Profesie

Profesie
Revista „Valoarea, oriunde este ea”

Revista „Valoarea, oriunde este ea”

Revista "Valoarea, oriunde este ea" este o publicație editată de ANEVAR, trimestrială, care se adresează atât evaluatorilor autorizați din România, cât și utilizatorilor serviciilor de evaluare. Revista se dorește a fi o publicație de opinie, prin care se vor transmite cititorilor informații diverse privind activitatea de evaluare a bunurilor.

Revista de Evaluare. The Valuation Journal

Revista de Evaluare. The Valuation Journal

Revista de Evaluare este o revistă bilingvă (engleză și română) cu apariție semestrială, editată de  IROVAL. Ea facilitează comunicarea și diseminarea preocupărilor cercetării științifice și a dezvoltărilor practice în domeniul evaluării activelor corporale, necorporale și financiare în rândul comunității științifice, academice și profesionale internaționale, dar și stimularea dialogului interdisciplinar asupra unor teme din domenii prioritare de natură economico-socială sau tehnico-economică.

Buletin Informativ

Buletin Informativ

Buletinul informativ este o publicație bianuala și conține Hotărârile Conferinței naționale și ale Consiliului director. Arhiva acesteia poate fi consultată aici.

Biblioteca

Biblioteca

Biblioteca ANEVAR conține o varietate de cărţi şi materiale de specialitate de mare utilitate pentru profesioniștii în evaluare, abordând o paletă variată de teme legate de evaluarea întreprinderilor, a diferitelor tipuri de proprietăți imobiliare (inclusiv cele cu destinație specială), a bunurilor mobile și a instrumentelor financiare.

Universități acreditate

Universități acreditate

ANEVAR a încheiat 16 acorduri cu diferite universități care organizează programe universitare în domeniul evaluării. Lista acestora și condițiile necesare pentru a se semna un astfel de acord sunt disponibile aici.

Anunţuri de angajare

Anunţuri de angajare

Pagină dedicată anunţurilor de angajare de evaluatori autorizaţi și licitaţiilor având ca obiect achiziţia de servicii de evaluare.

Anunțuri de interes

Anunțuri de interes

Această pagină este dedicată prezentării unor informații care s-ar putea dovedi utile în activitatea dumneavoastră - de la prezentări de servicii dedicate evaluatorilor, la aplicații informatice pentru activitatea de evaluare etc.

Pagina de resurse

Pagina de resurse

Prin intermediul acestei pagini, vom prezenta informatii  recente asupra practicii profesionale specifice din Romania, dar si din alte tari, prin articole, stiri si instrumente de lucru.