale” – 28 octombrie 2021

Conferința „Evaluarea terenurilor agricole – Teme actuale”, din 28 octombrie, a fost moderată de Radu Timbuș, Prim-vicepreședinte ANEVAR | Director Evaltransilvania. Acesta a subliniat, în deschidere, că studiile de caz cu rezolvare asumată pot fi urmărite în cadrul acestui tip de conferințe în care sunt invitați evaluatori care își asumă cu curaj opiniile.

Speakerii care au răspuns invitației noastre au fost următorii:

 • Mihail BOJINCĂ – Președinte ANEVAR 2004-2005 | Membru în Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR
 • Cristian DEMETRESCU – Lector ANEVAR  |  Director ROMNIVAL S.R.L.
 • Svetlana ALBU – Profesor Universitatea Tehnică din Moldova | Șef departament inginerie, drept și evaluare imobiliară
 • Olga BUZU – Șef Serviciu Evaluarea Bunurilor imobile Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru, Republica Moldova
 • Silviu DINU – Senior Manager PricewaterhouseCoopers Romania
 • Daniel PREDA – Președinte Filiala Sud-Vest

Conferința a debutat cu prezentarea „Contravaloarea lipsei de folosință" a unei servituți de trecere. Daniel Preda, Președinte al Filialei ANEVAR Sud-Vest, a abordat tema evaluării unui caz particular de terenuri, și anume, terenurile grevate de o sarcină - servitutea de trecere - referindu-se la estimarea contravalorii lipsei de folosință a acestora, considerând că aceste terenuri pot fi tratate de evaluatori asemenea terenurilor în surplus. A propus estimarea chiriei de piaţă a acestor terenuri printr-un proces invers metodei capitalizării directe, exemplificând situațiile în care, în practică, se pot întâlni cazuri de parcele de teren ce includ teren în exces au în surplus, în diferite forme și cum pot fi abordate aceste particularități din punctul de vedere al evaluatorului.

Vânzarea terenurilor agricole „nimic mai simplu”? este titlul prezentării dlui Mihail Bojincă, Președinte ANEVAR 2004-2005 | Președinte al Comisiei de Etică și Disciplină ANEVAR. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului a fost analizată din trei perspective: cea a elementelor care influențează analiza de piață, cea a elementelor speciale introduse prin Legea 175/2020 și cea a procedurilor administrative care pot influența valoarea de piață a acestor terenuri.

Svetlana Albu, Profesor la Universitatea Tehnică din Moldova | Șef departament inginerie, drept și evaluare imobiliară, a supus atenției membrilor noștri tema: Importanța analizei drepturilor de proprietate și estimarea valorii investiționale (speciale). Practica în domeniul evaluării, în ultimii ani, susține Svetlana Albu, a comportat o modificare a viziunii asupra obiectului evaluării: a fost schimbat accentul de pe „proprietatea imobiliară” spre „drepturile asupra proprietății imobiliare”. Aceasta a exemplificat cu un studiu de caz în care obiectul evaluării este reprezentat de un lot de teren ce avea anterior destinație agricolă, iar la data evaluării destinația fiind modificată pentru exploatări miniere.

Silviu Dinu, Senior Manager PricewaterhouseCoopers Romania, a abordat specificul evaluării silozurilor, utilizând abordarea în evaluare cea mai adecvată pentru evaluarea unui PGA – abordarea prin venit (Analiza DCF-Fluxuri de numerar actualizate), prezentând și o speță, respectiv evaluarea a patru tipuri de silozuri: Silozul mediu de teritoriu, Silozul mic de tranzit, Micro silozul de tranzit și Terminalul de cereale.

Olga Buzu, Șef Serviciu Evaluarea Bunurilor Imobile Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru din Republica Moldova a vorbit despre specificul Evaluării proprietăților imobiliare cu destinație agricolă și aspecte generale privind cadastrul în țara sa.

Evaluarea terenurilor agricole din zona de influență a localităților urbane a fost tema propusă de dl. Cristian Demetrescu, Lector ANEVAR | Director ROMNIVAL S.R.L., celor care au audiat conferința noastră.

Evenimentul a adus în prim plan situații particulare din practică, exemplificate cu studii de caz, element extrem de important pentru aprofundarea cunoștințelor membrilor Asociației. Schimbul de experiență realizat prin intermediul acestor conferințe profesionale constituie mare parte din pregătirea profesională continuă de bază a practicienilor din evaluare.


Eveniment profesional internațional:  Conferința „Evaluarea activelor – o perspectivă globală în condițiile actuale”

În data de 9 septembrie, zi în care evaluatorii din România sărbătoresc în fiecare an profesia, ANEVAR și WAVO (World Association of Valuation Organisations) au organizat online o conferință cu participare internațională, intitulată „Evaluarea activelor – o perspectivă globală în condițiile actuale”.

Sorin Petre - președinte ANEVAR și Partner în cadrul companiei PricewaterhouseCoopers Romania, Adrian Crivii - viitor președinte WAVO, președinte ANEVAR în perioada 2002-2003 și CEO Darian DRS, dar și actualul președinte WAVO, Edward Au, au transmis mesaje ce descriu principalele tendințe în dezvoltarea profesiei la nivel internațional.

Astfel, președintele ANEVAR, Sorin Petre, a deschis evenimentul cu o prezentare a acestuia, subliniind importanța subiectelor atât practice, cât și teoretice din sfera profesiei de evaluator . „Consider că cererea de servicii de evaluare este în creștere, judecata profesională specifică acestor servicii trebuie realizată de oameni pregătiți profesional și capabili să estimeze o valoare bine argumentată”, a încheiat Sorin Petre.

Adrian Crivii, viitorul președinte WAVO și președinte ANEVAR 2003-2004, a moderat lucrările conferinței alături de Sorin Petre și a susținut o prezentare despre viitorul și provocările profesiei în contextul digitalizării accelerate. Acesta a concluzionat: „Beneficiile utilizării computerului și a bazelor de date vs. Internet of Things - IoT (muncă pe platforme online) și a procedurilor caracteristice muncii Just in time sunt: fără patrimoniu, fără timp pierdut, fără întârzieri, fără eșecuri. Acest tip de muncă duce la apariția următoarei triade: Inteligența artificială – AVM - Big Data, iar evaluatorii trebuie să se adapteze și să își dezvolte abilitățile cerute de schimbare pentru că viitorul nu va fi unul liniar, dar va fi în permanentă schimbare” .

Actualul președinte WAVO a menționat strânsa colaborare dintre WAVO și IVSC în vederea promovării Standardelor Internaționale de Evaluare și organizarea unor cursuri comune de pregătire profesională continuă. „Nu contează cât de mult realizăm singuri, niciodată nu va fi suficient ce realizăm de unii singuri într-o lume guvernată de informații. Schimbul de idei și cunoștințe, favorizat de evenimente de acest tip, reprezintă un câștig pentru cei care ne urmăresc, iar conferința și prezentările invitaților noștri de astăzi vor fi transmise în toată lumea”, a declarat în deschidere Edward Au.

Speakerii invitați să ne împărtășească din experiența lor au fost:

 • Joseph HO – Managing Director LCH (Asia-Pacific) Surveyors Limited – Incertitudinea în evaluare

 • Reiner LUX – Board Member WAVO | General Manager HypZert GmbH – Model de scor pentru criteriile de sustenabilitate

 • Francis NG – Principal Consultant of Lawson David and Sung Surveyors Ltd (Hong Kong) - Motive pentru o pia ță imobiliară vibrantă în perioada riscurilor epidemice

 • Prof. Aart HORDIJK – Phd (Retired), MRICS - Evaluarea prudentă a proprietății:
  Cum să implementăm noua definiție din Basel III?

 • Terry R. DUNKIN – MAI, SRA, President of International Relations Committee of the Appraisal Institute | President of the Appraisal Institute 2007 | Principal of Dunkin Real Estate Advisors: Stephen D. ROACH – MAI, SRA, AI-GRS, CDEI, Vice chair of the Education Committee | Principal Member of the Real Estate Counseling Group of America: Stephen S. WAGNER – MAI, SRA, AI-GRS, Chair of the Appraisal Institute’s Body of Knowledge Committee | President of the Appraisal Institute 2019 | Senior Appraiser Terzo & Bologna, Inc – Codul de etică, Standardele profesionale și Conduita profesională

 • Adrian VASCU – Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L. – Prezentarea sa s-a axat pe două aspecte: business-ul reprezentat de activitatea de evaluare și pe ceea ce reprezintă oamenii în contextul special actual. „Propun să navigăm între provocările aduse de digitalizare, big data etc și ceea ce reprezintă de fapt oamenii. Pandemia ne-a facilitat reflecția asupra ce însemnăm noi în mijlocul acestor schimbări, ne-a demonstrat că tot ceea ce înseamnă tehnologie, business, blockchain, digitalizare, nu mai contează în fața calității vieții omului. Valorizarea oamenilor trebuie să fie acum în prim plan. Oamenii care desfășoară activitatea de evaluare nu vor putea fi înlocuiți niciodată 100% cu softuri și roboți”.

 • Mircea POPA - Director General Adjunct Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Accesul evaluatorilor autorizați la informațiile din baza de date deținută de ANCPI

 • Dana ABABEI – Preşedinte ANEVAR 2018-2019 | Director general CMF CONSULTING S.A. - Evaluarea clădirilor verzi - Aspecte de luat în considerare

 • Andrei BOTIȘ – RICS - Evaluator EPI, EI | Președinte RoGBC (Romania Green Building Council) - Finanțarea clădirilor verzi și creditarea ipotecară a clădirilor verzi în România

Evenimentele profesionale găzduite de ANEVAR sunt liantul care păstrează profesioniștii din domeniu uniți și informați, asigurând în același timp o permanentă evoluție a profesiei, de calitate și puternic ancorată în realitățile economice.