Înscriere la examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar  

Follow-up Evenimente

Educație și evenimente Evenimente Follow-up Evenimente

Conferința “Teme actuale în evaluare” - 18 iunie 2022, Eforie Nord

Conferința intitulată “Teme actuale în evaluare” a avut loc la Eforie Nord, în data de 18 iunie a.c.

În deschiderea primei părți, Adrian Vascu - Președinte ANEVAR 2014-2015 & Senior Partner Veridio, a atins în speech-ul său subiecte precum: care este gradul de informare a reprezentanților autorităților publice în ceea ce privește activitatea evaluatorilor și ce presupune munca lor, impozitarea clădirilor și a proprietăților în noul context, precum și o analiză despre ce anume ar trebui urmărit în cadrul verificării rapoartelor de evaluare: procesul sau rezultatul.
Alte teme de interes și de actualitate pentru profesie au fost lansate spre analiză.

Radu Hanga - Preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti a adus în atenția auditoriului legătura care există între Bursa de Valori și valorile comune și evaluarea.

Cosmin Nicula – Vicepreședinte al Curții de Conturi a României a descris activitatea instituției pe care o reprezintă și a deschis calea unei colaborări cu ANEVAR pe direcțiile comune, pentru o cunoaștere reciprocă eficientă.

Moderatorul primei părți a fost Daniel Manațe - Preşedinte ANEVAR 2016-2017.

Partea a doua a debutat cu prezentarea “Evaluarea clădirilor verzi”. Dana Ababei – Preşedinte ANEVAR 2018-2019 & Director general CMF CONSULTING a enumerat principalele aspecte ce trebuie avute în vedere când se evaluează o clădire cu caracteristici din sfera celor “verzi”.

Președintele în exercițiu al ANEVAR, Radu Timbuș, Director științific al EVAL TRANSILVANIA CONSULTING SRL, a evidențiat importanța inspecției în cazul evaluării și reevaluării  bunurilor în scopul garantării împrumutului, punând accent pe aportul deosebit al evaluatorului inspector.

Iar în final, Ioan Bercu – Lector ANEVAR & Director General NEOCONSULT VALUATION, a vorbit despre așa numitele “Provocări acronime”, incluzând în prezentarea sa noile obligații ce le revin evaluatorilor conform legii 129/2019, cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Prezentarea sa face parte din acțiunile de informare inițiate de ANEVAR pentru membrii săi, privitor la activitatea ONPCSB.

Moderatorul părții adoua a fost Filip Stoica, Președinte ANEVAR 2010-2011 & Director ELF EXPERT SRL.

Mulțumim tuturor participanților care s-au înscris la evenimentul nostru la sală!

Sperăm ca invitații și temele propuse să fi adus plus valoare celor care ne-au urmărit pe parcursul acestei zile.


Conferinţa „Evaluarea pentru piaţa de capital din România” - 19 mai 2022, ASE București - Aula Magna

În data de 19 mai am organizat cea de-a XX-a ediție a Conferinței Evaluarea pentru piața de capital din România. Evenimentul a avut loc în Aula Magna a ASE București. Temele abordate și invitații noștri au asigurat reușita celor două sesiuni de dezbateri concentrate în jurul unor subiecte actuale precum: incertitudinea în evaluare, contextul macroeconomic, evaluarea companiilor în condițiile create recent de criza medicală și de cea a conflictului armat din proximitatea țării, dar și alte provocări cu care ne confruntăm în exercitarea profesiei.

Președintele ANEVAR, Radu TIMBUȘ, a deschis prima sesiune evidențiind aniversarea celor XX de ediții ale acestui eveniment, aniversare care coincide cu cea a 30 de ani de existență a ANEVAR. Dl. Radu TIMBUȘ a dat apoi cuvântul invitatului nostru: Ștefan POMPI MUSGOCIU – Specialist Business Development & Public Affairs Bursa de Valori București și a moderat discuțiile din prima parte a conferinței.

Dr. Andrei RĂDULESCU – Director Analiză Macroeconomică Banca Transilvania a fost primul speaker. Prezentarea sa – Economia României rezistentă la șocuri  a evidențiat unele măsuri adoptate de economiile afectate de conflictul armat din Ucraina: „Evenimentele din Ucraina vor determina persistența presiunilor inflaționiste și intensificarea distorsiunilor din sfera lanțurilor mondiale de producție. În acest context, băncile centrale vor continua să normalizeze politica monetară (în SUA FED a semnalat o abordare mai agresivă pe termen scurt). Intensificarea percepției de risc investițional ar putea însă determina băncile centrale să recalibreze așteptările de politică monetară în vară. Per ansamblu, costurile reale de finanțare se vor menține reduse/accesibile, iar Guvernele au semnalat implementarea de măsuri pentru contracararea suprapunerii șocurilor din sfera ofertei și consecințelor evenimentelor din Ucraina.”

Răzvan POPP – Șef Serviciu – Serviciul transparență și raportări emitenți în cadrul ASF a transmis mesajul instituției pe care o reprezintă: „Ne exprimăm aprecierea pentru profesia de evaluator și vă dorim succes în activitate.”

Expunerea dlui. Ionuț Cosmin LUNGU - Specialist Piețe Reglementate în cadrul ASF s-a intitulat: Prezentarea fidelă a valorii activelor financiare și nefinanciare în cadrul raportărilor periodice ale emitenţilor de valori mobiliare de pe piața reglementată, prin utilizarea rapoartelor de evaluare întocmite de către evaluatori autorizați ANEVAR.

Mihai CĂRUNTU – Senior Analist - Corporate Finance BRD-Groupe Societe Generale, câștigătorul unui premiu acordat în cardul Galei Premiilor ANEVAR pentru cel mai bun lector, a vorbit despre Provocările actuale în evaluarea companiilor listate: „Presat de inflație, randamentul mediu la maturitate agregat al  obligațiunilor la nivel global s-a înscris într-un trend ascendent începând din 2021, reflectându-se într-o ajustare a prețurilor instrumentelor cu venit fix.”

Alexandra Raluca STOICA – Manager PricewaterhouseCoopers Management Consultants, a încheiat prima parte a conferinței cu rezultatele Studiului referitor la multiplii de evaluare ai companiilor listate la BVB, aflat la cea de-a 5-a ediție. Conform autorilor, studiul reprezintă un instrument valoros, util pentru analiza performanțelor companiilor listate/nelistate la BVB, pentru investitori și pentru evaluatori.

Ion ANGHEL – Preşedinte ANEVAR 2006-2007 | Prof. univ. dr. ASE Bucureşti Departament Analiză şi Evaluare Economico-Financiară, gazda evenimentului, speaker și moderatorul dezbaterilor din sesiunea a doua, a amintit prima ediție a acestei conferințe, care a avut loc în urmă cu 20 de ani, la ASE, într-o sală mică, cu câțiva participanți: „A fost un sâmbure care a dăinuit 20 de ani. Domnul Gheorghe Bădescu și profesorul Gheorghiu au avut o contribuție importantă la nașterea acestui eveniment.” Prezentarea sa a subliniat faptul că incertitudinea a existat mereu, în diverse forme și nu reprezintă neapărat o caracteristică a acestor vremuri. Titlul prezentării este: Incertitudinea în evaluare. Ce este și de ce este importantă.

Dan PAUL – Președinte Asociația Brokerilor a prezentat câteva exemple de Evaluare a acțiunilor în piața de capital și amintit că gradul de incertitudine poate fi scăzut dacă fiecare acționează cu responsabilitate și transparent, subiectivismul fiind o caracteristică general acceptată: „Bursa este ca o pictură pe care o privim cu toții, dar vedem lucruri diferite în ea.”

Daniel MANAŢE – Preşedinte ANEVAR 2016-2017 & Președinte al Comisiei de Etică și Disciplină ANEVAR, și-a intitulat prezentarea: Evaluarea sub semnul incertitudinii. Poate fi ordine în haos?. Din cuprinsul expunerii sale: „Abordarea modernă a Incertitudinii în evaluare ia în calcul un factor suplimentar de incertitudine: acțiunile unor firme care concurează în industrii dominate de goana pentru inovare, caracterizate de flexibilitate ridicată a managerilor. Prin acțiunile lor impredictibile dau naștere unor perturbații majore în modelele uzuale de business.”

Evenimentul s-a încheiat cu o dezbatere cu tema: ”Estimarea valorii companiilor în condițiile actuale” Participanți: Ștefan POMPI MUSGOCIU – Specialist Business Development & Public Affairs Bursa de Valori București Dan PAUL – Președinte Asociația Brokerilor Daniel MANAŢE – Preşedinte ANEVAR 2016-2017.

Vă mulțumim pentru prezența în sală!


Conferința națională a ANEVAR - online, 30 martie 2022

Conferința națională a ANEVAR, din 30 martie 2022, a avut pe ordinea de zi următoarele (aceasta fiind completată cu revocarea auditorului și numirea unui nou auditor):

 • Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2020-2021
 • Prezentarea și aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2021
 • Prezentarea raportului de audit pentru situaţiile financiare ale anului  2021
 • Raportul de activitate al Comisiei de etică și disciplină pentru anul 2021
 • Prezentarea și aprobarea programului de activitate al Consiliului director aferent mandatului din perioada 2022-2023
 • Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
 • Diverse

Președintele ANEVAR, Radu Timbuș, a deschis lucrările conferinței asigurând participanții de principala direcție a strategiei mandatului său: continuitatea.

Sorin Petre, președinte ANEVAR 2020-2021, a continuat cu prezentarea activității Consiliului director ANEVAR pentru perioada mandatului său și a situațiilor financiare pentru anul 2021. Acesta a mulțumit membrilor Consiliului director care l-au secondat în cea mai atipică perioadă din viața Asociației - caracterizată de incertitudine și adaptarea rapidă la noile condiții impuse de criza Covid - dar și autorităților, membrilor ANEVAR și beneficiarilor rapoartelor de evaluare.

Radu Timbuș, președintele în exercițiu al Asociației, a prezentat Programul de activitate pentru perioada 2022-2023. „Promovarea Standardelor de evaluare a bunurilor, atragerea tinerilor în profesie, continuitatea inițiativelor interne, sprijinul activităților Comisiilor de Monitorizare și a celei de Etică și Disciplină, diversificarea temelor conferințelor profesionale, activitatea Fundației Apreciază viața!, toate acestea sunt puncte de reper ale strategiei conducerii actuale. De asemenea, așteptăm în permanență propuneri din Filiale pentru îmbunătățirea activității Asociației sau pentru acțiuni prin care să evidențiem celebrarea celor 30 de ani de existență a ANEVAR”, a concluzionat președintele ANEVAR.

Sarcina prezentării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 a revenit Trezorieului ANEVAR,  Mădălin Moraru.

Președintele Comisiei de pregătire profesională, Adrian Vascu, a prezentat într-un ton optimist schimbările din domeniul cursurilor de pregătire profesională inițială și strategia pentru seminarele și conferințele ce vor urma, subliniind necesitatea păstrării celor învățate în pandemie și a valorificării lor la maximum, în continuare.

Viitorul președinte ANEVAR, Adrian Popa Bochiș, a menționat câteva idei cu privire la viziunea sa asupra activității Asociației: o uniformizare a examenului de finalizare a stagiaturii, profilaxie în zona de eventuale greșeli profesionale prin publicarea unor spețe din dosarele soluționate în cadrul Comisiei de Etică și Disciplină, fluidizarea activității Comisiei de Verificare și Monitorizare și a îndemnat la o abordare pozitivă a provocărilor ce apar în permanență.

Au mai luat cuvântul: Mihail Bojincă, președintele CED și președinte ANEVAR 2004-2005, Filip Stoica, președinte ANEVAR 2010-2011, Daniel Manațe, președinte ANEVAR 2016-2017, Monica Vușcan, membru Filiala Nord-Vest.

Au fost atinse toate punctele de pe ordinea de zi, delegații convocați votând electronic pentru fiecare în parte, conform procedurii.

Mulțumim membrilor ANEVAR care au participat la Adunările generale ale Filialelor ce au precedat Conferința națională și delegaților prezenți la Conferința națională pentru suportul acordat bunei desfășurări a activității noastre.


Conferința „Evaluarea pentru raportare financiară si pentru impozitare” – 24 februarie 2022

Conferința „Evaluarea pentru raportare financiară si pentru impozitare”, aflată la cea de-a 15-a ediție, s-a desfășurat online, într-un format nou: În deschidere au luat cuvântul doi reprezentanți ai autorităților de stat: Constantin-Ilie APRODU - Vicepreședinte Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Cosmin NICULA – Vicepreședinte Curtea de Conturi a României. Aceștia, împreună cu Radu Timbuș, Președinte ANEVAR, au discutat despre principalii piloni ai colaborării dintre cele trei instituții. „Urmărim împreună provocările comune, cu scopul de a anticipa și rezolva, și a nu le permite să se transforme în probleme. Acest lucru este posibil numai prin continuarea colaborării cu toți partenerii noștri”, a fost mesajul Președintelui ANEVAR, Radu Timbuș.

A urmat o parte cu prezentări pe teme specifice acestor tipuri de evaluare, dar și despre noutățile ediției 2022 a Standardelor de evaluare a bunurilor, ale următorilor speakeri:

 • Dana ABABEI – Preşedinte ANEVAR 2018-2019 | Director general CMF CONSULTING S.A.
 • Sorin PETRE - Președinte ANEVAR 2020-2021| Partner PricewaterhouseCoopers
 • Rodica HĂȘMĂȘAN - Membru al Comisiei de Etică a ANEVAR | Partener Veridio S.R.L.
 • Ileana GUŢU - Membru al Comisiei de Verificare și Monitorizare a ANEVAR | Partener Asociat EY

În calitatea sa de organizație ce deservește interesul public și având în vedere  recentele angajamentele asumate de România la Bruxelles prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ANEVAR a organizat, în partea a doua a conferinței, o dezbatere cu privire la provocările din PNRR cu referire la capitolul dedicat impozitării proprietăților: PNRR – Perspectiva evaluatorilor autorizați.

La dezbaterea  moderată de Adrian Vascu – Președinte 2014-2015 ANEVAR | Senior Partner Veridio S.R.L., au participat:

 • Radu TIMBUȘ – Președinte ANEVAR | Director EVAL TRANSILVANIA CONSULTING S.R.L.
 • Adrian VASCU – Preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională | Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L.
 • Adrian POPA BOCHIȘ - Prim-vicepreședinte ANEVAR | Senior Partner, COO Darian DRS S.A.
 • Anuţa STAN - Director General FAIRVALUE CONSULTING S.R.L.
 • Sorana Adina CRIȘAN - Preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de standarde ANEVAR | Senior Manager Departament Evaluare KPMG Advisory

Pentru a materializa statutul asociației de utilitate publică, ne implicăm cu resursele și cunoștințele noastre profesionale în a identifica soluții concrete și corecte. Dorim ca de la noi să plece doar rezultate pozitive și să ajutăm la parcurgerea unor pași care să aibă sens pentru România, astfel încât PNRR să nu se blocheze, ci să poată fi pus în aplicare în termenele angajamentelor”, a subliniat Adrian Vascu.

Discuțiile au conturat câteva direcții ce urmează să fie analizate și apoi înaintate autorităților sub forma unor propuneri.


Conferința națională – decembrie 2021

Conferința națională, ce a avut loc online în data de 15 decembrie 2021 a desemnat membrii Consiliului director ANEVAR pentru următorii doi ani și Prim-vicepreședintele Asociației. Board-ul va fi condus de dl Radu Călin Timbuș, Președintele ales în urmă cu doi ani, cel care l-a înlocuit pe Sorin Petre, Președinte ANEVAR 2020-2021.

Totodată, colecția Standardelor de evaluare a bunurilor a fost aprobată și adoptată în cadrul Conferinței naționale, noul set de standarde urmând să intre în vigoare la data de 31 decembrie 2021.

Președintele ANEVAR, Sorin Petre a prezidat lucrările conferinței, coordonând cele trei runde de sesiuni de votare. Acesta a dat cuvântul atât foștilor președinți ai Asociației, cât și delegaților care au reprezentat membrii ANEVAR de pe întreg teritoriul țării. „Am traversat doi ani neașteptați și atipici, dar care au dovedit forța Asociației de a se alinia la nou și de a se adapta rapid la condiții de activitate ieșite din tiparele cu care eram obișnuiți. Vom continua să răspundem solicitărilor interne sau sosite din afara organizației, să educăm membrii pentru a se manifesta exemplar pe piața autohtonă, produsul evaluărilor fiind indispensabil în economia de piață dar și pentru administrația locală. Mulțumesc membrilor Consiliului director care au făcut posibile toate acestea, colegilor, staff-ului și tuturor colaboratorilor”, au fost cuvintele sale, cu care a încheiat ultimul eveniment din acest an.

Radu Timbuș, Președinte 2022-2023 a declarat: „Dialogul și pregătirea profesională temeinică vor fi principalele instrumente care vor guverna activitatea noastră viitoare. Concluziile livrate de Comisia de Etică și Disciplină și de Departamentul de Monitorizare vor trebui fructificate pentru a identifica astfel zonele cu probleme și pentru a ne oferi indicii despre direcția în care este necesar să acționăm cu măsuri corective. Reclama ideală pentru profesie este reprezentată, fără discuție, de rapoarte de evaluare de calitate și de comportamentul etic al membrilor noștri. Să fim vigilenți asupra a tot ceea ce poate umbri realizările tuturor celor care au adus Asociația la nivelul de astăzi”.

Componența noului Consiliu director, pentru anii 2022-2023 este următoarea:

 • Dl. Timbuș Radu Călin – președinte;
 • Dl. Petre Sorin Adrian – fost președinte;
 • Dl. Popa Bochiș Adrian Ioan - prim-vicepreşedinte;
 • Dl. Vascu Adrian - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională;
 • Dna. Crișan Sorana Adina - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de standarde;
 • Dl. Ruse Bogdan Ruse -  vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de evidenţă a membrilor;
 • Dl. Vîță Gheorghe -  vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de verificare şi monitorizare;
 • Dl. Ivănescu Dan - vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de relaţii interne şi internaţionale;
 • Dna. Grigorescu Cristina -  vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei juridice;
 • Dl. Dumitru Dumitriu Cristian -  secretar general;
 • Dl.  Moraru Mădălin  -  trezorier.

Conform art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, mandatul membrilor Consiliului director este de 2 ani, cu începere de la data Conferinței naționale în care aceștia au fost aleși.


Adunările generale ale Filialelor ANEVAR - 8-18 noiembrie 2021

Adunările generale ale Filialelor ANEVAR s-au încheiat, urmând ca delegații aleși în cadrul procesului de votare organizat în fiecare filială să participe la Conferința națională din data de 15 decembrie, organizată în sistem online. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele:

 • Alegerea Vicepreședintelui Filialei
 • Alegerea Consiliului Filialei
 • Aprobarea Listei delegaților la Conferința națională din 15 decembrie 2021
 • Prezentarea Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2022
 • Diverse

Președintele ANEVAR, Sorin Petre, a detaliat modificările ediției 2022 a Standardelor de evaluare a bunurilor, aflată acum în pagina de transparență decizională - https://www.anevar.ro/p/transparenta-decizionala, a prezentat ultimele direcții strategice ale Asociației, precum domeniul expertizei judiciare sau facilitarea accesului membrilor la baze de date ale altor instituții pentru o activitate în condiții mai bune de transparentizare a informațiilor ș.a. De asemenea, a îndemnat membrii ANEVAR să analizeze noua formă a Standardelor de evaluare a bunurilor și să transmită observațiile lor până la începutul lunii decembrie, pentru a putea fi preluate de Comisia științifică și de standarde și prezentate în cadrul Conferinței naționale.

Prim-vicepreședintele ANEVAR, Radu Timbuș a răspuns întrebărilor participanților subliniind în permanență faptul că tot ceea ce întreprinde Asociația sunt „obiective de realizat împreună și pentru noi”, iar experiența celor aflați de mulți ani în profesie și sprijinul acestora pentru cei care debutează, „sunt primite la rândul lor și trebuie transmise mai departe”.

Problemele ridicate de colegii din filiale, la momentul Diverse, unele dintre acestea deja cunoscute, altele mai recente, au fost ascultate cu atenție, majoritatea fiind semnalate ca fiind deja pe agenda Consiliului director. Iar cele cu titlul de noutate au fost preluate cu această ocazie pentru a fi supuse discuțiilor și analizei în cadrul următoarelor ședințe.

Vă amintim că Adunările generale ale celor 8 filiale ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România au fost găzduite online cu ajutorul platformei ZOOM, după cum urmează:

 • FILIALA NORD -VEST: 8 noiembrie 2021, ora 09:00.
 • FILIALA SUD-VEST: 9 noiembrie 2021, ora 09:00.
 • FILIALA VEST: 10 noiembrie 2021, ora 09:00
 • FILIALA SUD-EST: 11 noiembrie 2021, ora 09:00.
 • FILIALA  SUD: 15 noiembrie 2021, ora 09:00.
 • FILIALA NORD-EST: 16 noiembrie 2021, ora 09:00.
 • FILIALA CENTRU: 17 noiembrie 2021, ora 09:00.
 • FILIALA BUCUREȘTI: 18 noiembrie 2021, ora 09:00.

Reprezentanții Consiliului director mulțumesc tuturor membrilor ANEVAR prezenți la Adunările generale din această toamnă pentru implicare, susținere și unitate.

Revenim în curând cu informații despre cadrul legal în care se va organiza Conferința națională și cu lista punctelor de pe ordinea de zi din data de 15 decembrie.


Conferința „Evaluarea terenurilor agricole – Teme actuale” – 28 octombrie 2021

Conferința „Evaluarea terenurilor agricole – Teme actuale”, din 28 octombrie, a fost moderată de Radu Timbuș, Prim-vicepreședinte ANEVAR | Director Evaltransilvania. Acesta a subliniat, în deschidere, că studiile de caz cu rezolvare asumată pot fi urmărite în cadrul acestui tip de conferințe în care sunt invitați evaluatori care își asumă cu curaj opiniile.

Speakerii care au răspuns invitației noastre au fost următorii:

 • Mihail BOJINCĂ – Președinte ANEVAR 2004-2005 | Membru în Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR
 • Cristian DEMETRESCU – Lector ANEVAR  |  Director ROMNIVAL S.R.L.
 • Svetlana ALBU – Profesor Universitatea Tehnică din Moldova | Șef departament inginerie, drept și evaluare imobiliară
 • Olga BUZU – Șef Serviciu Evaluarea Bunurilor imobile Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru, Republica Moldova
 • Silviu DINU – Senior Manager PricewaterhouseCoopers Romania
 • Daniel PREDA – Președinte Filiala Sud-Vest

Conferința a debutat cu prezentarea „Contravaloarea lipsei de folosință" a unei servituți de trecere. Daniel Preda, Președinte al Filialei ANEVAR Sud-Vest, a abordat tema evaluării unui caz particular de terenuri, și anume, terenurile grevate de o sarcină - servitutea de trecere - referindu-se la estimarea contravalorii lipsei de folosință a acestora, considerând că aceste terenuri pot fi tratate de evaluatori asemenea terenurilor în surplus. A propus estimarea chiriei de piaţă a acestor terenuri printr-un proces invers metodei capitalizării directe, exemplificând situațiile în care, în practică, se pot întâlni cazuri de parcele de teren ce includ teren în exces au în surplus, în diferite forme și cum pot fi abordate aceste particularități din punctul de vedere al evaluatorului.

Vânzarea terenurilor agricole „nimic mai simplu”? este titlul prezentării dlui Mihail Bojincă, Președinte ANEVAR 2004-2005 | Președinte al Comisiei de Etică și Disciplină ANEVAR. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului a fost analizată din trei perspective: cea a elementelor care influențează analiza de piață, cea a elementelor speciale introduse prin Legea 175/2020 și cea a procedurilor administrative care pot influența valoarea de piață a acestor terenuri.

Svetlana Albu, Profesor la Universitatea Tehnică din Moldova | Șef departament inginerie, drept și evaluare imobiliară, a supus atenției membrilor noștri tema: Importanța analizei drepturilor de proprietate și estimarea valorii investiționale (speciale). Practica în domeniul evaluării, în ultimii ani, susține Svetlana Albu, a comportat o modificare a viziunii asupra obiectului evaluării: a fost schimbat accentul de pe „proprietatea imobiliară” spre „drepturile asupra proprietății imobiliare”. Aceasta a exemplificat cu un studiu de caz în care obiectul evaluării este reprezentat de un lot de teren ce avea anterior destinație agricolă, iar la data evaluării destinația fiind modificată pentru exploatări miniere.

Silviu Dinu, Senior Manager PricewaterhouseCoopers Romania, a abordat specificul evaluării silozurilor, utilizând abordarea în evaluare cea mai adecvată pentru evaluarea unui PGA – abordarea prin venit (Analiza DCF-Fluxuri de numerar actualizate), prezentând și o speță, respectiv evaluarea a patru tipuri de silozuri: Silozul mediu de teritoriu, Silozul mic de tranzit, Micro silozul de tranzit și Terminalul de cereale.

Olga Buzu, Șef Serviciu Evaluarea Bunurilor Imobile Agenția pentru Relații Funciare și Cadastru din Republica Moldova a vorbit despre specificul Evaluării proprietăților imobiliare cu destinație agricolă și aspecte generale privind cadastrul în țara sa.

Evaluarea terenurilor agricole din zona de influență a localităților urbane a fost tema propusă de dl. Cristian Demetrescu, Lector ANEVAR | Director ROMNIVAL S.R.L., celor care au audiat conferința noastră.

Evenimentul a adus în prim plan situații particulare din practică, exemplificate cu studii de caz, element extrem de important pentru aprofundarea cunoștințelor membrilor Asociației. Schimbul de experiență realizat prin intermediul acestor conferințe profesionale constituie mare parte din pregătirea profesională continuă de bază a practicienilor din evaluare.


Eveniment profesional internațional:  Conferința „Evaluarea activelor – o perspectivă globală în condițiile actuale”

În data de 9 septembrie, zi în care evaluatorii din România sărbătoresc în fiecare an profesia, ANEVAR și WAVO (World Association of Valuation Organisations) au organizat online o conferință cu participare internațională, intitulată „Evaluarea activelor – o perspectivă globală în condițiile actuale”.

Sorin Petre - președinte ANEVAR și Partner în cadrul companiei PricewaterhouseCoopers Romania, Adrian Crivii - viitor președinte WAVO, președinte ANEVAR în perioada 2002-2003 și CEO Darian DRS, dar și actualul președinte WAVO, Edward Au, au transmis mesaje ce descriu principalele tendințe în dezvoltarea profesiei la nivel internațional.

Astfel, președintele ANEVAR, Sorin Petre, a deschis evenimentul cu o prezentare a acestuia, subliniind importanța subiectelor atât practice, cât și teoretice din sfera profesiei de evaluator . „Consider că cererea de servicii de evaluare este în creștere, judecata profesională specifică acestor servicii trebuie realizată de oameni pregătiți profesional și capabili să estimeze o valoare bine argumentată”, a încheiat Sorin Petre.

Adrian Crivii, viitorul președinte WAVO și președinte ANEVAR 2003-2004, a moderat lucrările conferinței alături de Sorin Petre și a susținut o prezentare despre viitorul și provocările profesiei în contextul digitalizării accelerate. Acesta a concluzionat: „Beneficiile utilizării computerului și a bazelor de date vs. Internet of Things - IoT (muncă pe platforme online) și a procedurilor caracteristice muncii Just in time sunt: fără patrimoniu, fără timp pierdut, fără întârzieri, fără eșecuri. Acest tip de muncă duce la apariția următoarei triade: Inteligența artificială – AVM - Big Data, iar evaluatorii trebuie să se adapteze și să își dezvolte abilitățile cerute de schimbare pentru că viitorul nu va fi unul liniar, dar va fi în permanentă schimbare” .

Actualul președinte WAVO a menționat strânsa colaborare dintre WAVO și IVSC în vederea promovării Standardelor Internaționale de Evaluare și organizarea unor cursuri comune de pregătire profesională continuă. „Nu contează cât de mult realizăm singuri, niciodată nu va fi suficient ce realizăm de unii singuri într-o lume guvernată de informații. Schimbul de idei și cunoștințe, favorizat de evenimente de acest tip, reprezintă un câștig pentru cei care ne urmăresc, iar conferința și prezentările invitaților noștri de astăzi vor fi transmise în toată lumea”, a declarat în deschidere Edward Au.

Speakerii invitați să ne împărtășească din experiența lor au fost:

 • Joseph HO – Managing Director LCH (Asia-Pacific) Surveyors Limited – Incertitudinea în evaluare

 • Reiner LUX – Board Member WAVO | General Manager HypZert GmbH – Model de scor pentru criteriile de sustenabilitate

 • Francis NG – Principal Consultant of Lawson David and Sung Surveyors Ltd (Hong Kong) - Motive pentru o pia ță imobiliară vibrantă în perioada riscurilor epidemice

 • Prof. Aart HORDIJK – Phd (Retired), MRICS - Evaluarea prudentă a proprietății:
  Cum să implementăm noua definiție din Basel III?

 • Terry R. DUNKIN – MAI, SRA, President of International Relations Committee of the Appraisal Institute | President of the Appraisal Institute 2007 | Principal of Dunkin Real Estate Advisors: Stephen D. ROACH – MAI, SRA, AI-GRS, CDEI, Vice chair of the Education Committee | Principal Member of the Real Estate Counseling Group of America: Stephen S. WAGNER – MAI, SRA, AI-GRS, Chair of the Appraisal Institute’s Body of Knowledge Committee | President of the Appraisal Institute 2019 | Senior Appraiser Terzo & Bologna, Inc – Codul de etică, Standardele profesionale și Conduita profesională

 • Adrian VASCU – Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner VERIDIO S.R.L. – Prezentarea sa s-a axat pe două aspecte: business-ul reprezentat de activitatea de evaluare și pe ceea ce reprezintă oamenii în contextul special actual. „Propun să navigăm între provocările aduse de digitalizare, big data etc și ceea ce reprezintă de fapt oamenii. Pandemia ne-a facilitat reflecția asupra ce însemnăm noi în mijlocul acestor schimbări, ne-a demonstrat că tot ceea ce înseamnă tehnologie, business, blockchain, digitalizare, nu mai contează în fața calității vieții omului. Valorizarea oamenilor trebuie să fie acum în prim plan. Oamenii care desfășoară activitatea de evaluare nu vor putea fi înlocuiți niciodată 100% cu softuri și roboți”.

 • Mircea POPA - Director General Adjunct Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Accesul evaluatorilor autorizați la informațiile din baza de date deținută de ANCPI

 • Dana ABABEI – Preşedinte ANEVAR 2018-2019 | Director general CMF CONSULTING S.A. - Evaluarea clădirilor verzi - Aspecte de luat în considerare

 • Andrei BOTIȘ – RICS - Evaluator EPI, EI | Președinte RoGBC (Romania Green Building Council) - Finanțarea clădirilor verzi și creditarea ipotecară a clădirilor verzi în România

Evenimentele profesionale găzduite de ANEVAR sunt liantul care păstrează profesioniștii din domeniu uniți și informați, asigurând în același timp o permanentă evoluție a profesiei, de calitate și puternic ancorată în realitățile economice.