Membri inactivi

În conformitate cu dispozițiile art. 22 din OG nr. 24/2011, are calitatea de membru inactiv persoana care nu are dreptul de a exercita profesia de evaluator autorizat deoarece se află într-una dintre următoarele situaţii:

a) a fost sancţionată disciplinar cu suspendarea calităţii de membru pe o perioadă de până la 12 luni;
b) are atribuţii de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege;
c) se află într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de o lege specială.

În cazul prevăzut la lit. a), trecerea persoanei sancționată disciplinar de la categoria membru titular sau membru corporativ, după caz, la categoria membru inactiv, se operează de către Departamentul Evidență Membri, în baza deciziei Consiliul director sau a Conferinței naționale, după caz, transmisă prin grija secretariatului Comisiei de etică și disciplină. În termen de 10 zile de la primirea deciziei de aplicare a sancțiunii disciplinare prevăzută la art. 26 lit. c) din OG nr. 24/2011, Departamentul Evidență Membri trece persoana sancționată în secțiunea membri inactivi din Tabloul Asociației.

În cazul prevăzut la lit. b), dacă legea nu prevede altfel, persoana care dobândește atribuții de control financiar în cadrul unei instituții publice are obligația să transmită o declarație pe proprie răspundere împreună cu documentul din care rezultă atribuțiile sale de control financiar, în termen de 10 zile de la data apariției acestei modificări.

În cazul prevăzut la lit. c), persoana care se află într-o situație de incompatibilitate are obligația să transmită o declarație pe proprie răspundere împreună cu documentul care atestă starea de incompatibilitate.

Persoanele care fac dovada dobândirii calității de membru inactiv sunt transferate de Departamentul Evidență Membri, cu avizul favorabil al Departamentului juridic, la secțiunea membri inactivi din Tabloul Asociației postat pe pagina web a acesteia, în termen de 10 zile de la data obținerii avizului. În cazul în care avizul Departamentului juridic este nefavorabil, Departamentul Evidență Membri va aduce la cunoștința solicitantului respingerea cererii.

Încetarea calității de membru inactiv

După trecerea termenului pentru care a fost aplicată sancțiunea disciplinară a suspendării calității de membru al Asociației, prevăzută la lit.a), Departamentul Evidență Membri trece din oficiu persoana în cauză din secțiunea membri inactivi în secțiunea membri titulari sau membri corporativi, după caz, a Tabloului Asociației postat pe pagina web a Asociației, în termen de 10 zile de la data expirării termenului sancțiunii disciplinare, cu informarea persoanei respective. Însemnele de membru titular se vor elibera numai cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 alin.(2) din Procedura privind dobândirea, menţinerea, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, precum şi alte prevederi referitoare la modificări ale statutului de membru al acestei asociaţii (”Procedura”), iar în cazul membrilor corporativi, acestea se vor elibera numai după respectarea condițiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) din Procedură.

Dacă situația membrului inactiv prevăzută la lit. b) sau c) încetează, persoana respectivă are obligația să transmită Asociației o cerere de schimbare a calității declarate în termen de 10 zile de la data modificării survenite. Însemnele de membru, legitimaţia şi parafa, se vor elibera numai cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții: achitarea cotizaţiei aferente anului pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele în cuantumul stabilit de către Consiliul director, respectiv a completării raportului de activitate aferent anului anterior pentru care sunt valabile legitimaţiile şi parafele (una dintre cele trei anexe, disponibile pe pagina web a Asociației, la secțiunea Monitorizarea activității de evaluare).Departamentul Evidență Membri efectuează trecerea de la secțiunea membri inactivi la secțiunea membri titulari din Tabloul Asociației postat pe pagina web a Asociației, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii la registratura Asociației.

Membrii trecuți de la categoria inactivi la categoria titular vor fi înscriși în Tabloul Asociației cu aceleași specializări deținute anterior inactivării.

Documentele amintite mai sus se vor transmite în atenția Departamentului evidență membri, pe următoarele căi:

Informaţii utile

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz