Membri REV

Sistemul de recunoaștere a evaluatorilor europeni este menit să mențină, să îmbunătățească și să armonizeze standardele de evaluare și profesia de evaluator în Europa. Prin acordarea statutului de Evaluator Recunoscut European - REVTM  , această schemă oferă evaluatorilor individuali din statele Uniunii Europene un indicator bine definit al calității și experienței, cu scopul de a-i asigura pe beneficiarii serviciilor de evaluare în privința competenței profesionale a acestora.

Schema REV oferă astfel o asigurare pan-europeană pentru investitori, prin stabilirea unui standard transparent și exigent  de competență și experiență.

ANEVAR a obținut din partea TEGoVA recunoașterea dreptului de a acorda statutul de Evaluator Recunoscut European (Recognised European Valuer - desemnat prin utilizarea mărcii REVTM) membrilor săi care îndeplinesc condițiile necesare.

Sunt eligibili, pentru recunoaștere, membrii care îndeplinesc următoarele condiții:

  • dețin calitatea de membru acreditat;
  • au depus documentația necesară în termenul stabilit;
  • au primit recomandarea Comitetului de recunoaștere

Procedura de recunoaștere

Recunoașterea ca Evaluator European este acordată  evaluatorilor individuali care îndeplinesc criteriile de pregătire profesională prevăzute de schema REV a TEGoVA.

Certificatul

Recunoașterea competenței este acordată de ANEVAR, în numele TEGoVA, pentru o perioadă de cinci ani, sub forma unui certificat semnat de Președintele TEGoVA și de Președintele ANEVAR.

Recunoașterea

Solicitantul căruia i-a fost acordat titlul de Evaluator European Recunoscut primește dreptul de a utiliza acest titlu, precum și dreptul de a utiliza acronimul REV după numele său.

Recunoașterea se acordă pentru un interval de 5  ani, la finalul căruia evaluatorul trebuie să își reînnoiască statutul de REV. În caz contrar, dreptul de a utiliza titlul de “Recognised European Valuer” precum și abrevierea “REV™” expiră automat și imediat.

Reînnoirea recunoașterii

La fiecare cinci ani, evaluatorul care a fost admis în schema REV a TEGoVA trebuie să își reînnoiască recunoașterea.

Registrul REV - click aici pentru a accesa registrul evaluatorilor recunoscuți european

Cotizații

Conform Hotărârii Consiliului director nr. 55/2019, pentru membrii ANEVAR care dețin calitatea de „Evaluator European Recunoscut - Recognised European Valuer – REV cotizația aferentă acestei calități se stabilește conform tabelului de mai jos:

  • Cotizație pentru primul an REV: 150 Euro
  • Cotizație anuală REV: 120 Euro

Plata cotizației poate fi efectuată astfel:

  • online, la următoarea adresă: https://plati.site2.anevar.ro/
  • prin virament bancar, în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210).

Conturile ANEVAR sunt:

  • B.C.R. Sucursala Sector 1, IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001;
  • Banca Transilvania Sucursala Victoria, IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401.

La detaliile plăţii se va preciza: "Ctz REV 202X, Leg. XXXXX, Numele evaluatorului autorizat”. "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie al evaluatorului autorizat, iar ”202X” anul pentru care se realizează plata.