Asigurare profesională

Asigurarea de răspundere civilă profesională

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare (”Ordonanța”) intră în obligația fiecărui membru de a fi beneficiar al unui polițe de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de evaluare.

Limita minimă a valorii poliței de asigurare de răspundere civilă profesională, este de 10.000 euro pentru persoane fizice și 50.000 de euro pentru persoane juridice, potrivit Hotărârii Consiliului director nr. 10/2012.

Astfel, ținând cont de prevederile art. 16. alin. (2) si ale art. 20 alin. (2) din Ordonanță și de cele menționate mai sus, fiecare membru trebuie să facă dovada deținerii unui certificat de asigurare, încheiat prin orice firmă de asigurare înscrisă în lista societăților de asigurare autorizate, prin transmiterea acestuia către ANEVAR, prin următoarele canale de comunicare:

 • Email - la adresa contact@anevar.ro;
 • Fax - la nr. 021-311.13.40;
 • Poștă - la adresa, str. Scărlătescu, nr. 7, Sector 1, București.

Pentru a veni în sprijinul membrilor săi, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România și Aon România au pregătit un program de asigurare de răspundere civilă profesională prin compania ALLIANZ ŢIRIAC, prezentat în cele ce urmează:

Programul de asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul 2024

Pentru persoanele fizice - membri titulari ANEVAR

Începând cu anul 2014, tariful de asigurare aferent nivelului I pentru persoane fizice, având acoperire doar pentru profesia de evaluator, este inclus în cuantumul cotizaţiei.

Astfel, pentru emiterea poliţei de asigurare pentru nivelul I va trebui să respectaţi următorii paşi:

 • să achitaţi integral contravaloarea cotizaţiei pentru anul 2024, cel târziu până la data de 31 ianuarie 2024. În situația în care veți achita cotizația 2024 după data de 01.02.2024 se va emite polița de asigurare aferentă nivelului I cu perioada de anterioritate 12 luni, pentru care se va percepe o primă suplimentară.
 • să completaţi chestionarul de asigurare pentru persoane fizice - click aici pentru download;
 • să transmiteţi chestionarul de asigurare completat, datat şi semnat la adresa de email evaluator@aon.ro sau prin poştă la următoarele coordonate:

Aon Romania Broker de Asigurare - Reasigurare
Calea Victoriei nr. 145, et.7, sector 1, București
În atenţia dnei Florentina Cristea - telefon 0731.041.421

În cazul în care doriţi să încheiaţi o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională pentru persoane fizice, la nivelul I, cu acoperire suplimentară pentru alte profesii (experţi contabili, auditori financiari, practicieni în insolvenţă, consultanţi fiscali) sau la un nivelul superior va trebui să respectaţi următorii pași:

Aon Romania Broker de Asigurare - Reasigurare
Calea Victoriei nr. 145, et.7, sector 1, București
In atenţia dnei Florentina Cristea - telefon 0731.041.421


Pentru persoanele juridice - membri corporativi ANEVAR

Pentru emiterea poliţei de asigurare, vă rugăm să respectaţi următoarele instrucţiuni:

Aon Romania Broker de Asigurare - Reasigurare
Calea Victoriei nr. 145, et.7, sector 1, București
In atenţia dnei Florentina Cristea - telefon 0731.041.421


NOTĂ:

Menţionăm faptul că toate poliţele de asigurare vor fi emise în format electronic și transmise prin email de către brokerul de asigurare Aon România.

Printre avantajele deţinerii unei poliţe de asigurare de răspundere civilă profesională încheiate prin programul de asigurare stabilit între ANEVAR şi Aon România, amintim:

 • continuitatea în timp a asigurării, pentru o perioadă de până la 10 ani
 • prime de asigurare avantajoase
 • extinderea acoperirii pentru alte profesii (spre exemplu, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal, practician în insolvenţă).

Membrii ANEVAR care nu au avut acoperire anterioară (continuitate sau membrii noi) dar care doresc să beneficieze de anterioritate, o pot face acum, achitând o sumă suplimentară faţă de primele de asigurare, după cum urmează:

 • pentru 12 luni de anterioritate – majorare de 15%;
 • pentru 24 luni de anterioritate – majorare de 25%;
 • pentru 36 luni de anterioritate – majorare de 35%;
 • pentru 48 luni de anterioritate – majorare de 45%;
 • pentru 60 luni de anterioritate – majorare de 55%;
 • pentru 72 luni de anterioritate – majorare de 63%;
 • pentru 84 luni de anterioritate – majorare de 70%;
 • pentru 96 luni de anterioritate – majorare de 75%;
 • pentru 108 luni de anterioritate – majorare de 80%;
 • pentru 120 luni de anterioritate – majorare de 85%.
Pentru mai multe informaţii aveţi la dispoziţie adresa de e-mail evaluator@aon.ro.
Perioada de anterioritate:

În schimbul primelor de asigurare încasate, Asiguratorul acordă automat anterioritate astfel:

 • 12 luni pentru clienții aflați la prima reînnoire a poliței;
 • 24 luni pentru clienții aflați la a doua reînnoire a poliței;
 • 36 luni pentru clienții aflați la a treia reînnoire a poliței;
 • 48 luni pentru clienții aflați la a patra reînnoire a poliței;
 • 60 luni pentru clienții aflați la a cincea reînnoire a poliței;
 • 72 luni pentru clienții aflați la a șasea sau mai mult de a șasea reînnoire a poliței.

Pentru Asigurații aflați la mai mult de a șasea reînnoire a poliței și care doresc să beneficieze de acoperire anterioară mai mare de 72 de luni (dar maximum 120 de luni), primele de asigurare se majorează după cum urmează:

 • Pentru acoperire anterioară 84 luni – prima de asigurare se majorează cu 5%
 • Pentru acoperire anterioară 96 luni – prima de asigurare se majorează cu 10%
 • Pentru acoperire anterioară 108 luni – prima de asigurare se majorează cu 15%
 • Pentru acoperire anterioară 120 luni – prima de asigurare se majorează cu 20%.

Instrucţiuni privind plata primei de asigurare:

Plata primei de asigurare poate fi achitată astfel:
 • Online pe pagina resurse.anevar.ro, secțiunea Plată online - Asigurări
 • prin virament bancar în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210):

Conturile ANEVAR sunt:

 • B.C.R. Sucursala Sector 1, IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001;
 • Banca Transilvania Sucursala Victoria, IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401.
La detaliile plăţii se va preciza: "Asigurare profesională 2024 pentru (numele, prenumele / denumirea societății și numărul de legitimaţie / numărul de autorizație al evaluatorului autorizat)".

Condiţiile de asigurare 2024 și Clauzele Speciale pot fi descărcate din Pagina personală.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz