Membri de onoare

Membrii de onoare sunt persoanele fizice, personalități  marcante române sau străine cu activități prestigioase în domeniul evaluării sau în domenii complementare profesiei de evaluator autorizat și care au avut o contribuție importantă la consolidarea prestigiului Asociației și a profesiei de evaluator autorizat. Membrii de onoare sunt desemnați prin vot de Conferința națională, la propunerea Consiliului director.

Calitatea de membru de onoare nu conferă persoanelor respective dreptul de a profesa ca evaluator autorizat.

Din această categorie fac parte și membrii fondatori și membrii de onoare ai Asociației Naționale a Evaluatorilor din România.