Click AICI pentru examenul de atribuire a calităţii de membru stagiar

Baza de Informații Fiscale

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 s-a constituit baza de date BIF – Baza de Informații Fiscale – care cuprinde informații centralizate, desprinse din rapoartele de evaluare realizate de membrii ANEVAR în scopul determinării valorii impozabile a clădirilor. Scopul realizării BIF constă în transparentizarea și monitorizarea facilă a activității de evaluare, creșterea calității rapoartelor de evaluare și minimizarea riscurilor.

Potrivit Hotărârii Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 69/2015, membrii titulari care dețin specializarea „evaluarea bunurilor imobile (EPI)” și membrii corporativi au obligația de a introduce în BIF informații din rapoartele de evaluare realizate în scopul determinării valorii impozabile a clădirilor.

Astfel, în cuprinsul GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor din Standardele de evaluare a bunurilor se precizează expres faptul că „Rapoartele de evaluare pentru impozitare sunt considerate finale și pot produce efecte numai dacă sunt însoțite de recipisa eliberată ca urmare a îndeplinirii obligației de completare în baza de date BIF (Baza de informații fiscale)”. La finalizarea completării formularului se emite o recipisă, care conține un cod unic de identificare a raportului introdus în baza de date și care constituie dovada înscrierii informațiilor în baza de date.

Informațiile se introduc în baza de date în funcție de tipul de clientpersoană fizică sau persoană juridică și categoria de utilizare a clădirilor – rezidențială, nerezidențială și mixtă, care cuprinde o serie de tipuri și subtipuri de clădiri.