Prezentare

Prezentare

ANEVAR a luat ființă în anul 1992, ca asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată, iar în anul 2011 profesia de evaluator autorizat a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizați care dobândesc această calitate, în condițiile prevăzute de actul normativ mai sus menționat.

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizați.

Sediul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România este în București, str. Scărlătescu, nr. 7, sector 1, cod poștal 011158, telefon 021.315.65.64, fax 021.311.13.40.

Conform atribuțiilor sale, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România:

 • organizează examenele pentru dobândirea calității de evaluator autorizat;
 • atribuie calitatea de evaluator autorizat și emite autorizații pentru exercitarea acestei profesii în condițiile stabilite de regulamentul său de organizare și funcționare (aprobat prin Hotărârea nr. 353/2012 a Guvernului României);
 • adoptă standardele de evaluare obligatorii pentru desfășurarea activității de evaluare;
 • monitorizează aplicarea standardelor de evaluare de către evaluatorii autorizați, în exercitarea profesiei;
 • adoptă regulile și principiile deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizați, în conformitate cu responsabilitățile și demnitatea profesiei;
 • monitorizează respectarea regulilor și principiilor deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizați;
 • sprijină formarea și perfecționarea profesională a evaluatorilor autorizați;
 • organizează evidența evaluatorilor autorizați, prin înscrierea acestora în Tabloul Asociației;
 • asigură buna desfășurare a activității de evaluare;
 • apără prestigiul și independența profesională a membrilor săi în raporturile cu autoritățile publice, organismele specializate precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară și din străinătate;
 • colaborează cu organisme profesionale din țară și de peste hotare;
 • elaborează și publică ghiduri profesionale în domeniul evaluării;
 • editează publicații de specialitate;
 • organizează manifestări științifice în domeniul studierii și dezbaterii problemelor teoretice și practice ale evaluării;
 • organizează sau participă la conferințe, congrese sau alte manifestări profesionale cu caracter intern și internațional, având tematici din domeniul său de activitate sau din domenii conexe;
 • elaborează propuneri de modificare și completare a actelor normative din domeniul de activitate al evaluatorilor autorizați și le înaintează instituțiilor abilitate pentru promovare.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz