Cotizații

Cotizația aferentă anului 2024

 Prin Hotărârile Consiliului director nr. 59/2023 și 60/2023 (la secțiunea Despre ANEVAR / Legislație / Hotărâri ale Consiliului Director / Hotărârile adoptate în cursul anului 2023) se stabilesc cuantumul și termenele de plată ale cotizaţiei 2024 de membru titular, membru acreditat, membru stagiar și membru corporativ al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România, după cum urmează: 

Membrii titulari și acreditați

Partea fixă a cotizaților de membru titular și membru acreditat se stabilesc conform informațiilor din tabelul de mai jos și neachitarea lor în cuantumul şi la termenele stabilite determină pierderea calității conform prevederilor art. 16 alin. (2) lit. c), respectiv art. 17 alin. (4) lit. c) din OG nr. 24/2011.

Partea fixă a cotizației de membru titular include:

a) Seminarul D 2024 „Seminar de standarde şi legislaţie”– 8h de pregătire continuă;

b) Prima de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru persoane fizice, nivel minim 10.000 Euro, dacă se încheie prin Programul AON România;

c) Revista trimestrială pe teme de evaluare, editată de Asociaţie – „Valoarea, oriunde este ea”.

Partea variabilă a cotizației se stabilește în funcție de opțiunile fiecărui membru titular cu privire la efectuarea programului obligatoriu de pregătire și se calculează conform cotelor stabilite în programul anual de pregătire aferent anului 2024.

Membrii corporativi

Partea fixă a cotizației de membru corporativ se stabilește conform informațiilor din tabelul de mai jos și neachitarea sa în cuantumul şi la termenele stabilite determină pierderea calității conform prevederilor art. 24 lit. a) din OG nr. 24/2011.

Membrii stagiari

Cotizația anuală a membrilor stagiari este formată dintr-o parte fixă și o parte variabilă.

Partea fixă a cotizației de membru stagiar aferentă anului 2024 este în sumă de 500 lei și se va achita până la 31 decembrie 2024.

Partea variabilă a cotizației se stabilește și se calculează conform cotelor stabilite în programul anual de pregătire profesională inițială / continuă, cu termen de plată conform prevederilor din contractul de pregătire profesională în domeniul evaluării.

Plata cotizației poate fi efectuată astfel:

  • Online prin intermediul paginii personale resurse.anevar.ro, secțiunea Plată online

sau

  • prin virament bancar, în unul dintre conturile Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (CUI 29508210).

Conturile ANEVAR sunt:

  • B.C.R. Sucursala Sector 1, IBAN RO78 RNCB 0072 1255 4277 0001;
  • Banca Transilvania Sucursala Victoria, IBAN RO62 BTRL RONC RT02 5951 0401.

La detaliile plăţii se va preciza: "Ctz 2024, Leg. XXXXX, Numele/Denumirea evaluatorului autorizat”. "XXXXX" reprezintă numărul de legitimaţie/numărul de autorizație al evaluatorului autorizat pentru care se realizează plata.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz