Baza de Informații Fiscale

Începând cu data de 1 ianuarie 2016 s-a constituit baza de date BIF – Baza de Informații Fiscale – care cuprinde informații centralizate, desprinse din rapoartele de evaluare realizate de membrii ANEVAR în scopul determinării valorii impozabile a clădirilor. Scopul realizării BIF constă în transparentizarea și monitorizarea facilă a activității de evaluare, creșterea calității rapoartelor de evaluare și minimizarea riscurilor.

Potrivit Hotărârii Consiliul director al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România nr. 69/2015, membrii titulari care dețin specializarea „evaluarea bunurilor imobile (EPI)” și membrii corporativi au obligația de a introduce în BIF informații din rapoartele de evaluare realizate în scopul determinării valorii impozabile a clădirilor.

Astfel, în cuprinsul GEV 500 Determinarea valorii impozabile a clădirilor din Standardele de evaluare a bunurilor se precizează expres faptul că „Rapoartele de evaluare pentru impozitare sunt considerate finale și pot produce efecte numai dacă sunt însoțite de recipisa eliberată ca urmare a îndeplinirii obligației de completare în baza de date BIF (Baza de informații fiscale)”. La finalizarea completării formularului se emite o recipisă, care conține un cod unic de identificare a raportului introdus în baza de date și care constituie dovada înscrierii informațiilor în baza de date.

Informațiile se introduc în baza de date în funcție de tipul de clientpersoană fizică sau persoană juridică și categoria de utilizare a clădirilor – rezidențială, nerezidențială și mixtă, care cuprinde o serie de tipuri și subtipuri de clădiri.

Evaluarea în scopul stabilirii valorii impozabile a unei clădiri poate fi realizată numai de către evaluatori autorizaţi având specializarea evaluarea proprietăţii imobiliare (EPI) sau de către un membru corporativ, caz în care raportul trebuie întocmit de unul sau mai mulţi evaluatori având specializarea EPI.

Evaluatorii autorizaţi cu specializarea EPI sunt înscriși în Tabloul Asociaţiei care poate fi consultat aici.

Lista cu evaluatorii autorizaţi care și-au manifestat disponibilitatea pentru realizarea de evaluări de proprietăţi aflate în orice judeţ al ţării poate fi consultată aici.

Vă rugăm să ne comunicaţi datele dvs. de contact și acordul pentru a fi incluși pe această listă, pe adresa de e-mail contact@anevar.ro, în cazul în care îndepliniţi toate condiţiile pentru realizarea rapoartelor de evaluare pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor. De asemenea, vă rugăm să ne notificaţi la aceeași adresă de e-mail în situaţia în care nu mai sunteţi disponibili pentru a realiza acest tip de evaluare.

Prin HCD nr. 1/2020, Consiliul director al ANEVAR a introdus în tabelul 17 din Anexa 2 - GEV 500 definiția centrelor industriale. Mai multe detalii aici.

Precizări privind activitatea de evaluare în vederea stabilirii valorii impozabile a clădirilor

În conformitate cu art. 4 din Hotărârea Consiliului director nr. 8/2015 pentru reglementarea regimului juridic al documentelor emise în scopul aplicării Standardelor de evaluare, Consiliul director al ANEVAR adoptă Precizările privind activitatea de evaluare în vederea stabilirii valorii impozabile a clădirilor.

ANEVAR a demarat, începând cu luna ianuarie 2016, o serie de acţiuni mediatice și de cooperare cu autorităţile publice locale, în scopul aplicării în mod unitar a prevederilor noului Cod fiscal

Daţi click aici pentru a citi textul integral (2 pagini), cu descrierea tuturor demersurilor ANEVAR.


MODIFICARE ART. 459 DIN CODUL FISCAL

Stimați colegi,

Vă informăm că art. 459 din Codul fiscal referitor la Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice a fost modificat (alin. 1, lit. b) prin punctul 56 al art. I din OG nr. 8/2021 (publicată în M.O. nr. 832 din 31 august 2021).

În acest context, nu mai este necesară realizarea rapoartelor de evaluare a clădirilor mixte deținute de persoane fizice.

Forma actuală a art. 459 este prezentată mai jos.

„Art. 459. - Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea:

a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457;

b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, prin aplicarea cotei menţionate la art. 458 asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1)

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

(3) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.”


GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor

Conferinţa Naţională a adoptat, prin hotărârea nr. 4/2021, Standardele de evaluare a bunurilor, ediţia 2022.

GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor și anexele 1-4 aferente acestuia pot fi descărcate de aici. Varianta editabilă a Anexei 4 se poate descărca din pagina personală

Baza de date BIF

Baza de date BIF poate fi accesată la adresa http://bif.anevar.ro. Dacă întâmpinaţi probleme la introducerea informaţiilor, vă rugăm să le anunţaţi la adresa de e-mail erori.bif@anevar.ro. Vom remedia erorile în cel mai scurt timp, dar poate dura până la 24 de ore. Așteptăm eventualele propuneri de îmbunătăţire sau neclarităţi pe adresa de  e-mail: administrator.bif@anevar.ro.

Membrii titulari ANEVAR pot introduce datele rapoartelor de evaluare în BIF folosind numărul legitimaţiei și parola de acces în pagina personală de pe site-ul www.anevar.ro.

Membrii corporativi ANEVAR vor putea accesa aplicaţia web folosind numărul autorizaţiei și parola de acces în pagina personală de pe site-ul www.anevar.ro a administratorului firmei. De asemenea, în secţiunea specifică din aplicaţia web, membrii corporativi vor avea posibilitatea să își gestioneze lista colaboratorilor/ angajaţilor pe care îi vor autoriza să introducă informaţiile din rapoartele de evaluare în BIF, în numele respectivei firme.

Varianta actualizată a manualului de utilizare a Bazei de Informaţii FiscaleBIF este disponibilă aici.

Manual de utilizare BIF

ANUNŢ IMPORTANT! Informare cu privire la modificarea Normelor de aplicare a Codului fiscal

În data de 21 martie 2016 s-au publicat în Monitorul Oficial modificările la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Subliniem faptul că evaluatorii autorizaţi au în continuare obligaţia respectării Ghidului de evaluare GEV 500, respectiv aceea a înregistrării rezultatelor din rapoartele de evaluare în Baza de Informaţii Fiscale - BIF, urmând ca recipisa care dovedește înregistrarea datelor să fie păstrată la dosarul evaluării.

Adrese și puncte de vedere ale ANEVAR cu privire la diverse aspecte ce au vizat activitatea de evaluare pentru impozitare

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz