Noutăţi și informaţii importante

Noutăţi și informaţii importante

Accesează aici cele mai noi informații cu privire la activitatea curentă a Asociației.

Standarde de evaluare

Standarde de evaluare

Conferinţa Naţională a adoptat Standardele de evaluare obligatorii pentru activitatea de evaluare, formate din Standardele de Evaluare SEV și Ghidurile de evaluare GEV.

Monitorizare

Monitorizare

ANEVAR, prin Departamentul de Monitorizare, supraveghează buna desfășurarea a activității evaluatorilor autorizaţi. Monitorizarea are caracter preventiv, scopul său fiind acela de a asigura un nivel ridicat al calității serviciilor de evaluare.

Legislație

Legislație

Documentele de interes pentru evaluatori, aflate în formă de proiect, sunt disponibile în această secțiune. Conţinutul documentelor este disponibil pentru a fi studiat, iar cei interesați au posibilitatea de a transmite eventuale sugestii şi observaţii prin intermediul acestui portal.

Evaluarea pentru impozitare

Evaluarea pentru impozitare

Evaluarea în scopul stabilirii valorii impozabile a unei clădiri poate fi realizată numai de către evaluatori autorizaţi având specializarea evaluarea proprietăţii imobiliare (EPI) sau de către un membru corporativ ANEVAR, care lucrează cu unul sau mai mulţi evaluatori ce dețin specializarea EPI.

BIG ANEVAR

BIG ANEVAR

Baza Imobiliară de Garanţii – BIG, conține informații centralizate desprinse din rapoartele de evaluare realizate de membrii ANEVAR în scopul garantării împrumuturilor.

GDPR

GDPR

Protecția datelor personale reprezintă o prioritate pentru ANEVAR. Datorită normelor stricte din noul Regulament UE (GDPR), cetățenii se bucură de mai mult control asupra propriilor date cu caracter personal.

Transparență decizională

Transparență decizională

Această pagină cuprinde documente de interes pentru evaluatori, aflate în formă de proiect. Persoanele interesate pot studia conţinutul acestor documente şi transmite eventuale sugestii şi observaţii.