Consiliul Director

Componența Consiliului Director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, ales la Conferința Națională din data de 15 decembrie 2021.

Radu Călin TIMBUȘ Preşedinte
Adrian Ioan POPA BOCHIȘ Prim-vicepreședinte
Sorin Adrian PETRE Fost președinte
Mădălin MORARU Trezorier
Adrian VASCU Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională
Sorana Adina CRIȘAN Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de standarde
Bogdan Ruse RUSE Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de evidenţă a membrilor
Gheorghe VÎȚĂ Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de verificare şi monitorizare
Dan IVĂNESCU Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei de relaţii interne şi internaţionale
Cristina GRIGORESCU Vicepreşedinte - preşedinte al Comisiei juridice
Dumitriu Cristian DUMITRU Secretar general