Dosar disciplinar 1 / 2020

Etică Spețe Dosar disciplinar 1 / 2020

Sesizarea: dosarul s-a format ca urmare a autosesizării Președintelui ANEVAR prin Ordinul nr. x/2020, îndreptată împotriva evaluatorului autorizat, membru titular ANEVAR.

Autosesizarea Președintelui ANEVAR s-a declanșat având în vedere:

a) Solicitarea Primăriei Municipiului x cu privire la exprimarea unui punct de vedere referitor la 2 rapoarte de evaluare realizate pentru același imobil de către 2 evaluatori autorizați, membri titulari ANEVAR.

b) Existența pe rolul CED a dosarului disciplinar nr. 15/2019 ce are obiect unul dintre cele două rapoarte de evaluare.

c) Cercetarea disciplinară propriu-zisă realizată de CED în care, urmare a analizării dosarului disciplinar nr. 15/2019, se constată că raportul de evaluare întocmit de către evaluator, depus de către Primăria Municipiului x pentru exprimarea unui punct de vedere, conține aspecte cu posibil efect asupra valorii.

d) Solicitarea CED de aprobare a extinderii cercetării disciplinare realizată în temeiul art. 13 alin (8) din Regulamentul Comisiei de etică și disciplină, în vederea respectării principiul contradictorialității, care presupune asigurarea posibilității persoanelor aflate pe poziții divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară pentru care a fost sesizată Comisia.

Procedura disciplinară a parcurs toate cele trei etape de cercetare disciplinară, în urma cărora a rezultat faptul că:

  • evaluarea a fost întocmită de evaluator fără a deține setul minim de documentele necesare întocmirii raportului de evaluare (extras de carte funciară, documentație cadastrală);
  • identificarea proprietății s-a făcut în lipsa adresei poștale și/sau a Planului de amplasament și delimitare imobil;
  • în aplicarea metodei comparațiilor directe s-au utilizat comparabile cu o vechime de 2 ani, fără a se efectua ajustări privitoare la o posibilă creștere a prețurilor, evaluatorul menționând că piața imobiliară din municipiul x a suferit un declin (fără a aduce argumente în acest sens).  Evaluatorul menționează că primele două comparabile utilizate sunt terenuri tranzacționate de către Primăria Municipiului x, iar cea de-a treia este o ofertă pe care nu a verificat-o la data evaluării și nici nu a ajustat-o pentru o posibilă negociere;
  • ajustările folosite în cadrul metodei comparațiilor directe sunt greșite, evaluatorul utilizând un raționament eronat în aplicarea analizei pe perechi de date (diferențierea prin mai mult de un element a celor două comparabile utilizate și utilizarea inadecvată a informațiilor de piață);
  • raportul de evaluare conține erori de redactare, pe care evaluatorul și le-a însușit cu ocazia audierii;
  • raportul de evaluare nu conține informații privitoare la comparabilele utilizate;
  • raportul de evaluare conține greșeli care ar putea influența valoarea, dar evaluatorul menționează că terenul nu are reglementat accesul, acesta fiind și motivul pentru care nu s-ar fi putut vinde la un preț superior (fapt rezultat din ofertele primite în cadrul sedinței de licitație organizat de Primăria Municipiului x).
  • se constată încălcarea prevederilor punctul 2.4. lit.  a. și c. din Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 1/2012.
  • având în vedere comportamentul general manifestat de către evaluator pe parcursul cercetării disciplinare și însușirea erorilor constatate, se apreciază că evaluatorul își poate acoperi lacunele rezultate din analiza rapoartelor de evaluare printr-o pregătire profesională mai temeinică care să corespundă tipului de activ și abordării în evaluare aplicate.

Decizie: aplicarea sancțiunii disciplinare avertisment cu acțiune corectivă profesională prevăzută la art. 26 lit b) din O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Folosim tehnologii, cum ar fi cookie-urile, și procesăm date personale, cum ar fi adresele IP și identificatorii cookie-urilor, pentru a personaliza conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura performanța conținutului nostru și pentru a obține informații despre publicul care l-a văzut. Puteți citi mai multe despre Politica noastră privind cookie-urile aici.

Accept Refuz